{tab Pengenalan |blue}

Unit Komunikasi Korporat UiTM (Pulau Pinang) telah ditubuhkan pada tahun 2003. Unit ini berada di bawah Pejabat Rektor UiTM (Pulau Pinang) dan diterajui oleh Koordinator dan Pembantu Tadbir sebagai tenaga penggerak bagi meningkatkan imej UiTM (Pulau Pinang) melalui hubungan dua hala dengan pelbagai agensi/jabatan, media dan masyarakat melalui pelbagai bentuk aktiviti dan kerjasama.

Unit Komunikasi Korporat juga berperanan mempromosikan imej dan reputasi UiTM (Pulau Pinang) melalui komunikasi strategik di antara IPTA, IPTS, kerajaan Negeri Pulau Pinang dan medium lain seperti media percetakan dan elektronik selain daripada program universiti.

 

{tab Visi |green}

Menjadi sistem korporat bertaraf dunia untuk pengurusan pangkalan data universiti dan budaya korporat.

 

{tab Misi |orange}

Untuk memulakan dan mengekalkan satu sistem korporat bertaraf dunia dan budaya melalui pengurusan yang cekap maklumat mengenai perhubungan awam, penerbitan dan pengantarabangsaan.

 

{tab Objektif |red}

  • Memberikan perkhidmatan yang cekap dan pengurusan yang berkualiti dan perkhidmatan media kreatif.
  • Mengukuhkan imej korporat universiti itu dan identiti, selaras dengan Manual Imej Koporat UiTM.
  • Menyampaikan dan menyebarkan maklumat universiti yang berkaitan dengan penduduk universiti dan masyarakat umum.
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada ketua jabatan (KJ) mengenai pengurusan acara dan protokol di peringkat universiti.
  • Mendokumenkan aktiviti utama universiti itu
  • Membentuk hubungan baik dengan golongan media
  • Memastikan pengurusan yang cekap dan aduan daripada pelanggan.

{/tab}

 

Kelab & Persatuan

  • i-Mechy
  • Pewani
  • MPP
 

Pautan