HEPkolej

  Unit Pengurusan Kolej & NR (UPKNR) ditubuhkan pada 16 Jun 1996 selaras dengan penubuhan UiTM Pulau Pinang. Pada mulanya kolej di UiTM Pulau Pinang terdiri dari bangunan-bangunan sekolah di Jalan Permatang Pasir. Pada tahun  2002, penempatan pelajar di bangunan-bangunan sekolah telah ditutup  apabila UiTM membeli dua blok pangsapuri iaitu di Pangsapuri Idaman berdekatan Bulatan Bukit Tengah. Blok tersebut dijadikan penempatan pelajar dan dinamakan Kolej Mutiara.

  Pada Ogos 2003, kampus tetap ditubuhkan di Jalan Permatang Pauh dan mula beroperasi dengan Kolej Mutiara yang mengandungi dua blok kediaman iaitu siswa di blok 4 dan siswi di blok 2 dengan kapasiti 1100 pelajar. Pada 2004, dua kolej kediaman telah disiapkan di dalam kampus dengan muatan 960 pelajar berserta kemudahan dewan makan masing-masingnya. Kolej terbabit ialah Kolej Baiduri (siswi) dan Kolej Zamrud (siswa).

  Pada semester Julai-November 2010, satu blok kediaman yang dibina dengan teknologi moden telah disiapkan. Blok kediaman ini boleh menampung 958 pelajar dan dinamakan blok Kristal A. Blok Kristal B dengan muatan 958 untuk pelajar perempuan dan blok Nilam dengan kapasiti 672 untuk pelajar lelaki telah diduduki pada semester Disember 2010 – April 2011, blok Intan berkapasiti 672 telah dibuka untuk pelajar perempuan pada sesi Julai – November 2011 manakala blok Delima dengan kapasiti 1440 telah beroperasi pada sesi November 2011 – Mac 2012 sebagai penempatan pelajar perempuan.  Kapasiti keseluruhan blok kediaman berjumlah 7574. Walau bagaimanapun, kini Kolej Mutiara dan Kolej Baiduri ditutup untuk renovasi. Kapasiti terkini adalah 6606.

  Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JEN) UiTM Cawangan Pulau Pinang, Bil. 9/2019 telah memutuskan Pengurusan NR dikeluarkan daripada Unit Pengurusan Kolej.  Pengurusan NR dan ruang niaga digabungkan menjadi satu unit baharu bawah HEP dikenali sebagai Unit Pengurusan NR dan Ruang Niaga.

  Mulai 1 Januari 2020, Unit Pengurusan Kolej & NR dikenali sebagai UNIT PENGURUSAN KOLEJ.

  .
  PERKARA KAPASITI KEGUNAAN KELENGKAPAN PERALATAN CATATAN /PERKHIDMATAN
  BILIK BACAAN ZAMRUD    40 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI  1.Menyediakan tempahan untuk pelajar dan staf UiTM
  2.MEJA 2.Kapasiti muatan sebanyak 100 peserta sahaja
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN  
  4.KEMUDAHN Wi Fi 3.Tatacara tempahan permohonan staf dan pelajar:
  5.WHITE BOARD a) Setiap pemohon perlu memohon dengan mengisi borang tempahan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh kejadian.
  BILIK BACAAN NILAM 30 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI  b) Borang yang telah lengkap diisi dihantar ke pejabat   kolej.
  2.MEJA c) Kelulusan tempahan  boleh diketahui dalam tempoh 3 hari dalam waktu bekerja
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN d) Pemohon bertanggungjawab ke atas keselamatan barangan, harta benda sepanjang tempoh tempahan.
  4.KEMUDAHN Wi Fi e) Pemohon perlu mematuhi garis panduan dan peraturan tempahan yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran kolej
  5.WHITE BOARD  
  BILIK BACAAN INTAN 30 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI   
  2.MEJA  
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN  
  4.KEMUDAHN Wi Fi  
  5.WHITE BOARD  
  BILIK BACAAN KRISTAL 100 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI   
  2.MEJA  
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN  
  4.KEMUDAHN Wi Fi  
  5.  WHITE BOARD  
  BILIK BACAAN DELIMA 50 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI   
  2.MEJA  
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN  
  4.KEMUDAHN Wi Fi  
  5.TV  
  BILIK BACAAN BAIDURI 40 BILIK DISKUSI PELAJAR 1.KERUSI   
  2.MEJA  
  3.ALAT PENGHAWA DINGIN  
  4.KEMUDAHN Wi Fi  
  5.WHITE BOARD  
           
