JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UiTM NEGERI (JKKPN)

  PENGENALAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UiTM NEGERI (JKKPN)

  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UiTM Negeri (JKKPN) UiTM Cawangan Pulau Pinang berada di bawah Unit Kualiti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan dan pembelajaran di UiTM Cawangan Pulau Pinang.

  VISI 

  BERWAWASAN MEREALISASI VISI UiTM UNTUK:

  Menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamesime bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

  MISI 

  BERILTIZAM MENYEMPURNAKAN MISI UiTM UNTUK:

  Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan keprofesionalan.

  OBJEKTIF 

  1. Mencapai 100 hari tanpa kecederaan masa hilang (To achieve 100 days without lost time injury).
  2. Mengadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun latihan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
  3. Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun audit berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 


  CARTA FUNGSI JKKPN <Klik di sini>

  Aktiviti - Aktiviti JKKPN

  2021

  BIL

  AKTIVITI

  1

   Webinar HIRARC (FKM) / 12 Mac 2021

  2

  Mesyuarat JKKPN Bil 1/2021 / 12 Mac 2021

  3

  Audit Bahaya Bising / Mac 2021 

  4

  Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19 / Mac 2021 

  5

  Webinar Pembungkusan, Pelabelan & Penstoran Sisa Bahan Buangan Terjadual / 16 April 2021 

  6

  Mesyuarat JKKPN Bil 2/2021 / 9 Jun 2021

  7

  Audit HIRARC (FKE, FKK, FF) / Mei 2021 - Aug 2021

  8

  Pelupusan Sisa Buangan Terjadual / 20 Sept 2021 – 21 Sept 2021

  9

  Chemical Health Risk Assessment (CHRA) / 20 Sept 2021 – Dis 2021

  10

  Mesyuarat JKKPN Bil 3/2021 / 7 Okt 2021

  11

  OSH WEEK: Webinar ‘Safety Committee’ / 13 Okt 2021

  12

  OSH WEEK: Webinar ‘Chemical Register’ / 14 Okt 2021

  13

  OSH WEEK: Webinar ‘Chemical Hazard’ / 15 Okt 2021

  14

  OSH WEEK: Webinar ‘Electrical Hazard’ / 15 Okt 2021

  15

  OSH WEEK: Webinar ‘Mechanical Hazard’ / 18 Okt 2021

  16

  OSH WEEK: Webinar ‘Refresh HIRARC’ / 20 okt 2021

  17

  OSH WEEK: Webinar Pendaftaran Jentera / 21 Okt 2021

  18

  OSH WEEK: Webinar Kualiti Udara Dalaman / 22 Okt 2021

  19

  OSH WEEK: Webinar ‘Fire Safety’ / 22 Okt 2021

  20

  OSH WEEK: Pertandingan Mencipta Logo JKKPN / Oct 2021 – Nov 2021

  21

  OSH WEEK: Audit Perlaksanaan & Pemantauan SOP Covid-19 / Okt 2021 – Nov 2021 

  22

  Mesyuarat JKKPN Bil 4/2021 

   
  2020

  BIL

  AKTIVITI

  1

   Mesyuarat JKKPN Bil 1/2020 / 15 Julai 2020

  2

  Webinar HIRARC FKE / 16 Nov 2020

  3

  Mesyuarat JKKPN Bil 2/2020 / 18 Nov 2020

  4

  Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan & Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19 (Fakulti Farmasi) / 19 Aug 2020

  Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan & Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19 (Fakulti Sains Kesihatan)/ 19 Aug 2020

  6

  Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan & Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19 (Kolej Al-Zahrawi) / 19 Aug 2020

  7

  Audit DOSH Kampus Bertam / 2 Sept 2020

  8

  Webinar HIRARC FKK, JSG, FF & FSK / 1 Dis 2020

  9

  Webinar Ergonomik / 2 Dis 2020

  10

  Webinar Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (Pengenalan Safety Data Sheet, SDS) / 3 Dis 2020

  11

  Webinar Pendedahan Bunyi Bising / 11 Dis 2020

  12

  Pelupusan Sisa Buangan Terjadual / 23 Nov 2020 - 24 Nov 2020

   

   

   

   

   

  PENGLIBATAN STAF 

  UNIT ERT [KETUA: MUNIR AHMAD]
  Senarai nama staf yang terlibat. [Klik di sini]

  First Aider [Ketua: Ahmad Termizi Abdul Lateh]
  Senarai nama staf yang terlibat. [Klik di sini]

  Pelaporan dan Aduan
  Sila tinggalkan komen dan aduan  [Klik di sini]
  Dikemaskini @ 28/8/2020

  Penerbitan yang dihasilkan hasil laporan Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang di laksanakan oleh JKKPN:

  Tajuk: Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang (e-ISSN 2735-1777)

