JABATAN SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

   

   

  Video : Pengenalan Ketampakan Jabatan Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Pulau Pinang

   

  PENGENALAN

  UiTM Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir. Pada masa itu, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan (JSK) dan diketuai oleh seorang penyelaras dengan hanya tiga pensyarah tetap. Pada mulanya, jabatan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan sains dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang sains komputer, fizik, kimia, matematik dan dibantu oleh beberapa pembantu makmal sains.

  Di samping menyediakan perkhidmatan kepada Fakulti Kejuruteraan, jabatan ini juga terlibat dalam mengendalikan program Pra-Sains. Apabila Fakulti Kejuruteraan telah dibahagikan kepada tiga fakulti iaitu FKE, FKM dan FKA, jabatan itu telah diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Sains pada tahun 2000.

  Pada tahun yang sama, apabila Pusat Sains dimansuhkan, kakitangan jabatan ini diletakkan di bawah naungan dua fakulti iaitu FSG dan FTMSK UiTM. Walau bagaimanapun, di UiTM Pulau Pinang, Jabatan Sains Kejuruteraan masih dikekalkan untuk memudahkan proses pengurusan, pentadbiran dan kebajikan kakitangannya.

  Berikutan penempatan semula kampus sementara UiTM Pulau Pinang ke kampus tetap di Permatang Pauh pada Julai 2003, bilangan pensyarah JSK telah meningkat dengan ketara untuk memenuhi peningkatan bilangan pelajar. Pada bulan Jun 2005, JSK mempunyai 44 kakitangan yang terdiri daripada 17 orang pensyarah matematik, 7 orang pensyarah kimia, 9 orang pensyarah fizik, seorang pensyarah sains komputer, 7 orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT) dan 4 orang pembantu makmal sains.

  Satu mesyuarat penyelarasan dengan Dekan FSG dan Dekan FTMSK dengan Pengurusan UiTM Pulau Pinang telah diadakan pada 24 Mei 2005 untuk memudahkan pengurusan pentadbiran dan akademik di UiTM Pulau Pinang. Di samping itu, mesyuarat itu juga telah diadakan untuk menjaga kebajikan kakitangan Fakulti di UiTM Pulau Pinang. Mesyuarat itu memutuskan bahawa JSK perlu dimansuhkan dan digantikan dengan Jabatan Sains Gunaan (JSG) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (JTMSK), masing-masing diketuai oleh seorang Penyelaras.

  Pada April 2009, JTMSK telah menukar namanya kepada Jabatan Komputer dan Matematik Sains (JSKM) dengan kakitangan tetap dan sambilan masih seramai 44 orang.

  Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) telah menjadi Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) bermula dari bulan November 2011. FSKM telah mengambil kumpulan pertama 35 orang pelajar mulai bulan Jun 2012 bagi Diploma Statistik (CS111).

  Akan tetapi, pada tahun 2013, Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah menjadi Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) sekali lagi apabila program Diploma Statistik (CS111) telah dipindahkan ke kampus UiTM Seri Iskandar, Perak.

  Terkini (2020), kakitangan tetap JSKM adalah seramai 39 orang. Nisbah bilangan staf JSKM mengikut pecahan bidang adalah seperti berikut:

   BIDANG  BILANGAN STAF
   MATEMATIK  18
   SAINS KOMPUTER   9
   STATISTIK 12
   

  VISI

  Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

   

  MISI

  Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

   

  OBJEKTIF

  Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang.

  Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, inovatif dan mempunyai nilai komersial.

  Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.

   

  TEMA

  FSKM Mengungguli Kecemerlangan

  FSKM In Excellence

   

   

   

   

  Klik pada pautan di bawah untuk melihat maklumat yang lebih terperinci:

   

  1. Penyelidikan JSKM

  2. Perundingan JSKM

  3. Inovasi JSKM

   


  Ijazah

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CSC425  INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING  FKA
   CSC430  COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS  FKM
   MAT435  CALCULUS FOR ENGINEERS  FKA , FKK
   MAT424/575  INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS  FKE
   MAT455  FURTHER CALCULUS FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA,FKK
   MAT480  FURTHER DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKA
   MAT565  ADVANCED DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKM
   STA404  STATISTICS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES  FPHP
   STA408  STATISTICS FOR SCIENCE AND ENGINEERING  FKE,FKA, FKK

   

