BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

VISI

"Menjadi sebuah organisasi pengurusan fasiliti bumiputra profesional sejajar dengan visi Universiti."

 

MISI

"Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan aset secara professional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan, pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada Universiti."

 

OBJEKTIF

  • Memberikan keselesaan yang optimum kepada kakitangan dan pelajar.
  • Memastikan penyelenggaraan dilakukan dari semasa ke semasa selaras dengan keperluan kampus.
  • Tiada kompromi dari segi keselamatan dan kualiti. 
 

SEJARAH

Pejabat Pengurusan Fasiliti telah ditubuhkan pada tahun 1972, dan ia dikenali sebagai Pejabat Jurutera Tempatan ketika itu. Pejabat Jurutera Tempatan ditukarkan namanya kepada Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan pada tahun 1982. Pada tahun 1994, Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan dikenali sebagai Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan.

Pada 15hb september 1995, Pejabat Pembangunan dan Penyelenggaraan diasingkan dibawah ketua pentadbiran yang berasingan. Ini adalah kerana fungsi Pejabat Pembangunan dan Pejabat  Penyelenggaraan semakin bertambah luas. Kedua-dua jabatan ini diletakkan terus dibawah Pejabat Canseleri. Pada Ogos 1999, ITM telah diisytiharkan sebagai Universiti Teknologi MARA dan perkembangan ini menjadikan Pejabat Penyelenggaraan berperanan lebih meluas kerana Pejabat Penyelenggaraan terlibat secara langsung terhadap perkembangan, pembangunan, dan kemajuanUniversiti Teknologi MARA.

Dalam memantapkan pencapaian visi Universiti Teknologi MARAke arah menjadi sebuah institusi pengajian awam yang bertaraf global penstrukturan dan penjenamaan semula Pejabat Penyelenggaraan telah dibuat pada 4 Januari 2006 dan dengan rasminya ditukar kepada Pejabat Pengurusan Fasiliti.

Pejabat Pemgurusan Fasiliti Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh dibahagikan kepada beberapa unit  terdiri daripada Unit Pentadbiran, Unit Majlis, Unit Projek, Unit Awam, Unit Elektrik dan Unit Mekanikal.

 

KRONOLOGI

TAHUN  PERUBAHAN  NAMA JABATAN
1972 Penubuhan Pejabat Jurutera Tempatan
1982 Penukaran Nama Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan
1994 Naik Taraf Pejabat Pembangunan & Penyelenggaraan
15 September 1995 Perpisahan Jabatan Pejabat Penyelenggaraan Bahagian Pembangunan
26 Ogos 1999(ITM - UiTM) Diletakkan Di Bawah Pejabat Canseleri Pejabat Penyelenggaraan
4 Januari 2006 Penukaran Nama Pejabat Pengurusan Fasiliti

 

 

 

 

 

Dikemaskini : 30/05/2019 

 

 

 

 

 

Borang Gaji/ Elaun / Lebih masa

BIL PERKARA STATUS
1.  Penyata Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sepenuh Masa) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PJJ) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PLK) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sarjana) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Jadual Kedatangan Pekerja Harian AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Penyata Tuntutan Elaun Mengawas Makmal AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Tuntutan Menyedia dan Memeriksa Kertas Jawapan Peperiksaan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Senarai Semakan Baki Hutang di Bahagian Pengurusan Gaji AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Sijil Pengesahan Penyelesaian Hutang Staf UiTM AKTIF - UPDATE 15/7/2020
11. Borang Pembayaran Pendapatan Bulanan Melalui Bank AKTIF - UPDATE 15/7/2020
12. Jadual Gaji AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Borang Gaji Pembantu Penyelidikan AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Pendahuluan/Tuntutan

BIL PERKARA STATUS
1.  Permohonan Pendahuluan Perjalanan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Permohonan Pendahuluan Pelbagai [Lihat Senarai Semak] AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Permohonan Pelarasan Pendahuluan Pelbagai [Lihat Senarai Semak] AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri [Lihat Senarai Semak] AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Tuntutan Perjalanan Luar Negara [Lihat Senarai Semak] AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Borang Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Borang Pengesahan Penerimaan Wang Oleh Pelajar-Pelajar AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Borang Tuntutan Balik Mendahulukan Wang [Senarai Semak TBMW Keraian Rasmi] [Senarai Semak TBMW Pelbagai] [Senarai Semak TBMW Penceramah] [Senarai Semak TBMW Yuran Profesional] AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Borang Permohonan Keraian Rasmi  AKTIF - UPDATE 15/7/2020


