BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

   Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Pulau Pinang.

  • Mengurus dan menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran
  • Menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran
  • Menguruskan sistem rekod pelajar, peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan – maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik
   

  VISI

  Melaksanakan aktiviti akademik yang berteraskan kecemerlangan bagi melahirkan graduan yang berdaya saing global dan beretika
   

  MISI

  Memberi khidmat profesional kepada program-program yang ditawarkan di UiTM Pulau Pinang bagi melahirkan generasi profesional bumiputera yang berilmu, berinovatif, beriltizam, bertaqwa serta berdaya saing yang berlandaskan nilai-nilai murni dan beretika keprofesional dan mampu menerajui pembangunan negara.
   
   

  OBJEKTIF

  • Menjadi nadi penggerak UiTM Pulau Pinang ke arah melahirkan graduan profesional yang unggul, bertaqwa, beritizam dan berdaya saing
  • Menyelaraskan program akademik dan enrolmen pelajar sejajar dengan pembangunan kampus
  • Menyediakan pengurusan akademik yang cekap dan berkesan agar program akademik dapat berjalan dengan lancar
  • Mewujudkan suasana yang harmoni, ceria dan mengurus secara profesional dalam melaksanakan program dan perkhidmatan yang berkesan berasaskan teknologi terkini bagi mengekalkan kualiti pembelajaran yang berterusan.
   

  PIAGAM PELANGGAN

  Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk berusaha memastikan pelanggan-pelanggan kami yang terdiri dari para pelajar, pensyarah, ibubapa, industri dan masyarakat memperolehi impak yang maksimum
   
  Pelajar
  • Memastikan pendaftaran pelajar dan peperiksaan diuruskan dengan tepat mengikut jadual pada setiap semester
  • Menyediakan surat-surat pengenalan diri untuk tujuan penyelidikan dan tugasan disediakan dengan tepat tidak lewat tiga hari dari tempoh permohonan
   

  Staf Unit dan Bahagian

  • Menyediakan perkhidmatan percetakan bahan ujian 3 hari dari tarikh permohonan
  • Menguruskan rekod dan maklumat akademik dengan cekap, tepat dan kemas
  • Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada unit dan bahagian dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
   

  Ibubapa dan Industri

  • Menghasilkan graduan yang berketrampilan sesuai dengan kehendak industri dan Negara
  • Memberi khidmat nasihat mengenai pengambilan pelajar, program, prospek program dan kerjaya
  • Menganjur dan mengendalikan kursus seminar dan konvokesyen secara proaktif dan reaktif
  • Melatih para pelajar dengan senario sebenar di alam pekerjaan berdisiplin, berkemahiran tinggi, profesional, berhemah tinggi serta mampu menjadi agen perubahan dalam organisasi dan industri
   

   

  FUNGSI UTAMA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

  Pengurusan Rekod Pelajar

  • Mengemaskini maklumat dalam fail peribadi pelajar dari sistem iSIS
  • Menyimpan maklumat pelajar/fail peribadi pelajar
   

  Pengurusan Kursus dan Pelajar

  • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester, menyediakan senarai kursus dan kelas.
   

  Pengurusan Peperiksaan

  • Menyediakan bilik peperiksaan
  • Membuat hebahan maklumat dan peraturan peperiksaan kepada pelajar dan pensyarah
  • Menyedia dan mengedar jadual jadual waktu peperiksaan dan pengawasan peperiksaan
  • Mengurus jadual peperiksaan
  • Menyediakan keperluan dan kelengkapan peperiksaan
  • Mengurus kertas soalan
  • Memproses keputusan peperiksaan
   

  Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran

  • Menyedia dan mengedar jadual waktu kuliah kepada pensyarah dan pelajar
  • Memberi latihan kemahiran menggunakan alat bantuan mengajar yang disediakan
  • Mengurus maklumbalas dan penilaian pengajaran.
   

