images/bendahari/dokumen/sebutharga/KEPUTUSAN_MESIN_FOTOSTAT_45_CPM.pdfIklan Tender

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
      1.

 

Tiada iklan buat masa ini.

 

 

Iklan Sebut Harga

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
6. PB/PER/PPB/7/3/20

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG 'POLYCARBONATE' BARU DAN MENUKAR 'GUTTER' TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) CAWANGAN PULAU PINANG KAMPUS BERTAM

[Iklan Sebut Harga]

5 PB/PER/PP/3/2/20

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN ELEKTRIK (PENCAWANG ELEKTRIK & JANAKUASA TUNGGU SEDIA) DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) CAWANGAN PULAU PINANG, KAMPUS PERMATANG PAUH BAGI TEMPOH LAPAN (8) BULAN.

[Iklan Sebut Harga]

4. PB/PER/PP/3/4/20

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN TANAMAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) CAWANGAN PULAU PINANG KAMPUS PERMATANG PAUH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

[Iklan Sebut Harga]

3. PB/PER/PP/7/6/20

CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG BLOK PERDANA DAN BLOK MEKANIKAL UITM CAWANGAN PULAU PINANG KAMPUS PERMATANG PAUH.

[Iklan Sebut Harga]

2. PB/PER/PP/3/3/20

CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL DAN PEMBAIKAN KENDERAAN RINGAN BAWAH TIGA (3) TON DI UiTM CAWANGAN PULAU PINANG, KAMPUS PERMATANG PAUH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

[Iklan Sebut Harga]  

[Ralat:Lanjutan Tempoh Iklan Sebut Harga]  

1. PB/PER/PP/7/4/20

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA MENYIAPKAN, MENGUJILARI, MENTAULIAH TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA) DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PULAU PINANG,KAMPUS PERMATANG PAUH, PULAU PINANG.

[Iklan Sebut Harga]  

[Ralat:Surat Lanjutan]  

[Ralat:Surat Lanjutan]  

 

Iklan Penjualan Pelupusan

Bil No Dokumen Tajuk Muat turun
    Tiada iklan buat masa ini.  

 

Senarai Penyertaan Sebut Harga/ Tender

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
   

Tiada Senarai Penyertaan Sebut Harga/ Tender buat masa ini.

 

 

Senarai Keputusan Tawaran Sebut Harga/ Tender 

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
 1.  UiTM/P1/PER/SHR/P/0420/0004

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA ALAT NETWORKED DIGITAL COPIER/ SCANNER/ PRINTER 45CPM HITAM PUTIH SECARA SEWAAN SELAMA 36 BULAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PULAU PINANG, KAMPUS PERMATANG PAUH.

 

SEBUT HARGA INI DIBATALKAN KERANA KESILAPAN TEKNIKAL DAN AKAN DIIKLANKAN SEMULA.

 

Iklan Penjualan Terus Pelupusan Harta Benda, Peralatan ICT & Inventori 

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
    Tiada iklan buat masa ini.  

 

Iklan Pembelian Terus

 Bil  No Dokumen  Tajuk  Muat turun
    Tiada iklan buat masa ini.