BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

  Pengenalan

  Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Teknologi MARA merupakan nadi pengurusan pelajar bagi seluruh sistem universiti untuk menyempurnakan bidang tugas, tanggungjawab dan fungsinya selaras dengan peruntukan Akta 173 dan Akta 174 sejak tahun 1976 dan pindaan-pindaannya di bawah kawalan Naib Canselor UiTM.


  Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah antara bahagian yang penting di dalam membantu UiTM Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM. Peranan ini dimainkan menerusi dua penyampaian perkhidmatan utamanya iaitu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar serta menjalankan aktiviti pembangunan dan kepimpinan pelajar.


  Visi

  Menjadi bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

  Melahirkan graduan bumiputera yang unggul yang menepati ciri-ciri Model Graduan UiTM berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.


  Objektif

  Bagi mencapai Visi dan Misi tersebut, Bahagian Hal Ehwal Pelajar  menggariskan tiga objektif seperti berikut :-

  i)    Memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.

  ii)   Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah (value added) bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik, menepati ciri-ciri model graduan UiTM

  iii)   Menggalakkan penggunaan IT sesuai dengan perubahan masa kini sejajar dengan dasar negara 

   

  Bil. Jawatan Jumlah
  1. Timbalan Rektor HEP (DM 52) 1
  2. Penolong Pendaftar Kanan (N 48) 1
  3. Pegawai Eksekutif Tertinggi (N 36) 1
  4. Pegawai Eksekutif (N 29) - kosong  1
  5.  Setiausaha Pejabat (N 29) 1
  6.  Pembantu Tadbir Kanan (N 22) 1
   7. Pembantu Tadbir (N 19) 3
  8.  Pembantu Operasi (N 11) 1
    Jumlah 10

  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) UiTM Cawangan Pulau Pinang terbahagi kepada beberapa unit seperti berikut:-

   BIL. UNIT KETUA UNIT
  1. Pentadbiran Alina Md. Kassim
  2. Kerjaya & Kaunseling Nur Fazlin Shazana Mohd Safiai
  3. Kebudayaan YM Tengku Noorasyikin Raja Yai
  4. Aktiviti & Kebajikan Pelajar Norziah Hj. Daud
  5. Kokurikulum Muhammad Nabil Md. Rahimi
  6. Kesihatan Dr. Meor Adzmey Sagiruddin
  7. Pengurusan Kolej Dewi Anis Othman
  8. Sukan Feqdiatul Hismiza Mat 
  9. Kepimpinan Pelajar Norasikin Hussin
  10. None Residen (NR) & Jawatankuasa Ruang Niaga (JKRN) Mohd Munir Ahmad

   

  Face Book Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Cawangan Pulau Pinang: https://www.facebook.com/Hal-Ehwal-Pelajar-UiTM-Pulau-Pinang-369724601614
  BIL. BORANG UNIT KEBAJIKAN PELAJAR:  
  1. Borang Permohonan Tuntutan Tabung Kebajikan Pelajar Muat Turun
  2. Borang Permohonan Tuntutan Tabung Kecemasan Pelajar Muat Turun
  3. Borang Pengesahan Pendapatan Muat Turun
  4. Borang Permohonan Skim Khidmat Pelajar (SKP) Muat Turun
  5. Borang Akuan Terima Lantikan Skim Khidmat Pelajar (SKP) Muat Turun
  6. Surat Akuan Penerimaan Wang Muat Turun
       
       
  BIL. BORANG BIASISWA JPA  
  1. Manual Penggunaan Sistem MySelf (JPA) Muat Turun
  2. Borang Garis Panduan Tuntutan Elaun Latihan Amali & Elaun Tesis Muat Turun
  3. Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik Muat Turun
       
       
  BIL. BORANG PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)  
  1. Borang Pembatalan Penolakan Pinjaman PTPTN Muat Turun
  2. Borang Pengesahan Pendapatan PTPTN Muat Turun
  3. Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan (PTPTN) Muat Turun
  4. Borang Permohonan Penggabungan Pinjaman PTPTN  Muat Turun 
  5. Borang Kemaskini Pertukaran Pinjaman Ujrah PTPTN  Muat Turun 
  6. Borang Perubahan Maklumat Pelanggan PTPTN Muat Turun
  7. Borang Permohonan Pertukaran Kursus PTPTN Muat Turun
       
       
   BIL. BORANG AKTIVITI PELAJAR  
  1. Borang C - Borang Permohonan Aktiviti Pelajar Muat Turun 
  2.  Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Komuniti Program) (Pink) Muat Turun 
  3.  Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Pemberi Sumbangan) (Biru) Muat Turun
  4.  Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Peserta Program / Pelajar UiTM) (Hijau) Muat Turun 
  5.  Borang Pengesahan Penghantaran Laporan Aktiviti (Pink) Muat Turun
  6.  Borang Permohonan Jemputan Penceramah Luar Bagi Program Aktiviti Pelajar (Kuning) Muat Turun
  7.  Borang Permohonan Pegawai Pengiring (Oren) Muat Turun
  8.  Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar (Hijau) Muat Turun
  9.  Borang Permohonan Sijil Aktiviti Pelajar (Biru)  Muat Turun
  10.  Borang Laporan Penutup Aktiviti (Putih) Muat Turun 

   

  Bil. Nama Jawatan Emel Sambungan
  1. Ts. Dr. Mohd Rozaiman Aziz Timbalan Rektor man@uitm.edu.my 2900
  2. Alina Md. Kassim Penolong Pendaftar Kanan alinakassim@uitm.edu.my 2843
  3. Norziah Hj. Daud Pegawai Eksekutif Tertinggi norzie@uitm.edu.my 3498
  4.   Pegawai Eksekutif   2846
  5. Mohsin Mohtar Setiausaha Pejabat mohsin@uitm.edu.my 2841
  6. Sarina Mohd. Jahaya Pembantu Tadbir Kanan sarinamo@uitm.edu.my 2836
  7. Zaharah Md. Jusoh Pembantu Tadbir zahara716@uitm.edu.my 2844
  8. Nor Dalila Ahmad Pembantu Tadbir nordalila9008@uitm.edu.my 2836
  9. Mohd Iqbal Iryani Abd. Ghani Pembantu Tadbir iqbal.iryani@uitm.edu.my 2844
  10. Muhamad Nasir Ab. Hamid Pembantu Operasi nasir599@uitm.edu.my 2836

   

  No. Telefon:  04-382 2888

  No. Faks:  04-382 2848

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776