LOGO PB UiTM

Unit Keselamatan telah diwujukan seiring dengan penubuhan Institut Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang di Kampus Sementara Permatang Pasir, Permatang Paudh (SPT) pada 16 jun 1996.

Kekuatan anggota ketika itu ialah seramai 8 orang dan seorang Ketua Pengawal (KP14) yang dipertanggungjawab sebagai Ketua Unit.

Pada 13 Ogos 2003 Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang telah berpindah ke Kampus Tetap di Permatang Pauh (SPT) dan penambahan anggota keselamatan telah dilakukan iaitu seiringan dengan kampus yang serba canggih. Pada masa ini kekuatan anggota adalah seramai 40 orang. Pada bulan Julai 2011 Bahagian Keselamatan telah di tukarkan kepada Pejabat Polis Bantuan.

Kekuatan ini telah diklasfikasikan kepada :

KEKUATAN ANGGOTA PB

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  1. Kawalan Keselamatan Kampus
  2. Pengeluaran Pas Pekerja Kontrak
  3. Pengeluaran Pelekat Kenderaan
  4. Kawalan Lalulintas
  5. Siasatan

Kelab & Persatuan

  • i-Mechy
  • Pewani
  • MPP
 

Pautan