  Diploma dan Pra-Diploma 

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CSC128  FUNDAMENTALS OF COMPUTER PROBLEM SOLVING  FKA , FKM
   CSC253  INTERACTIVE MULTIMEDIA  FPHP
   MAT037  INTENSIVE MATHEMATICS I  PRE COMMERCE 
   MAT081  MATHEMATICS I (BASIC)  PRE SCIENCE
   MAT082  MATHEMATICS I (ADVANCED)  PRE SCIENCE
   MAT084  MATHEMATICS II (BASIC)  PRE SCIENCE
   MAT085  MATHEMATICS II (FURTHER)  PRE SCIENCE
   MAT133  PRECALCULUS  FKE , FF
   MAT183  CALCULUS I  FKE,FKM,FKA,FF
   MAT235  CALCULUS II FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA
   MAT285  FURTHER MATHEMATICS FOR ENGINEERS  FKA
   UED101  MATHEMATICAL THINKING (SESI INTERIM)  FKE, FKA, FKM

   


  Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) ada menyediakan sebuah makmal untuk kemudahan para pensyarah JSKM dalam menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Maklumat berkenaan makmal tersebut adalah seperti berikut:

  NAMA    :  MAKMAL MATEMATIK (BYOD PERDANA 4) 
  LOKASI :  TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA

   
  JSKM juga menyediakan satu bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan. Maklumat berkenaan bilik mesyuarat tersebut adalah seperti berikut:

  NAMA    :  BILIK MESYUARAT JSKM
  LOKASI :  TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA

      
     Klik pautan di bawah untuk melihat kesemua aktiviti-aktiviti JSKM di FB JSKM:

   

      Facebook Jabatan Sains Komputer dan Matematik

   

   

  e-Buletin JSKM: 

   BIL PERKARA FLIPBOOK
   1  e-Buletin 2016  (lihat)
   2  e-Buletin 2017   (lihat
  3  e-Buletin 2018  (lihat
  4 e-Buletin Kemerdekaan  (lihat)
  5 e-Buletin 2019 Edisi 4 (lihat)

  Unit Penerbitan JSKM:

   BIL PERKARA  MUAT TURUN
   1  Template Laporan Aktiviti JSKM   (klik di sini)

  Unit Kualiti JSKM:

   BIL PERKARA  MUAT TURUN
   1  Borang Endorsement e-Teaching Portfolio  (klik di sini)
  2  Borang Endorsement e-Course File  (klik di sini)
  3  Senarai Course Materials pada e-Course File  (klik di sini)

   

    

  BAHAGIAN JSKM

  BIL BAHAGIAN KETUA BAHAGIAN
  1 KOORDINATOR JSKM PN. NORAZAH UMAR
  2 BIDANG MATEMATIK PN. CHEW YEE MING
  3 BIDANG STATISTIK PN. SITI MARIAM SAAD
  4 BIDANG SAINS KOMPUTER EN. MOHD SAIFULNIZAM BIN ABU BAKAR

   PENSYARAH BIDANG MATEMATIK

  Bil. Nama Jawatan No. Telefon / Emel Bidang Kepakaran
  1 Ahmad Rashidi Azudin Pensyarah

  04-3822772 / ahmadrashidi@uitm.edu.my

  Mathematics
  2 Cheng Siak Peng Pensyarah Kanan

  04-3823392 / spcheng@uitm.edu.my

  Pendidikan
  3 Chew Yee Ming Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Matematik)

  04-3822709 / chewyeeming@uitm.edu.my

  Applied Mathematics, Education Mathematic
  4 Fadzilawani Astifar Alias Pensyarah Kanan

  04-3822504 / fadzilawani.astifar@uitm.edu.my

  Mathematics 
  5 Fuziatul Norsyiha Ahmad Shukri Pensyarah Kanan

  04-3822504 / fuziatul@uitm.edu.my

  Mathematics 
  6 Mahanim Omar Pensyarah Kanan

  04-3822577 / mahanim@uitm.edu.my

  Operational Research, Applied Statistics
  7 Mawardi Omar Pensyarah Kanan

  04-3822508 / mawardio@uitm.edu.my

  Operational Research
  8 Mohd Fahmi Zahari Pensyarah

  04-3823347 / mohdfahmi183@uitm.edu.my

  Mathematics
  9 Mohd Syafiq Abdul Rahman Pensyarah

  04-3823347 / mohdsyafiq5400@uitm.edu.my

  Computational Mathematics

  10 Noor Azizah Mazeni Pensyarah

  04-3823387 / noorazizah1103@uitm.edu.my

  Mathematics
  11 Noor ‘Aina Abdul Razak

  Pensyarah Kanan 

  04-3823415 / nooraina@uitm.edu.my

  Mathematics
  12 Nor Hanim Abd Rahman (Dr)

