VISI

BERWAWASAN MEREALISASI VISI UiTM UNTUK:

Menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamesime bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

 

MISI

BERILTIZAM MENYEMPURNAKAN MISI UiTM UNTUK:

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan keprofesionalan

 

OBJEKTIF

  1. Memastikan anggota Polis Bantuan UiTM yang bersiap sedia dan kompeten.
  2. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif.
  3. Menyediakan urusan perkhidmatan Polis Bantuan berteraskan penggunaan teknologi.

 

FALSAFAH

MENDUKUNG FALSAFAH UiTM, IAITU:

Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

Kelab & Persatuan

  • i-Mechy
  • Pewani
  • MPP
 

Pautan