Kemudahan dan Perkhidmatan

Perkhidmatan

  •     Mengendalikan Kursus-Kursus Bahasa Inggeris
  •     Mengendalikan Kursus-Kursus Bahasa Perancis
  •     Mengendalikan Kursus-Kursus Bahasa Jepun
  •     Mengendalikan Kursus-Kursus Bahasa Mandarin

Kelab & Persatuan

  • i-Mechy
  • Pewani
  • MPP
 

Pautan