PENGURUSAN KESELAMATAN KENDERAAN GRADUAN DI MAJLIS KONVOKESYEN

  1. Setiap graduan hanya dibenarkan sebuah kenderaan sahaja.
  2. Pas masuk kenderaan akan diserah semasa graduan mengambil jubah.
  3. Pas kenderaan hendaklah sentiasa dipamirkan diatas ‘deskboad’ atau cermin kenderaan.
  4. Kenderaan graduan yang mempunyai pas kenderaan sahaja yang dibenarkan masuk kedalam kampus.
  5. Sentiasa mematuhi arahan trafik serta tunjuk arah yang dikeluarkan oleh petugas Universiti.
  6. Kenderaan hendaklah diletakan ditempat yang dikhaskan sahaja.
  7. Sentiasa patuhi jadual konvokesyen yang telah ditetapkan seperti berikut :-