Print
Uncategorised
Hits: 2478

 

Persatuan Alumni

Persatuan Alumni merupakan persatuan yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar uitm Permatang Pauh. Persatuan ini  telah ditubuhkan pada 2018 bertujuan untuk menyatupadukan bekas pelajar-pelajar institusi serta menjalankan aktiviti-aktiviti untuk untuk ahli-ahli . Persatuan ini terdiri daripada 4 jenis keahlian iaitu ahli biasa, bersekutu, kehormat dan seumur hidup. 

 

Objektif Persatuan Alumni