JABATAN SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

 

 

Video : Pengenalan Ketampakan Jabatan Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Pulau Pinang

 
PENGENALAN

UiTM Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir. Pada masa itu, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan (JSK) dan diketuai oleh seorang penyelaras dengan hanya tiga pensyarah tetap. Pada mulanya, jabatan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan sains dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang sains komputer, fizik, kimia, matematik dan dibantu oleh beberapa pembantu makmal sains.

Di samping menyediakan perkhidmatan kepada Fakulti Kejuruteraan, jabatan ini juga terlibat dalam mengendalikan program Pra-Sains. Apabila Fakulti Kejuruteraan telah dibahagikan kepada tiga fakulti iaitu FKE, FKM dan FKA, jabatan itu telah diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Sains pada tahun 2000.

Pada tahun yang sama, apabila Pusat Sains dimansuhkan, kakitangan jabatan ini diletakkan di bawah naungan dua fakulti iaitu FSG dan FTMSK UiTM. Walau bagaimanapun, di UiTM Pulau Pinang, Jabatan Sains Kejuruteraan masih dikekalkan untuk memudahkan proses pengurusan, pentadbiran dan kebajikan kakitangannya.

Berikutan penempatan semula kampus sementara UiTM Pulau Pinang ke kampus tetap di Permatang Pauh pada Julai 2003, bilangan pensyarah JSK telah meningkat dengan ketara untuk memenuhi peningkatan bilangan pelajar. Pada bulan Jun 2005, JSK mempunyai 44 kakitangan yang terdiri daripada 17 orang pensyarah matematik, 7 orang pensyarah kimia, 9 orang pensyarah fizik, seorang pensyarah sains komputer, 7 orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT) dan 4 orang pembantu makmal sains.

Satu mesyuarat penyelarasan dengan Dekan FSG dan Dekan FTMSK dengan Pengurusan UiTM Pulau Pinang telah diadakan pada 24 Mei 2005 untuk memudahkan pengurusan pentadbiran dan akademik di UiTM Pulau Pinang. Di samping itu, mesyuarat itu juga telah diadakan untuk menjaga kebajikan kakitangan Fakulti di UiTM Pulau Pinang. Mesyuarat itu memutuskan bahawa JSK perlu dimansuhkan dan digantikan dengan Jabatan Sains Gunaan (JSG) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (JTMSK), masing-masing diketuai oleh seorang Penyelaras. Pada April 2009, JTMSK telah menukar namanya kepada Jabatan Komputer dan Matematik Sains (JSKM) dengan kakitangan tetap dan sambilan masih seramai 44 orang.

Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) telah menjadi Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) bermula dari bulan November 2011. FSKM telah mengambil kumpulan pertama 35 orang pelajar mulai bulan Jun 2012 bagi Diploma Statistik (CS111).

Akan tetapi, pada tahun 2013, Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah menjadi Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) sekali lagi apabila program Diploma Statistik (CS111) telah dipindahkan ke kampus UiTM Seri Iskandar, Perak.

Terkini (2023), kakitangan tetap JSKM adalah seramai 38 orang. Nisbah bilangan staf JSKM mengikut pecahan bidang adalah seperti berikut:
BIDANG  BILANGAN STAF
Matematik  18
Sains Komputer  9
Statistik  11
 

VISI

Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

 


MISI

Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 


OBJEKTIF

Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang.

Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, inovatif dan mempunyai nilai komersial.

Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.

 


TEMA

FSKM Mengungguli Kecemerlangan

FSKM In Excellence

 

 


Klik pada pautan di bawah untuk melihat maklumat yang lebih terperinci:

BIL MAKLUMAT PAUTAN
1 PENYELIDIKAN JSKM (Klik di sini)
2 PERUNDINGAN JSKM (Klik di sini)
3 INOVASI JSKM (Klik di sini)


Penerbitan SIG e-Learning@CS Kluster Penerbitan:

 TAHUN NAMA PENERBITAN  PAUTAN LAMAN SESAWANG
2020 Teaching and Learning in Higher Education  (klik di sini)
2020 Innovative and Creatives Ideas of Teaching and Learning Methodology during MCO, COVID-19 Pandemic   (klik di sini)
2021 Implication of Students' Performance & Obstacles through ODL Teaching Methods during MCO, COVID-19  (klik di sini)
2022 Exploring New Innovation in e-Learning  (klik di sini)
2022 Science & Digital Technology in e-Learning Future Trends  (klik di sini)
2023 Embrance e-Learning Diversity for Future Innovation Trends  (klik di sini)


