JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

FUNGSI JITEN (SKOP PENILAIAN TEKNIKAL SAHAJA)


Membuat penilaian teknikal permohonan perolehan berdasarkan skop bidang (ICT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik/ Automasi Pejabat, Sumber Digital) meliputi tugas seperti berikut:
1. Menyemak dan mengesahkan spesifikasi permohonan.
2. Mengesyorkan penilaian analisa teknikal permohonan.
3. Mengesahkan ujilari permohonan.
4. Penilaian permohonan pertukaran model.
5. Penilaian permohonan penggantian peralatan yang hilang.

Had Nilai Perolehan :
Sebarang permohonan penilaian teknikal perlu disalurkan kepada Jawatankuasa Teknikal yang berkaitan berdasarkan kos perolehan dan PTJ seperti di bawah :

Jawatankuasa Penilaian Teknikal Projek ICT dan Elektronik Negeri (JITEN)
- UiTM Cawangan <= RM500,000

JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

   
Pengerusi YBrs. Prof. Madya Dr Kay Dora Abd Ghani
  Timbalan Rektor (Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni)
   
Pengerusi Ganti YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Basharudin Abdul Hadi
  Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar)
   
Ahli
 
 • Encik Amir Heberd Abdullah - Penolong Rektor Kampus Bertam

 • Encik Muhammad Fikri Ramli - Penolong Pendaftar

 • Encik Mohd Saiful Nizam Mohamad Ali - Jurutera

 • Puan Nor Husaina Md Hussain - Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
 • Puan Norsabrina Sihab - Pensyarah Kanan

 • Ts. Linda Mohd Kassim - Pensyarah Kanan
 • Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar - Pensyarah Kanan

 • Ts. Jamal Othman - Pensyarah Kanan
 • Encik Shahrozie Arifin - Penolong Jurutera

   
Setiausaha Puan Nur Syafinar Abdul Majid - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Urusetia

Puan Suhaida Mohd Noor - Juruteknik Komputer Tertinggi

 Tarikh Kuatkuasa : 1 FEBRUARI 2020

Rujuk Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Bil 3 Tahun 2020

Senarai Peralatan yang perlu dipohon melalui JITEN:

Kategori

Peralatan

PERLU JITEN

TIDAK TERMASUK

ICT

Komputer

desktop, laptop/notebook, workstation, mobile workstation, high-end PC, gaming PC, tablet PC

 

 

Pencetak (printer)

laserjet printer, maksimum saiz A3

3D printer, plotter, pencetak kain/ tekstil

 

Pengimbas (scanner)

pengimbas dokumen, maksimum saiz A3

 3D scanner

 

Aksesori IT

External hard disk (minimum 1TB)

pendrive/ thumbdrive, aksesori komputer yang dibeli berasingan dengan komputer seperti mouse, keyboard, speaker, webcam, adapter dan kabel UTP/HDMI, AVR

 

Perisian Komputer

Perolehan baharu perisian ‘off-the-shelf’

pembaharuan lesen yang tidak melibatkan perubahan kepada spesifikasi asal.

 

Perkakasan Rangkaian Komputer

semua perkakasan rangkaian computer

 

 

Perkakasan Pusat Data

server, rack, storage dan enclosure

 

 

 

Pembangunan Sistem Aplikasi

 

 

 

Perkhidmatan ICT

 

 

 

Perkhidmatan ICT

 

Sebarang komponen alat ganti, barang pakai habis (consumable item) dan kerja-kerja pembaikan TIDAK TERMASUK di dalam proses semakan pihak jawatankuasa teknikal

 

Kategori

Peralatan

PERLU JITEN

TIDAK PERLU JITEN

ALAT PANDANG DENGAR

Sistem Audio

Radio 

Semua jenis radio

radio yang bersifat dua hala

 

Audio System

PA system, In-door/outdoor sound reinforcement system, lectern, Permanent installation audio system

 

 

Broadcast Equipment

Semua sistem audio untuk tujuan penyiaran samada radio

 

 

AV Control System

Semua jenis sistem kawalan AV

 

 

Perakam Suara

Semua jenis perakam suara

Perakam dan  Pemain MP3

Sistem Video

Television 

Semua jenis TV termasuk HDTV

 