  Pensyarah Kanan

  04-3823389 / norhanim@uitm.edu.my

  Calculus, Numerical, 

  Computational Analysis

  13 Nur Azimah Idris Pensyarah

  04-3823387 / nurazimah7083@uitm.edu.my

  Mathematics
  14 Norshuhada Samsudin Pensyarah Kanan

  04-3822511 / norsh111@uitm.edu.my

  Mathematics
  15 Rafizah Kechil Pensyarah Kanan

  04-3823431 / rafizah025@uitm.edu.my

  Computer Aided Geometric Design (CAGD)
  16 Sharifah Sarimah Syed Abdullah Pensyarah Kanan

  04-3822511 / sh.sarimah@uitm.edu.my

  Mathematics
  17 Siti Asmah Mohamed

  Pensyarah Kanan

  04-3823418 / sitiasmah109@uitm.edu.my

  Computer Aided Geometric Design (CAGD)
  18 Siti Nurleena Abu Mansor

  Pensyarah Kanan

  04-3823373 / sitin140@uitm.edu.my

  Econometric, Operational Research

   PENSYARAH BIDANG STATISTIK

  Bil. Nama Jawatan No.Telefon / Emel Bidang Kepakaran
  1 Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri (Ts Dr)

  Profesor Madya 

  04-3823428 / ahmadzia101@uitm.edu.my

  Statistics and Modelling
  2 Ch'ng Pei Eng (Dr) Pensyarah Kanan

  04-3823378 / chng@uitm.edu.my

  Mathematics Education, Statistics Education, ICT in Education

  3 Farah Hayati Mustapa Pensyarah Kanan

  04-3822513 / farah.hayati@uitm.edu.my

  Statistics
  4 Maisurah Shamsuddin

  Pensyarah Kanan

  04-3823361 / maisurah025@uitm.edu.my

  Applied Statistics
  5 Muniroh Hamat

  Pensyarah Kanan 

  04-3823414 / muniroh@uitm.edu.my

  Statistics
  6 Norazah Umar Pensyarah Kanan (Koordinator JSKM)

  04-3823385 / norazah191@uitm.edu.my

  Statistics
  7 Nurhafizah Ahmad

   Pensyarah Kanan

  04-3822638 / nurha9129@uitm.edu.my

  Statistics
  8 Siti Balqis Mahlan Pensyarah Kanan

  04-3823361 / sitibalqis026@uitm.edu.my

  Statistics
  9 Siti Mariam Saad Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Statistik)

  04-3823418 / smariam.saad@uitm.edu.my

  Statistics Modelling
  10 Syarul Heiry Yahaya Pensyarah syarul509@uitm.edu.my Statistics
  11 Wan Nur Shaziayani Wan Mohd Rosly Pensyarah Kanan

  04-3822519shaziayani@uitm.edu.my

  Statistical Modelling
  12 Zuraira Libasin

  Pensyarah Kanan 

  04-3823406 / zuraira946@uitm.edu.my

  Multivariate Data Analysis, Regression Analysis, Applied Statistics

   

   PENSYARAH BIDANG KOMPUTER

  Bil. Nama Jawatan No.Telefon / Emel Bidang Kepakaran
  1 Azlina Mohd Mydin

  Pensyarah Kanan 

  04-3823373 / azlin143@uitm.edu.my

  Software Engineering
  2 Elly Johana Johan Pensyarah Kanan

  04-3823781 / ellyjohana@uitm.edu.my

  Programming 
  3 Jamal Othman (Ts) 

  Pensyarah Kanan

  04-3822626 / jamalothman@uitm.edu.my

  Object-Oriented,

  Database, Software Engineering

  4 Mohd Saifulnizam Abu Bakar Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Komputer)

  04-3822759 / mohdsaiful071@uitm.edu.my

  Network, Social Media Marketing, Web Development

  5 Naemah Abdul Wahab Pensyarah Kanan

  04-3823388 / naema586@uitm.edu.my

  Software Engineering
  6 Rozita Kadar (Dr) Pensyarah Kanan

  04-3823385 / rozita231@uitm.edu.my

  Service Systems Engineering
  7 Saiful Nizam Warris Pensyarah Kanan

  04-3823567 / saifulwar@uitm.edu.my

  Web Based System Development
  8 Syarifah Adilah Mohamed Yusoff (Dr) Pensyarah Kanan

  04-3822587 / syarifah.adilah@uitm.edu.my

  Computational Intelligence 
  9 Wan Anisha Wan Mohammad Pensyarah Kanan

  04-3823425 / wanan122@uitm.edu.my

  Software Engineering, System Science

   

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776