PEJABAT PENTADBIRAN

Penyediaan Jadual Tugas Anggota

Perolehan Lojistik

Pengurusan Cuti Anggota

Menyediakan Laporan Kad Perakam Waktu Kerja Anggota

Mengendalikan Ujian Kecergasan Semasa Temuduga Jawatan Baru

Taklimat Keselamatan

Menyediakan Laporan Statistik Keselamatan

Pengurusan Latihan Anggota

Pengurusan Mesyuarat

Menyediakan Laporan Tuntutan Elaun dan Lebih Masa Anggota

Pengurusan Fail dan Rekod

 

KAWALAN KESELAMATAN KAMPUS

Menyediakan laporan kawalan keselamatan

Kawalan Pos Tetap

Rondaan Kawasan

Rondaan Bangunan

Pemeriksaan Kad Kakitangan

Pemeriksaan Kad Pelajar

Pemeriksaan Pas Pelawat

Pemeriksaan Pelekat Kenderaan

Pemeriksaan untuk semua staf, pelajar dan pelawat yang berurusan didalam kampus

 

KAWALAN TRAFIK

Mengeluarkan peringatan dan saman kesalahan lalulintas

Bantuan tunjuk arah

Rondaan Lalulintas

Penyelaraan rekod saman

Operasi lalulintas berkala

Mengunci kenderaan yang tidak mengikuti peraturan lalulintas dalam kawasan kampus (CLAMP)

Tugas Iringan

Kawalan tempat parkir

Mengendali kes kamalangan di dalam kawasan kampus

Pengurusan kenderaan

Kelab & Persatuan

  • i-Mechy
  • Pewani
  • MPP
 

Pautan