JABATAN SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

   

   

  Video : Pengenalan Ketampakan Jabatan Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Pulau Pinang

   
  PENGENALAN

  UiTM Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir. Pada masa itu, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan (JSK) dan diketuai oleh seorang penyelaras dengan hanya tiga pensyarah tetap. Pada mulanya, jabatan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan sains dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang sains komputer, fizik, kimia, matematik dan dibantu oleh beberapa pembantu makmal sains.

  Di samping menyediakan perkhidmatan kepada Fakulti Kejuruteraan, jabatan ini juga terlibat dalam mengendalikan program Pra-Sains. Apabila Fakulti Kejuruteraan telah dibahagikan kepada tiga fakulti iaitu FKE, FKM dan FKA, jabatan itu telah diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Sains pada tahun 2000.

  Pada tahun yang sama, apabila Pusat Sains dimansuhkan, kakitangan jabatan ini diletakkan di bawah naungan dua fakulti iaitu FSG dan FTMSK UiTM. Walau bagaimanapun, di UiTM Pulau Pinang, Jabatan Sains Kejuruteraan masih dikekalkan untuk memudahkan proses pengurusan, pentadbiran dan kebajikan kakitangannya.

  Berikutan penempatan semula kampus sementara UiTM Pulau Pinang ke kampus tetap di Permatang Pauh pada Julai 2003, bilangan pensyarah JSK telah meningkat dengan ketara untuk memenuhi peningkatan bilangan pelajar. Pada bulan Jun 2005, JSK mempunyai 44 kakitangan yang terdiri daripada 17 orang pensyarah matematik, 7 orang pensyarah kimia, 9 orang pensyarah fizik, seorang pensyarah sains komputer, 7 orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT) dan 4 orang pembantu makmal sains.

  Satu mesyuarat penyelarasan dengan Dekan FSG dan Dekan FTMSK dengan Pengurusan UiTM Pulau Pinang telah diadakan pada 24 Mei 2005 untuk memudahkan pengurusan pentadbiran dan akademik di UiTM Pulau Pinang. Di samping itu, mesyuarat itu juga telah diadakan untuk menjaga kebajikan kakitangan Fakulti di UiTM Pulau Pinang. Mesyuarat itu memutuskan bahawa JSK perlu dimansuhkan dan digantikan dengan Jabatan Sains Gunaan (JSG) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (JTMSK), masing-masing diketuai oleh seorang Penyelaras. Pada April 2009, JTMSK telah menukar namanya kepada Jabatan Komputer dan Matematik Sains (JSKM) dengan kakitangan tetap dan sambilan masih seramai 44 orang.

  Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) telah menjadi Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) bermula dari bulan November 2011. FSKM telah mengambil kumpulan pertama 35 orang pelajar mulai bulan Jun 2012 bagi Diploma Statistik (CS111).

  Akan tetapi, pada tahun 2013, Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah menjadi Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) sekali lagi apabila program Diploma Statistik (CS111) telah dipindahkan ke kampus UiTM Seri Iskandar, Perak.

  Terkini (2022), kakitangan tetap JSKM adalah seramai 38 orang. Nisbah bilangan staf JSKM mengikut pecahan bidang adalah seperti berikut:
  BIDANG  BILANGAN STAF
  Matematik  18
  Sains Komputer  9
  Statistik  11

  VISI

  Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.


  MISI

  Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.


  OBJEKTIF

  Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang.

  Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, inovatif dan mempunyai nilai komersial.

  Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.


