Perkhidmatan
 
Keterangan Sistem
 
  Portal
iStudent Portal
Portal bagi pelajar mendapatkan maklumat dan akses kepada sistem untuk pelajar

FinEPortal
Portal untuk pelajar menyemak dan mencetak bil

e-Aduan
e-Aduan Fasiliti
Sistem e-aduan fasiliti boleh digunakan oleh semua staf, pelajar serta pihak luar untuk melaporkan sebarang aduan mengenai            kerosakan    atau pembaikan dalam bidang awam, mekanikal, elektrik, telekomunikasi, landskap, projek serta juga mengenai     majlis/program yang diadakan di dalam Kampus

Aduan ICT
Sistem ini dibangunkan adalah untuk memberi perkhidmatan bantuan ICT yang lebih baik kepada warga UiTM khasnya dan juga  kepada    semua pengguna/guest.

Aduan Kolej
Sistem e-aduan fasiliti kolej boleh digunakan oleh semua staf, pelajar serta pihak luar untuk melaporkan sebarang aduan mengenai kerosakan dalam bidang awam, mekanikal, elektrik, wifi kolej, landskap atau pembaikan di bangunan Kolej Al-Zahrawi

 
Network
 
Capaian wireless internet di UiTM Kampus Bertam
   
Zakat Pelajar
Zakat
Sistem permohonan zakat Uitm Pulau Pinang dan segala maklumat berkenaan zakat pelajar.
 
   Parcel
Smart Mail Management Systems(Smile System)
Sistem yang menggunakan talian Intranet yang dibangunkan Bahagian Hal Ehwal Pelajar(HEP) dan Bahagian Infostruktur untuk kemudahan staf dan pelajar memeriksa maklumat bungkusan atau surat.
 

 
UFUTURE
Platform yang mengandungi maklumat pembelajaran dalam talian

Contact Us

Universiti Teknologi MARA(UiTM)

Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam

13200 Kepala Batas,Pulau Pinang

Malaysia

 

Tel: +604-562 3444

Fax: +604-562 3488