  2021

   BIL PENERBITAN 
  1 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit Bahaya Bising)
  Jilid 4 Bilangan 1

  2 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit Pemantauan Perlaksanaan SOP Covid 19 UiTMCPP Kampus Permatang Pauh)
  Jilid 5 Bilangan 1

  3 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit HIRARC FKE, FKK & FF)
  Jilid 6 Bilangan 1

  4 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit HIRARC dan Keselamatan UiTMCPP_Jabatan Sains Gunaan)
  Jilid 7 Bilangan 1

  5 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19)
  Jilid 8 Bilangan 1

     

  2020


   BIL PENERBITAN 
  1 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit KKP_Fakulti Farmasi)
  Jilid 1 Bilangan 1

  2 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19_Fakulti Farmasi)
  Jilid 1 Bilangan 2

  3 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit KKP_Fakulti Sains Kesihatan)
  Jilid 2 Bilangan 1

  4 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19_Fakulti Sains Kesihatan)
  Jilid 2 Bilangan 2

  5 Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), UiTM Cawangan Pulau Pinang
  (Audit KKP dan Audit Perlaksanaan dan Pematuhan SOP Covid 19_Kolej Al-Zahrawi)
  Jilid 3 Bilangan 1

     
  1. BORANG DAN MANUAL 

  Sila klik di pautan yang disediakan:

   BIL MUAT TURUN
  1 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  [Klik di sini]
  2 Borang Pemeriksaan KKP [Klik di sini]
  3 Borang Tindakan Pembetulan Pemeriksaan KKP [Klik di sini]
  4 Borang Pemeriksaan Perlaksanaan SOP Covid 19 [Klik di sini]
  5 Borang Tindakan Pembetulan Pemeriksaan Perlakanaan SOP Covid 19 [Klik di sini]
  6 Template Penyediaan HIRARC [Klik di sini]
  7 Pelupusan Bahan Kimia/Sisa pepejal: 
  1. Borang permohonan pelupusan sisa kurang RM 50K [Klik di sini]
  2. Borang permohonan pelupusan sisa lebih RM 50K [Klik di sini]
  3. Laporan teknikal pelupusan [Klik di sini]
  4. Borang pelupusan sisa bahan kimia [Klik di sini]
  8 Borang Permohonan Perkhidmatan [Klik di sini]
  9 Borang inventori bahan kimia [Klik di sini]
  10 Borang laporan kemalangan [Klik di sini]

   
  2. PROSEDUR OPERASI STANDARD


  Sila klik di pautan yang disediakan:

   BIL MUAT TURUN
  1 Pengurusan Kehadiran Warga UiTMCPP dan Pelawat [Klik di sini]
  2 Pengurusan Perputakaan, Bilik Kuliah, Makmal dan Bengkel [Klik di sini]
  3 Pengurusan Mesyuarat [Klik di sini]
  4 Pengurusan Kes Covid 19 [Klik di sini]
  5 Amalan 5P [Klik di sini]
  6 Peranan Ketua Pusat Tanggungjawab terhadap Rantaian Covid 19 [Klik di sini]
  7 Peranan Staf terhadap Rantaian Covid 19 [Klik di sini]
  8 Langkah Pencegahan Covid 19 di UiTM [Klik di sini]
  9 Pengoperasian UiTM-PKPB [Klik di sini]
  10 Penerangan Ketahui Siapa Anda dalam Rantaian Wabak Covid 19 [Klik di sini]


  3. MAKLUMAT TAMBAHAN

  Sila klik di pautan berikut:

   BIL MAKLUMAT TAMBAHAN
  1 Senarai Nama Pengerusi dan Setiausaha bagi Sub-JKKPN bagi setiap PTJ
  2 Senarai Nama Setiausaha JKKPN bagi UiTM seluruh Malaysia

  Dikemaskini @ 28/8/2020


  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UiTM Negeri (JKKPN)

  BIL.

  NAMA

  JAWATAN

  EMAIL

  1

  PROF DR. SALMIAH KASOLANG

  PENGERUSI

  salmiahk@uitm.edu.my

  2

  Ts ZAINOLASRI ABDUL SANI

  TIMBALAN PENGERUSI

  zaino526@uitm.edu.my

  3

  DR NORAIN ISA

  PENYELARAS JKKPN UiTMCPP KAMPUS PERMATANG PAUH

  norain012@uitm.edu.my

  4

  DR MOHD AZHAR MOHD NOOR

  PENYELARAS JKKPN UiTMCPP KAMPUS BERTAM

  mdazhar@uitm.edu.my

  5

  NOR DALILA AHMAD

  PEMBANTU TADBIR

  nordalila9008@uitm.edu.my  WAKIL MAJIKAN 

  BIL.