Borang Tiket Kapal Terbang

BIL PERKARA STATUS
1.  Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Borang Tuntutan Bayaran Balik Tambang Kapal Terbang AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Buku kod akaun

BIL PERKARA STATUS
1.  Buku Kod Akaun AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Latihan Staf

BIL PERKARA STATUS
1.  Permohonan Bilik Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Jadual Bilik Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Panduan Penggunaan Bilik Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Jadual Aktiviti / Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Nota Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Borang Penilaian Penganjur Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Borang Keberkesanan Latihan AKTIF - UPDATE 15/7/2020


Borang Harta Benda

BIL PERKARA STATUS
1.  Borang Daftar Harta Modal (KEW.PA.UiTM-2) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Borang Daftar Inventori (KEW.PA.UiTM-3) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Borang Senarai Aset Alih di Lokasi atau Pejabat (KEW.PA.UiTM-7) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Borang Permohonan Perpindahan Dan Penerimaan Aset Alih AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Borang Laporan Awal Kehilangan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-28) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Borang Pelantikan Sebagai Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-29) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Borang Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-30) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Borang Sijil Hapus Kira Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-31) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Borang Laporan Kehilangan dan Hapus Kira, Tindakan Surcaj / Tatatertib Bagi Aset Alih Kerajaan (KEW.PA.UiTM-32) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Nilai Perolehan barang TIDAK MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan - KEW.PA.UiTM-17(1) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
11. Nilai Perolehan barang MELEBIHI RM50,000 per unit / RM500,000 keseluruhan - KEW.PA.UiTM-17(2) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
12. Borang Laporan Teknikal Pelupusan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-16) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Borang Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-18) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
14. Borang Sijil Pelupusan Aset Alih UiTM (KEW.PA.UiTM-19) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
15. Borang Kebenaran Membawa Keluar Barang-Barang / Peralatan UiTM AKTIF - UPDATE 15/7/2020
16. Borang Permohonan Pelupusan Peralatan Komputer - KEW.PA.UiTM-17(3) dan
Laporan Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer - KEW.PA.UiTM-16(2)
AKTIF - UPDATE 15/7/2020
17. Borang Laporan Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer AKTIF - UPDATE 15/7/2020
18. Format Kertas Kerja Cadangan Pelupusan Peralatan Komputer AKTIF - UPDATE 15/7/2020
19. Stor (KEW.PS-14) AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Perolehan

BIL PERKARA STATUS
1.  Penyata Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sepenuh Masa) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PJJ) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PLK) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sarjana) AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Jadual Kedatangan Pekerja Harian AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Penyata Tuntutan Elaun Mengawas Makmal AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Tuntutan Menyedia dan Memeriksa Kertas Jawapan Peperiksaan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Senarai Semakan Baki Hutang di Bahagian Pengurusan Gaji AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Sijil Pengesahan Penyelesaian Hutang Staf UiTM AKTIF - UPDATE 15/7/2020
11. Borang Pembayaran Pendapatan Bulanan Melalui Bank AKTIF - UPDATE 15/7/2020
12. Jadual Gaji AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Borang Gaji Pembantu Penyelidikan AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Belanjawan

BIL PERKARA STATUS
1.  Perjanjian Program AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Spesifikasi Output AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Petunjuk Impak AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Laporan Pengecualian AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Sumber-Sumber AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Agihan Bajet AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Senarai Anggaran Pembelian Aset AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Senarai Cadangan Bagi Perjalanan ke Luar Negara AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Pengubahsuaian Bangunan & Infrastruktur AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Enrolmen Pertambahan Jawatan atau Jawatan Baru AKTIF - UPDATE 15/7/2020
11. Perbelanjaan Perjalanan Sara Hidup AKTIF - UPDATE 15/7/2020
12. Perbelanjaan Pengangkutan Utiliti, Bahan Mentah dan Peralatan Lain AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Perbelanjaan Sewaan, Perkhidmatan dan Pelbagai AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Penyelenggaraan Peralatan Bangunan dan Kawasan AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Amanat Bendahari

