PEJABAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

  Bahagian URDC telah ditubuhkan pada tahun 2006 untuk membantu staf akademik dan staf pentadbiran di UiTM Cawangan Pulau Pinang dalam urusan penyelidikan & perundingan.

  Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri Masyarakat & Alumni telah ditubuhkan pada tahun 2009 yang diketuai oleh Timbalan Rektor dan dibantu oleh tujuh (7) orang Koordinator manakala staf sokongan adalah terdiri daripada seorang (1) Pegawai Eksekutif, dua (2) orang Pembantu Tadbir.

   

  Unit-unit yang terdapat di bawah Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni adalah seperti berikut

  • Unit Pengurusan Penyelidikan
  • Unit Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni
  • Penulisan dan Penerbitan
  • MASMED
  • Tunas Mekar
   

  Objektif

  • Menggalakkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dengan organisasi dalam dan luar Negara agar dapat menghasilkan penyelidikan yang berimpak tinggi dan berkualiti.
  • Memperkukuh dan menjalinkan hubungan dua hala dengan masayarakat luar terutamanya agensi kerajaan dan industri.
  • Mengenalpasti inovasi dan penemuan baru dalam semua skop.
  • Memantau dan meningkatkan penyelidikan kontrak dan konsultansi.
  • Membantu mendapatkan tempat melalui usahasama UiTM-Industri bagi tujuan pembangunan pembelajaran dan latihan industri pelajar.
  • Memantau dan menggalakkan aktiviti serta program yang boleh menjanakan pendapatan kepada universiti.
  • Mengadakan jaringan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak industri.
  • Menjalinkan hubungan universiti dengan badan-badan masyarakat, agensi-agensi kerajaan dan NGO bagi tujuan melibatkan universiti dengan aktiviti pembangunan sosio ekonomi masyarakat.
  • Menyokong HEA dan Fakulti dalam mengembangkan dan memantapkan polisi program sangkutan pelajar dengan industri antaranya `internship' dan peluang pekerjaan pelajar.
  • Memberi pendedahan kepada pelajar melalui program-program industrial attachment dengan industri high-end untuk persediaan diri sebagai peneraju khusus dalam bidang tertentu juga sebagai pelapis korporat masa hadapan (melalui program HEIGIP).
  • Memupuk dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan di kalangan siswa-siswi dan tenaga pengajar dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan pekerjaan di kalangan graduan UiTM.
  • Mengumpul maklumat/data Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang

   

  Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A)

   

  UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMU)

   

  PENERBITAN

   

  MASMED

   

  TUNAS MEKAR

   

  ICAN

   

  • Mengendali, mengurus dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan perundingan yang dilaksanakan oleh penyelidik/perunding dan pensyarah.

  • Menyedia dan mengedar maklumat mengenai kursus dan latihan berkaitan penyelidikan dan perundingan.

  • Mengurus kertas cadangan perundingan dan pelantikan perunding.

  • Mendapatkan data inovasi & pengkomersialan

   

   

  • Menguruskan hal-hal berkaitan penerbitan.

  • Menyimpan dan melaporkan rekod penulisan staf akademik.

  • Menganjurkan aktiviti-aktiviti Penerbit UiTM.

  • Mempromosikan/publisiti Penerbit UiTM Cawangan Pulau Pinang

  • Penerbitan Esteem Academic Journal dan Esteem Journal of Social Sciences & Humanities.

   

  • Menyemarakkan percambahan ilmu dalam bidang keusahawanan dan berkongsi kejayaan alumni UiTM yang memilih keusahawanan sebagai satu kerjaya.

  • Menggalakkan aktiviti pelajar dalam kelab atau persatuan pelajar dalam bidang keusahawanan.

  • Menganjurkan lawatan sambil belajar.

  • Data aktiviti keusahawanan.

   

   

  • Menjalankan rekrutmen

  - Pelantikan Kaunselor

  -Pemilihan Graduan

  - Padanan Pengusaha

  • Melaksanakan urusan, kawalan khidmat kaunselor & perunding muda

  - Padanan Graduan

  - Padanan kaunselor

  - Tuntutan perjalanan kaunselor

  • Melaksanakan program induksi tunas mekar, mini tunas mekar dan lawatan pengusaha

  • Membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM.

