PENGAMBILAN DAN PEMULANGAN JUBAH

Pengambilan Jubah

 JADUAL PENGAMBILAN dan PEMULANGAN JUBAH

Bil Tarikh  Keterangan Masa Graduan Tempat
1 5 APRIL 2020 PENGAMBILAN  9.00 Pagi - 4.00 petang  Sidang 1 & 2

Blok Kuliah Annexe 03 (Bilik Jubah)

Bangunan Annexe

 

2

6 APRIL 2020

PEMULANGAN 9.00 Pagi -7.00 mlm

 

 

Warna Pemakaian Hud