  TEMA

  FSKM Mengungguli Kecemerlangan

  FSKM In Excellence

   

   


  Klik pada pautan di bawah untuk melihat maklumat yang lebih terperinci:

  BIL MAKLUMAT PAUTAN
  1 PENYELIDIKAN JSKM (Klik di sini)
  2 PERUNDINGAN JSKM (Klik di sini)
  3 INOVASI JSKM (Klik di sini)


  Penerbitan SIG e-Learning@CS Kluster Penerbitan:

   Tahun Nama Penerbitan  Pautan Laman Sesawang
  2020 Teaching and Learning in Higher Education  (klik di sini)
  2020 Innovative and Creatives Ideas of Teaching and Learning Methodology during MCO, COVID-19 Pandemic   (klik di sini)
  2021 Implication of Students' Performance & Obstacles through ODL Teaching Methods during MCO, COVID-19  (klik di sini)
  2022 Exploring New Innovation in e-Learning  (klik di sini)


  e-Buletin JSKM:
   

   BIL PERKARA PAUTAN
  1 e-Buletin 2016  (Flipbook)
  2 e-Buletin 2017   (Flipbook
  3 e-Buletin 2018  (Flipbook
  4 e-Buletin Kemerdekaan (Flipbook)
  5 e-Buletin 2019 Edisi 4 (Flipbook)
  6 e-Buletin 2020 (Flipbook)
  7 e-Buletin 2021 (Flipbook)
  7 e-Buletin 2022, Edisi April 2022 (Flipbook)
  8 Laman Sesawang e-Buletin JSKM (Laman Sesawang)


  Modul JSKM:
   

   BIL NAMA MODUL MUAT TURUN
  1 e-Bridging Module FES2021@MAT455  (e-Module_FES2021@MAT455)
  2 Further Mathematics for Science and Engineering  (eBook_FurtherMathematics_For_Sc&Eng)


  Dokumentasi KIK:
   

   BIL NAMA DOKUMEN PAUTAN
  1 Dokumentasi Projek KIK (Kump D4 Diamond) - Metodologi PDCA  (Flipbook)


  e-Proceeding Penang International Invention, Innovation and Design:

   BIL NAMA MODUL MUAT TURUN
  1 e-Proceeding PIID2021  (eProceeding-PIID2021)


  e-Proceeding International Conference on Science and Technology (ICSTIE):

   BIL NAMA e-PROCEEDING MUAT TURUN
  1 ICSTIE 2016  (eProceeding-ICSTIE2016)
  2 ICSTIE 2014  (eProceeding-ICSTIE2014)
  3 ICSTIE 2012  (eProceeding-ICSTIE2012)
  4 ICSTIE 2010  (eProceeding-ICSTIE2010)
  5 ICSTIE 2008  (eProceeding-ICSTIE2008)
  6 ICSTIE 2006  (eProceeding-ICSTIE2006)
  7 Facebook ICSTIE   (Link Facebook ICSTIE)
  IJAZAH

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CSC425  INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING  FKA
   CSC430  COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS  FKM
   MAT435  CALCULUS FOR ENGINEERS  FKA , FKK
   MAT424/575  INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS  FKE
   MAT455  FURTHER CALCULUS FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA,FKK
   MAT480  FURTHER DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKA
   MAT565  ADVANCED DIFFERENTIAL EQUATIONS  FKM
   STA404  STATISTICS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES  FPHP
   STA408  STATISTICS FOR SCIENCE AND ENGINEERING  FKE,FKA, FKK
   

  DIPLOMA DAN PRA-DIPLOMA 

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CSC128  FUNDAMENTALS OF COMPUTER PROBLEM SOLVING  FKA , FKM
   CSC253  INTERACTIVE MULTIMEDIA  FPHP
   MAT037  INTENSIVE MATHEMATICS I  PRE COMMERCE 
   MAT081  MATHEMATICS I (BASIC)  PRE SCIENCE
   MAT082  MATHEMATICS I (ADVANCED)  PRE SCIENCE
   MAT084  MATHEMATICS II (BASIC)  PRE SCIENCE
   MAT085  MATHEMATICS II (FURTHER)  PRE SCIENCE
   MAT133  PRECALCULUS  FKE , FF
   MAT183  CALCULUS I  FKE,FKM,FKA,FF
   MAT235  CALCULUS II FOR ENGINEERS  FKE,FKM,FKA
   MAT285  FURTHER MATHEMATICS FOR ENGINEERS  FKA
   UED101  MATHEMATICAL THINKING (SESI INTERIM)  FKE, FKA, FKM