  • Peranan ini dimainkan menerusi dua penyampaian perkhidmatan utamanya iaitu menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada graduan serta menjalankan aktiviti tahunan graduan.

  • Mengendali dan menyelaras program khidmat masyarakat.

  • Mengendali, mengurus dan menyelaras program jaringan industri untuk Fakulti/Kampus Cawangan, cth : CEO Talk, Interview by Industry,Penyelidikan PPRN

  • Pelaporan UCTC dan Laporan kepada BHI

  • Menjalankan dan memantau serta melaporkan aktiviti bersama Alumni. Cth: Alumni Homecoming


  Senarai aktiviti yang telah dianjurkan oleh Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A)

   Bil Aktiviti
   1  2016
   2  2017
  3 2018
  4 2019
  5 2020
   

    

  Laporan Tahunan PJIM&A

   BIL TAJUK
   1

  Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2016 

   
   2

  Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2017

  3

  Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2018

  4

  Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2019

     

  Edutourism Package UiTM Cawangan Pulau Pinang  


   BIL  TAJUK BORANG MUAT TURUN/PAUTAN
   1

  PENYELIDIKAN

  •  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN BIAYA TERUS (PBT)

   

  [Klik di sini]

  •  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN TANPA BIAYA (PTB)

  [Klik di sini]

  • PENDAFTARAN HARTA TETAP & INVENTORI (TAMAT PROJEK - SEMUA GERAN  KECUALI GERAN DAFTAR SAHAJA) 
  [Klik di sini]
  2

  PROSES PENYELIDIKAN DAN KEWANGAN

  [Klik di sini]
  • BAYARAN GAJI RA
  [Klik di sini]
  3

  PERUNDINGAN

  • PENDAFTARAN KHIDMAT RUNDING

   

  [Klik di sini] 

  • SURAT AKUAN MENJALANKAN KERJA

  [Klik di sini]

  • CONTOH FORMAT SEBUTHARGA
  [Klik di sini]
  • STATUS PROJEK (BELUM TAMAT/TAMAT/BATAL)
  [Klik di sini]
  • KADAR BAYARAN PENGGUNAAN PERALATAN MAKMAL, UJIAN DAN RUANG MENGIKUT FAKULTI 
  [klik di sini]
  4

  PROSES TUNTUTAN DAN KEWANGAN PERUNDINGAN

  [Klik di sini]
  5

  PENDAFTARAN HARTA INTELEK (ONLINE)

  [Klik di sini]
  6

  PERMOHONAN INSENTIF YURAN PENERBITAN SCOPUS

  [Klik di sini]
  7

  JAWATANKUASA IT & ELEKTRONIK PENYELIDIKAN (JITEP) 

  • JITEP-1

   

  [Klik di sini]

  • CONTOH SURAT PERMOHONAN KE TIMBALAN REKTOR (PJIM&A)

  [Klik di sini]
  BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON
  1. PROFESOR MADYA ChM. DR. NOR AZIYAH BINTI  BAKHARI TIMBALAN REKTOR PJIM&A 04-3822840
  2.  DR. NOR AZLAN BIN OTHMAN KOORDINATOR ICAN  04-3822830 
  3. DR. AINORKHILAH BINTI MAHMOOD KOORDINATOR RMU 04-3823323
  4. DR. SALINA BINTI ALIAS KOORDINATOR PENERBITAN 04-3822501
  5. SURIA BINTI SULAIMAN KOORDINATOR MASMED 04-3823300
  6. NOR AZUREEN BINTI ROZEKHI PENYELARAS ALUMNI 04-3823669
  7. ROZ AZINUR BINTI CHE LAMIN PENYELARAS PJIM&A KAMPUS BERTAM 04-5623576
  8. DR. GHAZIRAH BINTI MUSTAPHA PENYELARAS PRISMa 04-3823184  
  9. PROF. MADYA DR. ADBUL HADI PENGERUSI MyRA 04-3822622 
  10. NURWAHIDA BINTI MUHAMAD PENGIRAN PEGAWAI EKSEKUTIF 04-3822706
  11. MOHAMAD FAIZA BIN ZAKARIA PEMBANTU TADBIR KANAN 04-3822706
  12. RUSNE BINTI ABD RAZAK PEMBANTU TADBIR 04-3822912

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776