UNIT PENGURUSAN KUALITI

  PENGENALAN UNIT PENGURUSAN KUALITI

  Unit Pengurusan Kualiti (UPK) UiTM Pulau Pinang bertanggungjawab bagi mengurus dan melaksana proses-proses kualiti melalui audit kualiti dan amalan pengurusan terbaik bagi memastikan penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kualiti UiTM Pulau Pinang adalah mantap dan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh ISO 9001:2008.

   

  VISI

  Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains, Teknologi, Kemanusiaan dan Keusahawanan.

   

  MISI

  Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak.

   

  OBJEKTIF

  Objektif Kualiti Pelajar (OKP):

  1. Mencapai 90% pelajar sepenuh masa program diploma dan sarjana muda tamat dalam tempoh pengajian yang ditetapkan.
  2. Mencapai 80% pelajar sepenuh masa program diploma dan sarjana muda menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan dengan CGPA 3.00 dan ke atas.
  3. Mencapai  lebih 2 % pelajar sepenuh masa bergraduat menerima Anugerah Naib Canselor pada setiap tahun.
  4. Mencapai  lebih 10% pelajar sepenuh masa menerima Anugerah Dekan pada setiap tahun.
  5. Mencapai  60% kepuasan pelajar terhadap kemudahan dan kebajikan pelajar setiap tahun.
  6. Memastikan sekurang-kurangnya 200 orang graduan pascasiswazah menjelang 2020.

  Objektif Kualiti Staf (OKS):

  1. Meningkatkan bilangan staf akademik dengan kelayakan profesional sebanyak 20 orang menjelang 2020.
  2. Mencapai sekurang-kurangnya 60 penyelidikan, perundingan, inovasi dan pengkomersilan berdaftar dengan RMU.
  3. Mencapai 150 penulisan dan penerbitan akademik berwasit setiap tahun.
  4. Mencapai sekurang-kurangnya 80% staf akademik melibatkan diri dalam kegiatan pelajar dan/atau khidmat masyarakat setiap tahun.
  5. Mencapai sekurang-kurangnya 85% daripada jumlah staf menghadiri latihan dengan peruntukkan PTJ (Pusat Tanggungjawab) membuat pembentangan semula di dalam sesi perkongsian ilmu.

  Objektif Kualiti Kampus (OKK):

  1. Menjana pendapatan universiti sebanyak 5% daripada perbelanjaan universiti setiap tahun.
  2. Mencapai nisbah pensyarah:pelajar 1:15 untuk program  sarjana muda  dan 1:20 untuk program diploma.
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya 3 projek inovasi bagi membantu samada sistem pengurusan kampus dan/atau agensi luar dan mengkomersilkan 1 produk setiap tahun.
  4. Mencapai sekurang-kurangnya 95% graduan Diploma, 80% graduan ISM mendapat pekerjaan/meneruskan pengajian dalam tempoh setahun menamatkan pengajian dan 4% graduan bekerja sendiri menjelang 2020.
  5. Mencapai sekurang-kurangnya 20 aktiviti keusahawanan pelajar setiap tahun.
  6. Memastikan bilangan geran penyelidikan mencapai RM 2 juta setiap tahun.

  PERKHIDMATAN UNIT PENGURUSAN KUALITI

   BIL BAHAGIAN KETUA BAHAGIAN
  1 Sistem Audit  Noor 'Aina Binti Abdul Razak
  2 Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)

  Fairuz Bin Abd Hakim
  3 Web Content Manager Azlina Mohd Mydin
  4

  Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

  Norain Isa
  5 Pengurusan Bencana Zakaria Ishak
  6

  Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

  Marina Mokhtar
  7

  Unit Pengurusan Risiko

  Dr Rozan Boudville
  8

  Self Review Report (SRR)

  Noorezal Atfyinna Binti Mohammed Napiah
  9

  Operational Excellence (OE)

  Chew Yee Ming
  10 Analisa Data Farah Hayati Binti Mustafa
  11 Pegawai Dokumen Muhammad Fikri Bin Ramli


  Dikemaskini @ 23/7/2020

   

   BIL AKTIVITI TARIKH
  1 Bengkel Penyediaan Laporan Portfolio Kendiri "Self Review Report" (SRP) Siri 1 9 Januari 2020
  2 Bengkel Penyediaan Laporan Portfolio Kendiri "Self Review Report" (SRP) Siri 2 & 3 29 Januari 2020
  3 Kursus Pemantapan Dokumentasi Kumpulan Inovasi Dan Kreativiti (KIK) Siri 1  5 Februari 2020
  4

  Kursus Pemantapan Dokumentasi Kumpulan Inovasi Dan Kreativiti (KIK) Siri 2

  18 Februari 2020
  5 Kursus Pemantapan Dokumentasi Kumpulan Inovasi Dan Kreativiti (KIK) Siri 3  25 Februari 2020 
  6

  Bengkel Penggabungan ISO 9001:2015 - Copia 4 Area Untuk Auditor Audit Dalam UiTMCPP

  6 Mac 2020 
  7

  Bengkel Pertukaran Template Laman Web UiTMCPP (Unit/Bahagian)

  9 Julai 2020 
  8

  Bengkel Pertukaran Template Laman Web UiTMCPP (Jabatan/Fakulti)

  16 Julai 2020 
  9

  Majlis Apresiasi Bagi Penulis Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC), AJK Perancangan Strategik & MyRA Team UiTMCPP 2019

  5 Ogos 2020
  10 Taklimat e-Document For ODL T&L Filing And Auditing 13 Ogos 2020 
  11 Bengkel Kecemerlangan Operasi (OE) UiTMCPP 2020  17 Ogos 2020 

  UNIT PENGURUSAN KUALITI

   BIL NAMA JAWATAN EXT
  1  Dr Lyly Nyl Binti Ismail Ketua Unit Kualiti 04-3823516
  2  Noor 'Aina Binti Abdul Razak Ketua Sistem Audit 04-3823415
  3  Norazah Binti Umar Timbalan Ketua Sistem Audit 04-3823385
  4  Norain Isa Penyelaras Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) 04-3823370
  5  Dr Rozan Boudville  Penyelaras Unit Pengurusan Risiko 04-3823412
  6  Zakaria Ishak Penyelaras Pengurusan Bencana 04-3822999
  7  Marina Mokhtar  Penyelaras KIK 04-3823379
  8  Noorezal Atfyinna Binti Mohammed Napiah Penyelaras SRR 04-3822643
  9  Fairuz Bin Abd Hakim  Penyelaras AKNC 04-3822644
  10  Farah Hayati Binti Mustafa Penyelaras Analisa Data 04-3822513
  11  Chew Yee Ming  Operational Excellence Trainer 04-3822709
  12  Muhammad Fikri Bin Ramli  Pegawai Dokumen 04-3822813
  13  Azlina Mohd Mydin Web Content Manager 04-3823373
  14  Siti Balqis Mahlan  Setiausaha 04-3823361
  15  Nur Emmi Binti Saat  Pembantu Tadbir 04-3823318
  16  Roshidah binti Abdul Wahab     Pembantu Tadbir     04-3822898

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776