BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

  Tarikh permulaan perkhidmatan 16 Jun 1996.
  • Tujuan utama ianya ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya pelajar sejajar dengan hasrat UiTM melahirkan graduan yang berketrampilan, berdaya saing dan menepati kehendak industri.
  • Terdapat dua unit utama yang menerajui perkhidmatan iaitu :
  1. Unit Perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi
  2. Unit Perkhidmatan Pembangunan Kerjaya
  Untuk aktiviti dan program anjuran Unit Kerjaya Kaunseling UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh sila Klik di link seperti dibawah:

  Facebook Unit Kerjaya Kaunseling UiTMCPP : https://www.facebook.com/ppsiuitmpenang

  I
  nstagram Unit Kerjaya Kaunseling UiTMCPP https://www.instagram.com/pegawaipsikologiuitmpp/
  Direktori Staf Unit Kerjaya & Kaunseling

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776