Penerbitan dalam Jurnal Berindeks / Tidak Berindeks:

BIL NAMA PENERBITAN MUAT TURUN
1 Penerbitan Jurnal Staf JSKM 2022  (PenerbitanJurnalJSKM2022)
2 Penerbitan Jurnal Staf JSKM 2021  (PenerbitanJurnalJSKM2021)


e-Buletin JSKM:
 

 BIL PERKARA PAUTAN
1 e-Buletin 2016  (Flipbook)
2 e-Buletin 2017   (Flipbook
3 e-Buletin 2018  (Flipbook
4 e-Buletin Kemerdekaan (Flipbook)
5 e-Buletin 2019 Edisi 4 (Flipbook)
6 e-Buletin 2020 (Flipbook)
7 e-Buletin 2021 (Flipbook)
8 e-Buletin 2022, Edisi April 2022 (Flipbook)
9 e-Buletin 2022, Edisi Kemerdekaan (Flipbook)
10 e-Buletin 2022, Edisi November 2022 (Flipbook)
11 e-Buletin 2023, Edisi April 2023 (Flipbook)
12 Laman Sesawang e-Buletin JSKM (Laman Sesawang)

Buletin JSKM (Lama) 

 BIL PERKARA PAUTAN
1 Buletin JSK 2003-2004  (Muat Turun)
2 Buletin FSM 2004-2005  (Muat Turun
3 Buletin JTMSK & JSG 2005  (Muat Turun
4 Buletin JTMSK & JSG 2006  (Muat Turun
5 Buletin JTMSK 2006-2007 (Muat Turun)
6 Buletin JTMSK 2007 (Muat Turun)
7 Buletin JTMSK 2007-2008 (Muat Turun)
8 Buletin JTMSK 2008 (Muat Turun)

Modul JSKM: 

 BIL NAMA MODUL MUAT TURUN
1 e-Bridging Module FES2021@MAT455  (e-Module_FES2021@MAT455)
2 Further Mathematics for Science and Engineering  (eBook_FurtherMathematics_For_Sc&Eng)
3 eBook Modul Gamifikasi Matematik  (eBook Modul Gamifikasi Matematik)
4 Intermediate Mathematics for STEM C (Flipbook)


Dokumentasi KIK:
 

 BIL NAMA DOKUMEN PAUTAN
1 Dokumentasi Projek KIK (Kump D4 Diamond) - Metodologi PDCA  (Flipbook)
2 Dokumentasi Projek KIK (Kump D4 Diamond) - Metodologi DT  (Flipbook)


e-Proceeding Penang International Invention, Innovation and Design:

 BIL NAMA MODUL MUAT TURUN
1 e-Proceeding PIID2021  (eProceeding-PIID2021)


e-Proceeding International Conference on Science and Technology (ICSTIE):

 BIL NAMA e-PROCEEDING MUAT TURUN
1 ICSTIE 2016  (eProceeding-ICSTIE2016)
2 ICSTIE 2014  (eProceeding-ICSTIE2014)
3 ICSTIE 2012  (eProceeding-ICSTIE2012)
4 ICSTIE 2010  (eProceeding-ICSTIE2010)
5 ICSTIE 2008  (eProceeding-ICSTIE2008)
6 ICSTIE 2006  (eProceeding-ICSTIE2006)
7 Facebook ICSTIE   (Link Facebook ICSTIE)
IJAZAH

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 CSC425  INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING  FKA
 CSC430  COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS  FKM
 MAT435  CALCULUS FOR ENGINEERS  FKA , FKK
 MAT424/575  INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS  FKE
 MAT455  FURTHER CALCULUS FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA,FKK
 MAT480  FURTHER DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKA
 MAT565  ADVANCED DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKM
 STA404  STATISTICS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES  FPHP
 STA408  STATISTICS FOR SCIENCE AND ENGINEERING  FKE,FKA, FKK
 