  PERKARA KAPASITI KEGUNAAN  KELENGKAPAN PERALATAN CATATAN / PERKHIDMATAN
  DEWAN SERBAGUNA DELIMA 300 1.PENGAJIAN DAN PEMBELAJARAN 1.MEJA 1.Menyediakan tempahan untuk pelajar dan staf UiTM
  2.KURSUS 2.KERUSI BANQUET 2.Kapasiti muatan sebanyak 100 peserta sahaja
  3.SEMINAR 3.AIRCOND  
  4.TAKLIMAT 4.KIPAS 3.Tatacara tempahan permohonan staf dan pelajar:
  5.PEPERIKSAAN  5.STAGE a) Setiap pemohon perlu memohon dengan mengisi borang tempahan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh kejadian
  6.MAJLIS RASMI UNIVERSITI   b) Borang yang telah lengkap diisi dihantar ke pejabat   kolej.
      c) Kelulusan tempahan  boleh diketahui dalam tempoh 3 hari dalam waktu bekerja
  DEWAN SERBAGUNA KRISTAL 250 1.PENGAJIAN DAN PEMBELAJARAN 1.MEJA d) Pemohon bertanggungjawab ke atas keselamatan barangan, harta benda sepanjang tempoh tempahan.
  2.KURSUS 2.KERUSI BANQUET e) Pemohon perlu mematuhi garis panduan dan peraturan tempahan yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran koleJ
  3.SEMINAR 3.AIRCOND  
  4.TAKLIMAT    
  5.PEPERIKSAAN     
  6.MAJLIS RASMI UNIVERSITI    
  BILIK SEMINAR DELIMA 100 1.PENGAJIAN DAN PEMBELAJARAN 1.MEJA  
  2.KURSUS 2.KERUSI BANQUET  
  3.SEMINAR 3.AUIRCOND  
  4.TAKLIMAT 4.STAGE  
  5.PEPERIKSAAN     
  6.MAJLIS RASMI UNIVERSITI    
  RUANG SANTAI KRISTAL 50 1.RUANG DISKUSI PELAJAR 1.TV  
  2.RUANG REHAT PELAJAR 2.KERUSI   
    3.SOFA  
    4.KERUSI KAYU  

   

   BIL BORANG  MUAT TURUN
   1.  Borang Tempahan Ruang di Kolej [Klik di sini]
   2.  Borang Pengesahan Penginapan Transit [Klik di sini]
   3. Senarai Semak Rayuan Penempatan [Klik di sini]
   4.  Borang Permohonan JPK [Klik di sini]
  5.  Borang Permohonan Keperluan Aktiviti Pelajar (Aktiviti JPK) [Klik di sini]
  6.  Borang Permohonan Sijil Pelajar (Aktiviti JPK) [Klik di sini]
  7.  Borang Pindaan Tarikh Aktiviti Pelajar (Aktiviti JPK) [Klik di sini]
  8.  Borang Pengesahan Pendapatan Ibubapa [Klik di sini]
  9.  Borang Permohonan Insentif Pelajar [Klik di sini]
  10.  Borang Rayuan Insentif Pelajar [Klik di sini]
  11.  Borang Pengecualian Bayaran Kolej [Klik di sini]
  12.   [Klik di sini]

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776