PENGAMBILAN DAN PEMULANGAN JUBAH

Pengambilan Jubah

 JADUAL PENGAMBILAN dan PEMULANGAN JUBAH

Bil Tarikh  Keterangan Masa Graduan Tempat
1 5 NOVEMBER 2019 PENGAMBILAN  9.00 Pagi - 4.00 petang  Sidang 1 & 2

Blok Kuliah Annexe 03 (Bilik Jubah)

Bangunan Annexe

 

2

6 NOVEMBER 2019

PEMULANGAN 9.00 Pagi -7.00 mlm
3

7 NOVEMBER 2019

PEMULANGAN 8.30 Pagi -5.00 petang Pejabat HEA

 

 

Warna Pemakaian Hud