  NAMA

  JAWATAN

  EMAIL

  1

  PROF MADYA IR DR AHMAD RASHIDY RAZALI

  TIMBALAN REKTOR HEA

  ahmad073@uitm.edu.my

  2

  Ts DR MOHD ROZAIMAN AZIZ

  TIMBALAN REKTOR HEP

  man@uitm.edu.my

  3

  PROF MADYA DR NOR AZIYAH BAKHARI 

  TIMBALAN REKTOR PJIM & ALUMNI

  noraziyah140@uitm.edu.my

  4

  DR SITI NUR FADZILAH MUHSAIN

  PENOLONG REKTOR UiTMCPP KAMPUS BERTAM

  sitinurfadzilah077@uitm.edu.my

  5

  6

  7

  NURKAMARUSYANI MOHD ZAIN

  MOHD YAZED ABD RAZAK

  DR MEOR ADZMEY SAQIRUDDIN

  TIMBALAN BENDAHARI

  TIMBALAN PENDAFTAR KANAN

  KETUA PUSAT KESIHATAN

   

  8

  HAYATI MOKHTARAM 

  TIMBALAN KETUA PUSTAKAWAN 

  hayati682@uitm.edu.my

  9

  10

  11

  ZAKARIA ISHAK

  PROF. MADYA Ts DR NORFEZAH MD NOR

  NOR HUSAINA MD HUSSAIN

  PENYELARAS JAWATANKUASA OPERASI BENCANA NEGERI (JOBN)

  PENYELARAS PENGURUSAN RISIKO

  KETUA INFOTECH

     WAKIL PEKERJA 


  BIL.

  NAMA

  JAWATAN

  EMAIL

  1

  DR MUHAMMAD ZAHIRUDDIN RAMLI

  KPP FKK

   

  2

  DR. ANAS IBRAHIM

  KPP FKA

  ceanas@uitm.edu.my

  3

  DR IRWAN YAHAYA

  KPP FKM

  irwan352@uitm.edu.my

  4

  Ts. DR ZAINAL HISHAM CHE SOH

  KPP FKE

  zainal872@uitm.edu.my

  5

  PROF MADYA DR HASHIM FADZIL ARIFFIN

  KPP PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

  hashim@uitm.edu.my

  6

  DR MOHD NADZRI MOHD NAJIB

  KPP FF

  mohdna2857@uitm.edu.my

  7

  DR WAN ISMAHANISA ISMAIL

  KPP FSK

  ismahanisa@uitm.edu.my

  8

  DR MOHD MUZAFA JUMIDALI

  KOORDINATOR JSG

  mohdmuza433@uitm.edu.my

  9

  NORAZAH UMAR

  KOORDINATOR JSKM

  norazah191@uitm.edu.my

  10

  DR HALIPAH HAMZAH

  KOORDINATOR ACIS

  shalipah@uitm.edu.my

  11

  DR ROFIZA ABOO BAKAR

  KOORDINATOR APB

  rofiza@uitm.edu.my

  12

   

  KOORDINATOR PENGURUSAN PERNIAGAAN

     WAKIL TEKNIKAL

  BIL.

  NAMA

  JAWATAN

  EMAIL

   
   

  1

  NOR AIMI ABDUL WAHAB

  WAKIL AUDIT KKP

  noraimi108@uitm.edu.my

  2

  MASLIYANA ISMAIL

  KETUA UHEI

  masliyana111@uitm.edu.my

  3

  ANGAYAR KANNI RAMAIAH

  WAKIL PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

  kanni844@uitm.edu.my

  4

  MUNIR AHMAD

  KETUA UNIT ERT

  mohdmunir@uitm.edu.my

  5

  AHMAD TERMIZI ABDUL LATEH  

  KETUA FIRST AIDER

  ahmadtermizi8780@uitm.edu.my

   
   

  6

  MD FAIZAL ZAKARIA

  PENYELARAS PENGURUSAN PELUPUSAN BAHAN KIMIA & SISA BUANGAN TERJADUAL

  mdfaizal.zakaria@uitm.edu.my

  7

  DEWI ANIS OTHMAN

  PENGURUS ASRAMA

  dewianis@uitm.edu.my

  Sila kemukakan sebarang pertanyaan kepada:

  Dr Norain Isa
  Penyelaras JKKPN UiTMCPP Permatang Pauh
  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UiTM Negeri (JKKPN)
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  13500 Permatang Pauh
  No. Telefon: 04-3823370
  jkkpnuitmcpp@uitm.edu.my

  Dr Mohd Azhar Mohd Noor
  Penyelaras JKKPN UiTMCPP Kampus Bertam
  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UiTM Negeri (JKKPN)
  UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam 
  13200 Kepala Batas
  Pulau Pinang 
  jkkpnuitmcpp@uitm.edu.my

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776