 

Video Camera dan camera pegun

Semua jenis video camera, camcoder dan perakam video, videocam dan DSLR kamera

CCTV camera, drone, drone camera, kamera untuk tujuan khusus (Contoh webcam, thermographic handheld camera)

 

LCD Data/Video Projector

Semua jenis projector

skrin (semua jenis), bulb projector dan aksesori yang dibeli berasingan dengan projector

 

Overhead Projector (OHP)

Projector untuk tranperensi

skrin (semua jenis), bulb projector dan aksesori yang dibeli berasingan dengan projector

 

VCR Player

Pemain VCR Player (VHS Tape)

 

 

VCD/DVD Player

Pemain VCD/DVD Player (VCD/DVD Disc)

cakera VCD, DVD dan aksesori.

 

Still Camera

Perakam imej statik digital, analog dan DSLR

semua jenis aksesori camera pegun termasuk lens, flashlight, tripod stand, battery dan memory simpanan (storage)

 

Visual Presenter

Document camera

 

 

Slide projectors

Projector yang digunakan untuk memancarkan imej slide pada skrin

 

 

Display Board

Paparan elektronik yang digunakan untuk memaparkan maklumat

 

 

Broadcast Equipment 

Semua sistem audio video untuk tujuan penyiaran samada TV dan lain-lain

 

 

Video System 

Semua jenis sistem video

 

 

Non-Linear Editing System 

Digunakan untuk tujuan pembikinan dokumentari, filem dan persembahan multimedia

 

Sebarang komponen alat ganti, barang pakai habis (consumable item), semua jenis aksesori dan semua jenis skrin serta kerja-kerja pembaikan TIDAK TERMASUK di dalam proses semakan pihak jawatankuasa teknikal.

 

Kategori

Peralatan

PERLU JITEN

TIDAK PERLU JITEN

PERALATAN ELEKTRONIK, AUTOMASI PEJABAT DAN TELEKOMUNIKASI

 

Peralatan Elektronik dan Automasi Pejabat

Mesin Fotostat
Pencetak berkapasiti tinggi dan pencetak pelbagai guna dengan fungsi fax.
Peralatan elektronik (common usage) untuk kegunaan pejabat sahaja, mesin coway
Peralatan Perpustakaan merangkumi RFID, Kiosk, Book Return System dan Barrier Gate

Lampu limpah (spotlight), cordless handrill, washing machine

 

Telekomunikasi

Walkie-talkie
Telefon selular (mobile Phone)
Telefon (IP dan Talian Tetap)
Teleconference system/ Video Conference

 

Sebarang komponen alat ganti, barang pakai habis (consumable item) dan kerja-kerja pembaikan tidak termasuk di dalam proses semakan pihak jawatankuasa teknikal.

 

Kategori

Peralatan

PERLU JITEN

TIDAK PERLU JITEN

SUMBER DIGITAL

 

Pangkalan Data Atas Talian
e-jurnal
Pelbagai jenis bahan elektronik yang disimpan dalam CD ROM, CD Audio, VCD, pita video, kaset, kit dan sebagainya
Image Database
e-content

 

 

 

 

PANDUAN PERMOHONAN

Dokumen - dokumen yang perlu disertakan dan hantar kepada URUSETIA JITEN: 

 1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN
 2. Surat Permohonan kepada Rektor
 3. Borang Permohonan JITEN-1 yang telah lengkap diisi
 4. Sebutharga bagi Item Yang Ingin Dibeli - 1 sahaja sebagai rujukan harga
 5. Katalog Item Yang Ingin Dibeli
 6. Salinan Silibus (jika pembelian bagi tujuan P&P)
 7. Spesifikasi Item Yang Ingin Dibeli – (jika ada)
 8. Dokumen Sokongan Yang Berkaitan

           

PERINGATAN :

 1. Sila pastikan permohonan yang dihantar telah lengkap dan mematuhi senarai semak di atas.
 2. Isikan borang berasingan bagi permohonan yang berlainan KATEGORI.
 3. Semua permohonan yang lewat dihantar akan dibawa ke Mesyuarat JITEN seterusnya        

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776