BAHAGIAN KEWANGAN

PENGENALAN

Bahagian Kewangan UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam mula beroperasi secara rasminya pada Jun 2012 dengan staf permulaan seramai tiga (3) orang staf. Terdiri daripada dua (2) orang Penolong Akauntan dan satu (1) orang Pembantu Tadbir Kewangan.

Pada awal tahun 2013, satu (1) orang Penolong Bendahari dan satu (1) orang Pembantu Tadbir Kewangan telah melaporkan diri di jabatan ini menjadikan jumlah keseluruhan staf seramai lima (5) orang.

Pada bulan Julai 2013 telah berlakunya pertukaran suka sama suka di antara dua (2) orang Penolong Akauntan asal dengan Penolong Akauntan baharu yang mana seorang dari UiTM Kampus Shah Alam dan seorang lagi dari UiTM Kampus Kuala Pilah.

Sehingga kini, Bahagian Kewangan UiTM Cawangan Pulau Pinang mempunyai lima (5) orang staf.

 

 

 

VISI

Menjadikan UiTM sebuah university yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang professional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

 

 

 

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program professional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 

 

PIAGAM PELANGGAN

Menguruskan Belanjawan Universiti seperti berikut:-
 1.       a. Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan UiTM Kampus Negeri / Cawangan yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Beendahari UiTM Kampus Induk.      b. Menyediakan Agihan Peruntukan Tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.
 2. Mengeluarkan Pesanan Tempatan untuk permohonan perolehan melalui:-
  1. Tender / Sebut Harga Rasmi / Rundingan Terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS.
  2. Pembelian Terus / Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh permohonan belian diluluskan dalam FAIS.
 3. Menjelaskan pembayaran ke atas semua tuntutan dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.
 4. Menyampaikan e-tiket kapal terbang melalui e-mel selewat-lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penerbangan.
 5. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 6. Mengangkut barang lupus yang diluluskan secara kaedah musnah dan jualan sisa dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh pengesahan pengangkutan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 7. Mengemukakan penyata kewangan yang muktamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 April tahun berikutnya.

 

 

 

 

OBJEKTIF

 • Mencapai pengurusan kewangan terbaik dengan mendapat sijil Audit Bersih.
 • Meningkatkan persepsi dan kepuasan pelanggan dengan menepati Piagam Pelanggan dan peraturan yang ditetapkan.
 • Menggalakkan budaya penambahbaikan berterusan oleh semua staf dengan peglibatan sekurang-kurangnya dalam satu projek atau inisiatif kualiti setioa tahun.
 • Mencapai penggunaan 100% system teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi semua operasi system pengurusan kewangan.

 

Aktiviti 2023

BIL

AKTIVITI

TARIKH

LOKASI

CATATAN

 

1.

Majlis Kemuncak Kempen MyDebit dan Cashless Campus

 

16 Feb 2023

 

Laman Perdana, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Anjuran Pejabat Bendahari UiTM Cawangan Pulau Pinang dengan tajaan Payment Network Malaysia (PayNet)

 

[gambar]

 

 

2.

Gotong Royong Bahagian Kewangan & Stor Alat Tulis

10 Mac 2023

Bahagian Kewangan & Stor Alat Tulis

Anjuran Bahagian Kewangan & Bahagian Fasiliti

 

[gambar]

3.

Pengauditan Interim Penyata Kewangan UiTMCPP Kampus Bertam 2022

03 April 2023 – 14 April 2023

Bilik Mesyuarat Pejabat Bendahari

Diketuai oleh Penolong Pengarah Audit, En Adwin Arokiasamt A/L Thomas bersama dengan emapat (4) lagi pegawai audit

 

-

4.

Jamuan Raya UiTMCPP Kampus Bertam 2023  MERIAHNYA AIDILFITRI”

18 Mei 2023

Foyer Blok Makmal

Booth Bahagian Kewangan dan Polis Bantuan

 

[gambar]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender / Sebutharga

 

IKLAN SEBUTHARGA

BIL

NO. DOKUMEN

TAJUK

MUAT TURUN

1.

PB/PER/PPB/7/1/24

 

CADANGAN KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI BILIK KUALIAH DAN MAKMAL SEDIA ADA KEPADA MAKMAL OCCUPATIONAL THERAPY TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) CAWANGAN PULAU PINANG KAMPUS BERTAM.

 

IKLAN

 

IKLAN TENDER

BIL

NO. DOKUMEN

TAJUK

MUAT TURUN

 

 

 

TIADA IKLAN BUAT MASA INI

 

 

 

IKLAN PENJUALAN PELUPUSAN

BIL

NO. DOKUMEN

TAJUK

MUAT TURUN

 

 

 

TIADA IKLAN BUAT MASA INI

 

 

 

IKLAN PELUPUSAN HARTA BENDA, PERALATAN ICT & INVENTORI

BIL

NO. DOKUMEN

TAJUK

MUAT TURUN

 

 

 

TIADA IKLAN BUAT MASA INI

 

 

 

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMAIL

1.

Hazril Syahmi Abdul Halim

Penolong Bendahari 

04-5623471

hazril@uitm.edu.my

2.

Nurfauziana Abdul Kadir

Penolong Akauntan Kanan

04-5623468

nurfauziana@uitm.edu.my

3.

Mazni Abd Somat

Penolong Akauntan

04-5623481

maznisomat@uitm.edu.my

4.

Nurul Farawahida Akma Ramli

Penolong Akauntan

04-5623467

farawahida130@uitm.edu.my

5.

Noor Ermayanti Aznan

Pembantu Tadbir Kewangan

04-5623466

ermayanti@uitm.edu.my

 

Contact Us

Universiti Teknologi MARA(UiTM)

Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam

13200 Kepala Batas,Pulau Pinang

Malaysia

 

Tel: +604-562 3444

Fax: +604-562 3488