DIPLOMA DAN PRA-DIPLOMA 

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 CSC128  FUNDAMENTALS OF COMPUTER PROBLEM SOLVING  FKA , FKM
 CSC253  INTERACTIVE MULTIMEDIA  FPHP
 MAT037  INTENSIVE MATHEMATICS I  PRE COMMERCE 
 MAT081  MATHEMATICS I (BASIC)  PRE SCIENCE
 MAT082  MATHEMATICS I (ADVANCED)  PRE SCIENCE
 MAT084  MATHEMATICS II (BASIC)  PRE SCIENCE
 MAT085  MATHEMATICS II (FURTHER)  PRE SCIENCE
 MAT133  PRECALCULUS  FKE , FF
 MAT183  CALCULUS I  FKE,FKM,FKA,FF
 MAT235  CALCULUS II FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA
 MAT285  FURTHER MATHEMATICS FOR ENGINEERS  FKA
 UED101  MATHEMATICAL THINKING (SESI INTERIM)  FKE, FKA, FKM

 


JSKM menyediakan satu bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan. Maklumat berkenaan bilik tersebut adalah seperti berikut:

NAMA    : 

BILIK MESYUARAT JSKM

LOKASI : 

TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA


Klik pautan di bawah untuk melihat kesemua aktiviti-aktiviti JSKM di FB JSKM:

    Facebook Jabatan Sains Komputer dan Matematik


Borang dan Template Pengurusan UiTMCPP:

 BIL PERKARA  MUAT TURUN
1 Borang Pelaporan Program  (klik di sini)
2 Borang Permohonan Menganjurkan Program  (klik di sini)


Unit Penerbitan JSKM:

 BIL PERKARA  MUAT TURUN
 1  Templat Laporan Aktiviti JSKM   (klik di sini)


Unit Kualiti JSKM:

 BIL PERKARA  MUAT TURUN
1  Borang Endorsement e-Teaching Portfolio  (klik di sini)
2  Borang Endorsement e-Course File  (klik di sini)
3  Senarai Course Materials pada e-Course File  (klik di sini)

 

 

  

BAHAGIAN JSKM

BIL BAHAGIAN KETUA BAHAGIAN
1 KOORDINATOR JSKM Ts. Dr. ROZITA KADAR
2 BIDANG MATEMATIK PN. SHARIFAH SARIMAH SYED ABDULLAH
3 BIDANG STATISTIK Dr. WAN NUR SYAZIAYANI WAN MOHD ROSLY
4 BIDANG SAINS KOMPUTER Ts. Dr. SYARIFAH ADILAH MOHAMED YUSOFF 

 PENSYARAH BIDANG MATEMATIK

BIL. NAMA JAWATAN N0 TELEFON PEJABAT EMEL KEPAKARAN
1 Ahmad Rashidi Azudin Pensyarah 04-3822772 ahmadrashidi@uitm.edu.my Mathematics
2 Azhar Ahmad (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823349 azhar251@uitm.edu.my Applied Mathematics, Numerical Analysis, Numerical Method, CAGD, B-Spline
3 Chew Yee Ming Pensyarah Kanan  04-3822709 chewyeeming@uitm.edu.my Applied Mathematics, Education Mathematic
4 Fadzilawani Astifar Alias Pensyarah Kanan 04-3822504 fadzilawani.astifar@uitm.edu.my Mathematics 
5 Fuziatul Norsyiha Ahmad Shukri Pensyarah Kanan 04-3822504 fuziatul@uitm.edu.my Mathematics 
6 Mahanim Omar Pensyarah Kanan 04-3822577 mahanim@uitm.edu.my Operational Research, Applied Statistics
7 Mawardi Omar Pensyarah Kanan 04-3822508 mawardio@uitm.edu.my Operational Research
8 Mohd Fahmi Zahari Pensyarah 04-3823347 mohdfahmi183@uitm.edu.my Mathematics
9 Mohd Syafiq Abdul Rahman Pensyarah 04-3823347 mohdsyafiq5400@uitm.edu.my

Computational Mathematics

10 Noor Azizah Mazeni Pensyarah 04-3823387 noorazizah1103@uitm.edu.my Mathematics
11 Noor ‘Aina Abdul Razak

Pensyarah Kanan 

04-3823415 nooraina@uitm.edu.my Mathematics
12 Nor Hanim Abd Rahman (Dr)