   


  JSKM menyediakan satu bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan. Maklumat berkenaan bilik tersebut adalah seperti berikut:

  NAMA    : 

  BILIK MESYUARAT JSKM

  LOKASI : 

  TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA


  Klik pautan di bawah untuk melihat kesemua aktiviti-aktiviti JSKM di FB JSKM:

      Facebook Jabatan Sains Komputer dan Matematik


  Borang dan Template Pengurusan UiTMCPP:

   BIL PERKARA  MUAT TURUN
  1 Borang Pelaporan Program  (klik di sini)
  2 Borang Permohonan Menganjurkan Program  (klik di sini)


  Unit Penerbitan JSKM:

   BIL PERKARA  MUAT TURUN
   1  Templat Laporan Aktiviti JSKM   (klik di sini)


  Unit Kualiti JSKM:

   BIL PERKARA  MUAT TURUN
  1  Borang Endorsement e-Teaching Portfolio  (klik di sini)
  2  Borang Endorsement e-Course File  (klik di sini)
  3  Senarai Course Materials pada e-Course File  (klik di sini)

   

   

    

  BAHAGIAN JSKM

  BIL BAHAGIAN KETUA BAHAGIAN
  1 KOORDINATOR JSKM PN. NORAZAH UMAR
  2 BIDANG MATEMATIK PN. CHEW YEE MING
  3 BIDANG STATISTIK PN. SITI MARIAM SAAD
  4 BIDANG SAINS KOMPUTER Dr. SYARIFAH ADILAH MOHAMED YUSOFF 

   PENSYARAH BIDANG MATEMATIK

  BIL. NAMA JAWATAN N0 TELEFON PEJABAT EMEL KEPAKARAN
  1 Ahmad Rashidi Azudin Pensyarah 04-3822772 ahmadrashidi@uitm.edu.my Mathematics
  2 Chew Yee Ming Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Matematik) 04-3822709 chewyeeming@uitm.edu.my Applied Mathematics, Education Mathematic
  3 Fadzilawani Astifar Alias Pensyarah Kanan 04-3822504 fadzilawani.astifar@uitm.edu.my Mathematics 
  4 Fuziatul Norsyiha Ahmad Shukri Pensyarah Kanan 04-3822504 fuziatul@uitm.edu.my Mathematics 
  5 Mahanim Omar Pensyarah Kanan 04-3822577 mahanim@uitm.edu.my Operational Research, Applied Statistics
  6 Mawardi Omar Pensyarah Kanan 04-3822508 mawardio@uitm.edu.my Operational Research
  7 Mohd Fahmi Zahari Pensyarah 04-3823347 mohdfahmi183@uitm.edu.my Mathematics
  8 Mohd Syafiq Abdul Rahman Pensyarah 04-3823347 mohdsyafiq5400@uitm.edu.my

  Computational Mathematics

  9 Noor Azizah Mazeni Pensyarah 04-3823387 noorazizah1103@uitm.edu.my Mathematics
  10 Noor ‘Aina Abdul Razak

  Pensyarah Kanan 

  04-3823415 nooraina@uitm.edu.my Mathematics
  11 Nor Hanim Abd Rahman (Dr)

  Pensyarah Kanan

  04-3823389 norhanim@uitm.edu.my

  Calculus, Numerical, 

  Computational Analysis

  12 Nurfarhana Hassan (Dr) Pensyarah Kanan 04-382xxxx farhanahassan@uitm.edu.my Graph Theory and Modelling
  13 Nur Azimah Idris Pensyarah 04-3823387 nurazimah7083@uitm.edu.my Mathematics
  14 Norshuhada Samsudin Pensyarah Kanan 04-3822511 norsh111@uitm.edu.my Mathematics
  15 Rafizah Kechil Pensyarah Kanan 04-3823431 rafizah025@uitm.edu.my Computer Aided Geometric Design (CAGD)
  16 Sharifah Sarimah Syed Abdullah Pensyarah Kanan 04-3822511 sh.sarimah@uitm.edu.my Mathematics
  17 Siti Asmah Mohamed

