• Memantau dan meningkatkan penyelidikan kontrak dan konsultansi.
 • Membantu mendapatkan tempat melalui usahasama UiTM-Industri bagi tujuan pembangunan pembelajaran dan latihan industri pelajar.
 • Memantau dan menggalakkan aktiviti serta program yang boleh menjanakan pendapatan kepada universiti.
 • Mengadakan jaringan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak industri.
 • Menjalinkan hubungan universiti dengan badan-badan masyarakat, agensi-agensi kerajaan dan NGO bagi tujuan melibatkan universiti dengan aktiviti pembangunan sosio ekonomi masyarakat.
 • Menyokong HEA dan Fakulti dalam mengembangkan dan memantapkan polisi program sangkutan pelajar dengan industri antaranya `internship' dan peluang pekerjaan pelajar.
 • Memberi pendedahan kepada pelajar melalui program-program industrial attachment dengan industri high-end untuk persediaan diri sebagai peneraju khusus dalam bidang tertentu juga sebagai pelapis korporat masa hadapan (melalui program HEIGIP).
 • Memupuk dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan di kalangan siswa-siswi dan tenaga pengajar dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan pekerjaan di kalangan graduan UiTM.
 • Mengumpul maklumat/data Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang.

Kelab & Persatuan

 • i-Mechy
 • Pewani
 • MPP
 

Pautan