BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

PENGENALAN

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Teknologi MARA merupakan nadi pengurusan pelajar bagi seluruh sistem universiti untuk menyempurnakan bidang tugas, tanggungjawab dan fungsinya selaras dengan peruntukan Akta 173 dan Akta 174 sejak tahun 1976 dan pindaan-pindaannya di bawah kawalan Naib Canselor UiTM.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah antara bahagian yang penting di dalam membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan yang mempunyai Kemahiran Insaniah (KI) yang tinggi dan berpesonaliti unttul untuk memenuhi keperluan global. 

Peranan ini dimainkan menerusi 2 fungsi terasnya (core business) iaitu Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar serta menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Pelajar.


Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar 

i)     Latihan Pembangunan Melalui Modul LPPKP
ii)    Program Kemahiran Insaniah
iii)   Kursus Kenegaraan
iv)   Program Finishing School
v)    Pembangunan Kebudayaan dan Keseniaan
vi)   Perlaksanaan Aktiviti Pelajar
vii)   Pembangunan Keusahawanan
viii)  Kursus Kokurikulum
ix)   Pembangunan Sukan
x)    Pembangunan Sahsiah dan Displin Pelajar


Kemudahan dan Perkhidmatan Pelajar 
i)       Kemudahan Penempatan dan Kolej Kediaman
ii)      Kemudahan Insentif Makan Kepada Pelajar Diploma
iii)     Perkhidmatan dan Kemudahan Kesihatan
iv)     Bantuan Kewangan dan Biasiswa Pelajar 
v)      Kebajikan Pelajar
vi)     Kemudahan Pengangkutan
vii)    Pembangunan Kerjaya dan Penempatan Pekerjaan
viii)   Khidmat Bimbingan dan Kaunseling
ix)    Pengurusan dan Kebajikan Pelajar NR
x)     Perkhidmatan Kaunter Setempat
xi)    Kemudahan Peralatan Teknikal dan ICT


VISI

Menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.


MISI

Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.


OBJEKTIF

Bagi mencapai Visi dan Misi tersebut, Bahagian Hal Ehwal Pelajar menggariskan 2 objektif seperti berikut :-

i)    Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah (value added) bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik.

ii)   Membantu melahirkan graduan bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.

 

Bil. Jawatan Jumlah
1. Timbalan Rektor HEP (DM 52) 1
2. Penolong Pendaftar Kanan (N 44) 1
3. Pegawai Eksekutif Tertinggi (N 36) 1
4. Pegawai Eksekutif (N 29) - kosong  0
5.  Setiausaha Pejabat (N 29) 1
6.  Pembantu Tadbir Kanan (N 22) 2
 7. Pembantu Tadbir (N 19) 2
8.  Pembantu Operasi (N 11) 1
  Jumlah 9

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) UiTM Cawangan Pulau Pinang terbahagi kepada beberapa unit seperti berikut:-

 BIL. UNIT KETUA UNIT
1. Pentadbiran Alina Md. Kassim
2. Kerjaya & Kaunseling Mohd Zulkhairi Ibrahim
3. Kebudayaan YM Tengku Noorasyikin Raja Yai
4. Aktiviti & Kebajikan Pelajar Norziah Hj. Daud
5. Kokurikulum Muhammad Nabil Md. Rahimi
6. Kesihatan Dr. Meor Adzmey Sagiruddin
7. Pengurusan Kolej Dewi Anis Othman
8. Sukan Feqdiatul Hismiza Mat 
9. Kepimpinan Pelajar Norasikin Hussin
10. Pengurusan Ruang Niaga & Non Residen (NR) Mohd Munir Ahmad

 

Facebook Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Cawangan Pulau Pinang: https://www.facebook.com/Hal-Ehwal-Pelajar-UiTM-Pulau-Pinang-369724601614

Alamat E-Mel:  bhgnhepcpp@gmail.com

 

 BIL. 
BORANG UNIT KEBAJIKAN PELAJAR:  
 1. Borang Permohonan Tuntutan Tabung Kebajikan Pelajar Muat Turun
 2. Borang Permohonan Tuntutan Tabung Kecemasan Pelajar Muat Turun
 3. Borang Pengesahan Pendapatan Muat Turun
 4. Borang Permohonan Skim Khidmat Pelajar (SKP) Muat Turun
 5. Borang Akuan Terima Lantikan Skim Khidmat Pelajar (SKP) Muat Turun
 6. Surat Akuan Penerimaan Wang Muat Turun
     
BIL. BORANG BIASISWA JPA  
1. Manual Penggunaan Sistem MySelf (JPA) Muat Turun
2. Borang Garis Panduan Tuntutan Elaun Latihan Amali & Elaun Tesis Muat Turun
3. Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik Muat Turun
     
BIL. BORANG PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)  
1. Borang Pembatalan Penolakan Pinjaman PTPTN Muat Turun
2. Borang Pengesahan Pendapatan PTPTN Muat Turun
3. Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan (PTPTN) Muat Turun
4. Borang Permohonan Penggabungan Pinjaman PTPTN Muat Turun
5. Borang Kemaskini Pertukaran Pinjaman Ujrah PTPTN Muat Turun
6. Borang Perubahan Maklumat Pelanggan PTPTN Muat Turun
7. Borang Permohonan Pertukaran Kursus PTPTN Muat Turun
     
BIL. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI   
1. Borang Pendaftaran Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di IPT Muat Turun
     
BIL. AKTIVITI PELAJAR  
1. Borang C - Borang Permohonan Aktiviti Pelajar Muat Turun
2.  Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Komuniti Program) (Pink) Muat Turun
3. Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Pemberi Sumbangan) (Biru) Muat Turun
4.  Borang Maklum Balas Keberkesanan Program (Peserta Program / Pelajar UiTM) (Hijau) Muat Turun
5.  Borang Pengesahan Penghantaran Laporan Aktiviti (Pink) Muat Turun
6.  Borang Permohonan Jemputan Penceramah Luar Bagi Program Aktiviti Pelajar (Kuning) Muat Turun
7.  Borang Permohonan Pegawai Pengiring (Oren) Muat Turun
8.  Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar (Hijau) Muat Turun
9.  Borang Permohonan Sijil Aktiviti Pelajar (Biru)  Muat Turun
10.  Borang Laporan Penutup Aktiviti (Putih)   Muat Turun  
     
BIL. NAMA JAWATAN EMEL SAMBUNGAN
1. Prof. Madya Ts. Dr. Basharudin Abdul Hadi Timbalan Rektor basharudin@uitm.edu.my 2900
2. Alina Md. Kassim Penolong Pendaftar Kanan alinakassim@uitm.edu.my 2843
3. Norziah Hj. Daud Pegawai Eksekutif Tertinggi norzie@uitm.edu.my 3498
4. Syamsul Mizan Mohd Said Pegawai Eksekutif syams131@uitm.edu.my 2846
5. Mohsin Mohtar Setiausaha Pejabat mohsin@uitm.edu.my 2841
6. Sarina Mohd. Jahaya Pembantu Tadbir Kanan sarinamo@uitm.edu.my 2836
7. Muhammad Anith Abdul Rashid Pembantu Tadbir Kanan muhdanith@uitm.edu.my 2836
8. Marsitah Mat Hesa Pembantu Tadbir marsitah116@uitm.edu.my 2844
9. Muhamad Nasir Ab. Hamid Pembantu Operasi Kanan nasir599@uitm.edu.my 2836
         

 

No. Telefon:  04-382 2888

No. Faks:  04-382 2848

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776