BIL PERKARA STATUS
1.  2010 : Transformasi Pengurusan Kewangan Universiti Inovasi & Kreativiti Melalui Lean Financial Management AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. 2011 : Pengukuhan Pengurusan Kewangan Lean Ke Arah Menjuarai Kecemerlangan Universiti AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. 2012 : Ke Arah Memperkasakan Pengurusan Kewangan Universiti AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. 2013 : Penjanaan Hasil dan Kawalan Perbelanjaan Tanggungjawab Bersama AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. 2014 : Integriti Pengurusan Kewangan Pemangkin Transformasi UiTM AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. 2015 : Transformasi Pengurusan Kewangan AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Unit Akaun Amanah

BIL PERKARA STATUS
1.  Surat Akuan Penerimaan Wang AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Surat Pengesahan Melaksanakan Tugas AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Borang Pesanan Hotel

Borang pesanan terkini bahan kering & bahan basah (bahan mentah) Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan dan Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang boleh dibuka di:

Borang Pemesanan Bahan mentah Kering/ Basah (KEW.PS.UiTM-11)

Nota:


Permulaan pemesanan : Hari Khamis setiap minggu.

Masa : 7.45 pagi sehingga 9 malam.

Pemberhentian pemesanan : Hari Selasa setiap minggu.
* Pemberhentian pemesanan adalah untuk memberi laluan kepada Koordinator Dapur meluluskan pemesanan dan menyediakan Pesanan Tempatan (LO).

 

Borang ini boleh dicapai secara online di dalam kampus sahaja dan akan ditutup pada hari  Sabtu & Ahad.

 

 

Borang Senarai Semak

BIL PERKARA STATUS
1.  Senarai Semak Pelarasan Pendahuluan Pelbagai AKTIF - UPDATE 15/7/2020
2. Senarai Semak Bayaran Kepada Syarikat Bagi Perolehan Dengan LO AKTIF - UPDATE 15/7/2020
3. Senarai Semak Bayaran Kepada Syarikat Bagi Perolehan Tanpa LO AKTIF - UPDATE 15/7/2020
4. Senarai Semak Bayaran Pemulangan Cagaran AKTIF - UPDATE 15/7/2020
5. Senarai Semak Bayaran Upah Honorarium Kepada Individu AKTIF - UPDATE 15/7/2020
6. Senarai Semak Permohonan LO Bekalan / Perkhidmatan AKTIF - UPDATE 15/7/2020
7. Senarai Semak Permohonan Pendahuluan Pelbagai AKTIF - UPDATE 15/7/2020
8. Senarai Semak Tuntutan Balik Mendahulukan Wang Keraian Rasmi AKTIF - UPDATE 15/7/2020
9. Senarai Semak Tuntutan Balik Mendahulukan Wang Pelbagai AKTIF - UPDATE 15/7/2020
10. Senarai Semak Tuntutan Balik Mendahulukan Wang Penceramah AKTIF - UPDATE 15/7/2020
11. Senarai Semak Tuntutan Balik Mendahulukan Wang Yuran Profesional AKTIF - UPDATE 15/7/2020
12. Senarai Semak Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri AKTIF - UPDATE 15/7/2020
13. Senarai Semak Tuntutan Perjalanan Luar Negara AKTIF - UPDATE 15/7/2020
14. Senarai Semak Tempahan Penginapan dan Kapal Terbang AKTIF - UPDATE 15/7/2020

 

Bil

Nama

Jawatan

No Telefon

1

 Ir. Ts. Mohd Halmi Bin Abas 

 Timbalan Pengarah

 04-382 3000

2

 Mohd Saiful Nizam Bin Mohamad Ali 

 Jurutera

 04-382 2833

3

 Rashidi Bin Shafiai

 Penolong Juruukur Bahan Kanan

 04-382 2834

4

 Muhamad Shukri Bin Tahrim

 Penolong Jurutera Kanan (Elektrik)

 04-382 3009

5

 Faizul Azman Bin Jamail

 Penolong Jurutera Kanan (Awam)

 04-382 2822

 

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776