  Pensyarah Kanan

  04-3823418 sitiasmah109@uitm.edu.my Computer Aided Geometric Design (CAGD)
  18 Siti Nurleena Abu Mansor

  Pensyarah Kanan

  04-3823373 sitin140@uitm.edu.my

  Econometric, Operational Research

   PENSYARAH BIDANG STATISTIK

  BIL. NAMA JAWATAN N0 TEL PEJABAT EMEL KEPAKARAN
  1 Ch'ng Pei Eng (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823378 chng@uitm.edu.my Mathematics Education, Statistics Education, ICT in Education
  2 Farah Hayati Mustapa Pensyarah Kanan 04-3822513 farah.hayati@uitm.edu.my Statistics
  3 Maisurah Shamsuddin

  Pensyarah Kanan

  04-3823361 maisurah025@uitm.edu.my Applied Statistics
  4 Muniroh Hamat

  Pensyarah Kanan 

  04-3823414 muniroh@uitm.edu.my Statistics
  5 Norazah Umar Pensyarah Kanan (Koordinator JSKM) 04-3823385 norazah191@uitm.edu.my Statistics
  6 Nurhafizah Ahmad

   Pensyarah Kanan

  04-3822638 nurha9129@uitm.edu.my Statistics
  7 Siti Balqis Mahlan Pensyarah Kanan 04-3823361 sitibalqis026@uitm.edu.my Statistics
  8 Siti Mariam Saad Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Statistik) 04-3823418 smariam.saad@uitm.edu.my Statistics Modelling
  9 Syarul Heiry Yahaya Pensyarah 04-382xxxx syarul509@uitm.edu.my Statistics
  10 Wan Nur Shaziayani Wan Mohd Rosly Pensyarah Kanan 04-3822519 shaziayani@uitm.edu.my Statistical Modelling
  11 Zuraira Libasin

  Pensyarah Kanan 

  04-3823406 zuraira946@uitm.edu.my

  Statistics and Modelling

   

   PENSYARAH BIDANG KOMPUTER

  BIL. NAMA JAWATAN NO TEL PEJABAT EMEL KEPAKARAN
  1 Azlina Mohd Mydin

  Pensyarah Kanan 

  04-3823373 azlin143@uitm.edu.my Software Engineering, Web Based Development
  2 Elly Johana Johan (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823781 ellyjohana@uitm.edu.my Programming 
  3 Jamal Othman (Ts) 

  Pensyarah Kanan

  04-3822626 jamalothman@uitm.edu.my

  Object-Oriented,

  Database, Software Engineering

  4 Mohd Saifulnizam Abu Bakar Pensyarah Kanan  04-3822759 mohdsaiful071@uitm.edu.my

  Network, Social Media Marketing, Web Development

  5 Naemah Abdul Wahab Pensyarah Kanan 04-3823388 naema586@uitm.edu.my Software Engineering
  6 Rozita Kadar (Dr) Pensyarah Kanan 04-3823385 rozita231@uitm.edu.my Service Systems Engineering
  7 Saiful Nizam Warris Pensyarah Kanan 04-3823567 saifulwar@uitm.edu.my Web Based System Development
  8 Syarifah Adilah Mohamed Yusoff (Dr) Pensyarah Kanan (Ketua Bidang Komputer) 04-3822587 syarifah.adilah@uitm.edu.my Computational Intelligence 
  9 Wan Anisha Wan Mohammad Pensyarah Kanan 04-3823425 wanan122@uitm.edu.my

  Software Engineering, System Science

   

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776