Pensyarah Kanan

04-3823389 norhanim@uitm.edu.my

Calculus, Numerical, 

Computational Analysis

13 Nur Azimah Idris Pensyarah 04-3823387 nurazimah7083@uitm.edu.my Mathematics
14 Norshuhada Samsudin Pensyarah Kanan 04-3822511 norsh111@uitm.edu.my Mathematics
15 Rafizah Kechil Pensyarah Kanan 04-3823431 rafizah025@uitm.edu.my Computer Aided Geometric Design (CAGD)
16 Sharifah Sarimah Syed Abdullah Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Matematik) 04-3822511 sh.sarimah@uitm.edu.my Mathematics
17 Siti Asmah Mohamed

Pensyarah Kanan

04-3823418 sitiasmah109@uitm.edu.my Computer Aided Geometric Design (CAGD)
18 Siti Nurleena Abu Mansor (Dr)

Pensyarah Kanan

04-3823373 sitin140@uitm.edu.my

Econometric, Operational Research

 PENSYARAH BIDANG STATISTIK

BIL. NAMA JAWATAN N0 TEL PEJABAT EMEL KEPAKARAN
1 Ch'ng Pei Eng (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823378 chng@uitm.edu.my Mathematics Education, Statistics Education, ICT in Education
2 Farah Hayati Mustapa Pensyarah Kanan 04-3822513 farah.hayati@uitm.edu.my Statistics
3 Maisurah Shamsuddin

Pensyarah Kanan

04-3823361 maisurah025@uitm.edu.my Applied Statistics
4 Muniroh Hamat

Pensyarah Kanan 

04-3823414 muniroh@uitm.edu.my Statistics
5 Norazah Umar Pensyarah Kanan  04-3823385 norazah191@uitm.edu.my Statistics
6 Nurhafizah Ahmad

 Pensyarah Kanan

04-3822638 nurha9129@uitm.edu.my Statistics
7 Siti Balqis Mahlan Pensyarah Kanan 04-3823361 sitibalqis026@uitm.edu.my Statistics
8 Siti Mariam Saad Pensyarah Kanan  04-3823418 smariam.saad@uitm.edu.my Statistics Modelling
9 Syarul Heiry Yahaya Pensyarah 04-382xxxx syarul509@uitm.edu.my Statistics
10 Wan Nur Shaziayani Wan Mohd Rosly (Dr)  Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Statistik) 04-3822519 shaziayani@uitm.edu.my Statistical Modelling
11 Zuraira Libasin

Pensyarah Kanan 

04-3823406 zuraira946@uitm.edu.my

Statistics and Modelling

 

 PENSYARAH BIDANG KOMPUTER

BIL. NAMA JAWATAN NO TEL PEJABAT EMEL KEPAKARAN
1 Azlina Mohd Mydin

Pensyarah Kanan 

04-3823373 azlin143@uitm.edu.my Software Engineering, Web Based Development
2 Elly Johana Johan (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823781 ellyjohana@uitm.edu.my Programming 
3 Jamal Othman (Ts) 

Pensyarah Kanan

04-3822626 jamalothman@uitm.edu.my

Object-Oriented,

Database, Software Engineering

4 Mohd Saifulnizam Abu Bakar Pensyarah Kanan  04-3822759 mohdsaiful071@uitm.edu.my

Network, Social Media Marketing, Web Development

5 Arifah Fasha Rosmani (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823388 arifah84@uitm.edu.my Multimedia Learning, Mobile Learning, Online Learning, Human Computer Interaction
6 Rozita Kadar (Ts. Dr) Pensyarah Kanan (Koordinator JSKM) 04-3823385 rozita231@uitm.edu.my Service Systems Engineering
7 Saiful Nizam Warris Pensyarah Kanan 04-3823567 saifulwar@uitm.edu.my Web Based System Development
8 Syarifah Adilah Mohamed Yusoff (Ts. Dr) Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Komputer) 04-3822587 syarifah.adilah@uitm.edu.my Computational Intelligence 
9 Wan Anisha Wan Mohammad Pensyarah Kanan 04-3823425 wanan122@uitm.edu.my

Software Engineering, System Science

 

 

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776