  Jaminan Kualiti

  • Penambahbaikan proses kerja dan dokumentasi 5s dan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
  • Perkhidmatan dan kepuasan pelanggan
   

  Latihan dan Penilaian Pengajaran

  • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester
  • Mengurus audit pengajaran
  • Mengedarkan maklumbalas pelajar
   

  Sekretariat

  • Urusetia kepada jawatankuasa berkaitan dengan Hal Ehwal Akademik.
   

   

   

  KETUA BAHAGIAN 

   BIL BAHAGIAN  KETUA BAHAGIAN
  1. KETUA JABATAN PROF. MADYA IR. DR. AHMAD RASHIDY RAZALI
  2.

  KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN UNIT REKOD

  TUAN AHMAD SYAHMI B TUAN MOHD ROSLI
  3.

  KETUA UNIT PEPERIKSAAN DAN UNIT PENERBITAN

  ENCIK MUHAMMAD FIKRI BIN RAMLI
  Facebook Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Pulau Pinang : https://www.facebook.com/HEA-UiTM-Cawangan-Pulau-Pinang-133966903408548

  TAKLIMAT PLAGIAT DAN KETIDAKJUJURAN AKADEMIK
  https://www.facebook.com/watch/?v=3312210608816065

  AMANAT REKTOR DAN TAKLIMAT EDU 5.0
  https://www.facebook.com/watch/?v=697845194271095

  TAKLIMAT SERVICING
  https://www.facebook.com/watch/?v=976444079541955

  TAKLIMAT AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KOMTEMPORARI (ACIS)
  https://www.facebook.com/watch/?v=2828462017376025

  TAKLIMAT 5.0 EDU AKADEMIK PENGAJIAN BAHASA
  https://www.facebook.com/watch/?v=3244233645625363

  TAKLIMAT E-PEMBELAJARAN
  https://www.facebook.com/watch/?v=978475475898064   BUKU PERATURAN AKADEMIK

  NAMA PAUTAN
  Buku Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2017 (Bilangan 1) [klik di sini]

   

  BORANG-BORANG KAKITANGAN

  BIL NAMA PAUTAN
  1. Borang Pelantikan Akademik [klik di sini]
  2. Borang Permohonan Atau Pembatalan Akses SIMS [klik di sini]
  3. Lampiran 1 - Borang Peringatan Lisan [klik di sini]
  4. Lampiran 2 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 1 - Minggu 12 [klik di sini]
  5.  Lampiran 3 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 13  [klik di sini]
  6.  Borang Penangguhan/Pertukaran Kuliah [klik di sini]
  7. Borang Permohonan TAPA [klik di sini]
  8.  Borang Pindaan TAPA [klik di sini]
  9.  Borang Permohonan TAPA - PA [klik di sini]
  10. Borang Laporan Aktiviti TAPA [klik di sini]
  11. Borang Permohonan Pensyarah Sambilan [klik di sini]
  12. E-Result Exam System : https://eres.uitm.edu.my/estaff/eres/login.htm  
  13. Borang Pembetulan Keputusan Peperiksaan [klik di sini]
    Senarai Semak Dokumen Bagi Mesyuarat Pembetulan Keputusan Peperiksaan [klik di sini]
  14. Borang Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan [klik di sini]
    Senarai Semak Dokumen Bagi Mesyuarat Pengemaskinian Keputusan Peperiksaan [klik di sini]

   

  BORANG-BORANG PELAJAR

  BIL NAMA PENERANGAN
  1. Borang Kemaskini Maklumat Pelajar Baru [klik di sini]
  2. Borang Penangguhan Yuran Pengajian [klik di sini]
  3. Borang Permohonan Cuti Khas [klik di sini]
  4. Borang Peperiksaan Khas [klik di sini]
  5. Borang Semak Semula  [klik di sini]
  6. Borang Tamat Pelajar (Clearance) [klik di sini]
  7. Borang Menarik Diri  [klik di sini]
  8. Borang Permohonan Mendapatkan Salinan Dokumen Fail Peribadi  [klik di sini]
  9. Borang Permohonan Pengecualian Kredit [klik di sini]
  10. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar [klik di sini]
  11. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar (Menjalankan Projek Akademik) [klik di sini]
  12. Borang Permohonan Tuntutan Skrol [klik di sini]
  13. Plagiarism [klik di sini]
  14. Borang Statement on Plagiarism and Academic Dishonesty [klik di sini]

  UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD

  BIL NAMA JAWATAN EXT
  1. TUAN AHMAD SYAHMI B TUAN MOHD ROSLI PENOLONG PENDAFTAR 04-3822892
  2. MOHD KHAIRUL AZMI BIN ABDUL LAZAK PEGAWAI EKSEKUTIF 04-3822953 
  3. HASNI SHIMA BINTI OTHMAN SETIAUSAHA PEJABAT  04-3822810 
  4. SHAHROZIE BIN ARIFIN PENOLONG JURUTERA  04-3823331 
  5. SAIFUL BAHRI BIN AHMED PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT REKOD)  04-3822807 
  6. JAMALUDDIN BIN MOHD SALIM PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PENTADBIRAN)  04-3823290
  7. ROSIDAH BINTI HAJI SALLEH PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PENTADBIRAN) 04-3822815
  8. KARTINI BINTI SAAD PEMBANTU TADBIR KANAN (UNIT PENTADBIRAN) 04-3822942
  9. NURHASYIKIN BINTI MOHD AZMI PEMBANTU TADBIR (UNIT PENTADBIRAN) 04-3822942
  10. NURUL FARHANA BINTI KASSIM PEMBANTU TADBIR (UNIT PENTADBIRAN) 04-3823290
  11. SITI FATEHAH BINTI ABD RAHMAN PEMBANTU TADBIR (UNIT REKOD) 04-3822816
  12. MOHAMAD FIRDAUS BIN ABD AZIZ PEMBANTU OPERASI 04-3822815
  13. SAHAROM BIN NOORDIN PEMBANTU AWAM 04-3822816
    KAUNTER HEA   04-3822826

   

  UNIT PEPERIKSAAN DAN PENERBITAN

  BIL NAMA JAWATAN EXT
  1. MUHAMMAD FIKRI BIN RAMLI PENOLONG PENDAFTAR 04-3822813
  2. FARAH WAHIDA BINTI MUSTAFFA PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN 04-3822814
  3. MOHD RIZAL BIN ZAINOL PEMBANTU PENERBITAN KANAN (UNIT PENERBITAN) 04-3822829
  4. FAHIMI HAFIZUN BINTI KASSIM PEMBANTU TADBIR (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823191
  5. FAZILAH BINTI MUSTAFA PEMBANTU TADBIR (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823193
  6. ROHELA BINTI HASSAN NORDIN PEMBANTU TADBIR (UNIT PEPERIKSAAN) 04-3823191
  7. MOHD SHARIZAL BIN HASHIM PEMBANTU OPERASI 04-3822807
    KAUNTER UNIT PEPERIKSAAN   04-3822891

  Borang Clearance Pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang (Kampus Permatang Pauh)

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

  Saudara/i,
  Borang ini dikhaskan kepada pelajar tahun semester akhir yang telah tamat pengajian pada Semester 20202 (Sesi Pengajian 2019/2020) untuk membuat clearance sebagai pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang. Akses borang ini hanya akan dibuka dalam tempoh PKP dan pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam kampus sahaja.

  Sebagai sebahagian daripada prosedur, kad pelajar saudara/i perlulah diposkan kepada pihak Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Pulau Pinang sebelum saudara/i mengisi borang ini. Clearance tidak akan diproses jika pelajar tidak menghantar kad pelajar ke BHEA.

  Saudara/i akan dihubungi /dimaklumkan status selepas proses clearance ini selesai.

  Kad pelajar saudara/i perlu diposkan kepada:
  BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK,
  UiTM CAWANGAN PULAU PINANG,
  Jalan Permatang Pauh, Kampung Tok Ebot,
  13500 Bukit Mertajam,
  Pulau Pinang.
  (u/p: Unit Rekod HEA - Clearance Pelajar)
  Tel : 04-3822953
  Emel : heapenang@uitm.edu.my
  https://forms.gle/FPdVHsF1TfxqTruPA

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776