JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

Fungsi dan Bidang Kuasa JITEN 

 1. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan/ Kampus Negeri mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti berikut:
  1. ICT
  2. Alat Pandang Dengar
  3. Peralatan Elektronik Pejabat
  4. Peralatan Telekomunikasi
 2. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan berdasarkan skop bidang mengikut had nilai perolehan iaitu sehingga RM500,000.
 3. Mencadangkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
 4. Mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan arah tuju serta strategi ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
 5. Menyelaras pelaksanaan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
 6. Mengetuai dan memantau perkembangan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan.
 7. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti dinyatakan.
 8. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan sehingga RM500,000 seperti berikut:
  1. Meluluskan spesifikasi
  2. Mengesyorkan analisa teknikal
  3. Mengesahkan ujilari
  4. Mengesyorkan pertukaran model
  5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
 9. Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan.

JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

   
Pengerusi YBrs. Prof. Madya Dr Kay Dora Abd Ghani
  Timbalan Rektor (Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni)
   
Pengerusi Ganti YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Basharudin Abdul Hadi
  Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar)
   
Ahli
 
 • Encik Amir Heberd Abdullah - Penolong Rektor Kampus Bertam

 • Encik Muhammad Fikri Ramli - Penolong Pendaftar

 • Encik Mohd Saiful Nizam Mohamad Ali - Jurutera

 • Puan Nor Husaina Md Hussain - Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
 • Puan Norsabrina Sihab - Pensyarah Kanan

 • Ts. Linda Mohd Kassim - Pensyarah Kanan
 • Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar - Pensyarah Kanan

 • Ts. Jamal Othman - Pensyarah Kanan
 • Encik Shahrozie Arifin - Penolong Jurutera

   
Setiausaha Puan Nur Syafinar Abdul Majid - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Urusetia

Puan Suhaida Mohd Noor - Juruteknik Komputer Tertinggi

PANDUAN PERMOHONAN

Dokumen - dokumen yang perlu disertakan dan hantar kepada URUSETIA JITEN: 

 1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN
 2. Surat Permohonan kepada Rektor
 3. Borang Permohonan JITEN-1 yang telah lengkap diisi
 4. Sebutharga bagi Item Yang Ingin Dibeli - 1 sahaja sebagai rujukan harga
 5. Katalog Item Yang Ingin Dibeli
 6. Salinan Silibus (jika pembelian bagi tujuan P&P)
 7. Spesifikasi Item Yang Ingin Dibeli – (jika ada)
 8. Dokumen Sokongan Yang Berkaitan

           

PERINGATAN :

 1. Sila pastikan permohonan yang dihantar telah lengkap dan mematuhi senarai semak di atas.
 2. Isikan borang berasingan bagi permohonan yang berlainan KATEGORI.
 3. Semua permohonan yang lewat dihantar akan dibawa ke Mesyuarat JITEN seterusnya        
QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776