Perundingan 2019

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
1

Math Camp 2019

Maisurah Shamsudin, Muniroh Hamat, Norazah Umar, Mahanim Omar, Mohd Syafiq Abdul Rahman, Siti Mariam Saad, Rozita Kadar, Ahmad Rashidi Azudin, Nur Azimah Idris, Noor Azizah Mazeni  

Perundingan di bayar oleh peserta kem ini 

4000 11 - 12 Disember 2019
2

Penang International Conference on Hospitality (PItCH 2019)

Mohd Saifulnizam Abu Bakar, Saiful Nizam Warris, Rozita Kadar

Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan (FPHP)

700 5 Feb 2019 - 8 Okt 2019
3

Kursus PowerPoint 365 : The Next Level

Mohd Saifulnizam Abu Bakar

Peserta kursus (yuran peserta)

1500 21 Ogos 2019
4

AACSB Report Formatting Consultant

Mohd Saifulnizam Abu Bakar

Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia (USM)

400 1 Mac 2019 - 5 Mac 2019
5

Rekayasa Harumanis 1

Dr. Rafidah Aida Ramli, Zamri Ahmad, Mohd Faisal Abdul Wahab, Prof. Madya Dr Azila Azmi, Azli bin Umar, Mohd Syafiq Abdul Rahman, Dr Norhusna Mohamad Nor, Dr Siti Sabrina Mohd Sukri, Dr Norhaslinda Nasuha

Jabatan Pertanian Negeri Perlis

15000.00 1 Mac 2019 - 28 Feb 2020
6

Rekayasa Harumanis 2

Dr. Rafidah Aida Ramli, Zamri Ahmad, Mohd Faisal Abdul Wahab, Prof. Madya Dr Azila Azmi, Azli bin Umar, Mohd Syafiq Abdul Rahman, Dr Norhusna Mohamad Nor, Dr Siti Sabrina Mohd Sukri, Dr Norhaslinda Nasuha

Jabatan Pertanian Negeri Perlis

15000.00 1 Mac 2019 - 28 Feb 2020
7

Sistem Pengurusan Peperiksaan Bagi Peperiksaan Dis 2019

Jamal Othman
 

Perundingan di bayar oleh UiTM Kampus Arau, Bertam, Alor Gajah, Bandaraya Melaka, Jasin, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi dan Fakulti Sains Komputer dan Matematik

 

 7000.00 1 Okt 2019 - 31 Jan 2020
8

Sistem Pengurusan Peperiksaan Bagi Peperiksaan Jun 2019

Jamal Othman

Perundingan di bayar oleh UiTM Kampus Arau, Bertam, Alor Gajah, Bandaraya Melaka, Jasin, Fakulti Perladangan & Agroteknologi dan Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi

 

 6,200 1 April 2019 - 31 Julai 2019

Perundingan 2018

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
 1

Perundingan Laman Web dan Sistem Pendaftaran Konferen atas Talian bagi ICOMEIA 2018 (International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications)

Mohd Saifulnizam bin Abu Bakar, Saiful Nizam bin Warris, Mohd Syafiq bin Abdul Rahman
 
Perundingan di bayar oleh penganjur ICOMEIA 2018  700.00 Mac 2018
2

Sistem Pengurusan Peperiksaan di UiTM Cawangan Perlis Kampus Arau,Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah,Bandaraya Melaka&Jasin-FSKM&FPA,Cawangan P.Pinang Kampus Bertam

Jamal Othman Perundingan di bayar oleh UiTM Melaka, Perlis dan Bertam  6,200 April 2018
3

Kursus 'PowerPoint 365: The Next Level'

Mohd Saifulnizam bin Abu Bakar, Noraziah binti Mohd Amin Perundingan di bayar oleh peserta kursus  1,500 September 2018
4

Basic Mathcamp

Norazah Umar, Maisurah Shamsudin, Noor Azizah Mazeni, Mohd Syafiq Abd Rahman, Prof. Madya Dr. Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri, Siti Mariam Saad, Rozita Kadar, Mahanim Omar, Nur Azimah Idris, Ahmad Rashidi Azudin, Muniroh Hamat Perundingan di bayar oleh peserta kem ini   2,400 Oktober 2018
5

Sistem Pengurusan Peperiksaan untuk Peperiksaan Dis 2018

Jamal Othman Perundingan di bayar oleh kampus UiTM yang terlibat 6,200 Oktober 2018
6

Panel of External Moderator

Dr. Ch'ng Pei Eng

Perundingan di bayar oleh  2,760 Disember 2018

 

Perundingan 2017

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
 1 Perunding bagi Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPP) 2017  Jamal Othman Perundingan di bayar oleh UiTM Melaka, Perlis, Bertam, Pasir Gudang dan Seremban 3  12,500.00 1 Jan 2017 - 31 Dis 2017

 

Perundingan 2016

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
 1 Structural Equation Modelling (SEM/AMOS) Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri, Norazah Umar,
Maisurah Samsudin,Nurhafizah Ahmad, Siti Balqis Mahlan
Bengkel 10,500.00 10 - 11 Ogos 2016
2 Analysis of Questionnaire Using SPSS, 2015 Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri, Norazah Umar, 
Maisurah Samsudin,Nurhafizah Ahmad, Siti Balqis Mahlan
Bengkel 3,500.00 15 Disember 2016

 

Perundingan 2015

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
 1 Penang Innovation Invention and Design 2015 (PIID 2015) Dr. Mohd Fauzi Ismail, Syarifah Adilah Mohamed Yusoff,
Che Noriah Othman, Nurhidayah Sabri, Mohd Faisal Abdul Wahab
RMU, UiTM Penang 11,200.00 Jan 2015 - Okt 2015
2 Statistical Analysis for Bioequivalence Study of Hovid-Hovar 100mg vs Cozaar 100mg Mahanim binti Omar Questra Clinical Research Sdn. Bhd. 5,000.00 Mac 2015 - Sept 2015
3 Mutiara Program Didik Cemerlang Akademik (MPDCA): Program Bumiputera Cemerlang Sains (PBCS) Sesi 2014-2015 Subri Tahir, Mawardi Omar, Balqis Shariff, Zamri Ahmad RMU, UiTM Pulau Pinang 600,000 April 2015 - Okt 2016
4 Workshop on Applied Statistics for Ecology Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri USAINS Holding and Jabatan Perikanan Malaysia 2,000.00 13 - 15 Mei 2015
5 Workshop on Applied Statistics for Fishiries Manangement Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri Jabatan Perikanan Malaysia 2,400.00 23 - 24 Nov 2015

 

Perundingan 2014

 BIL TAJUK AHLI KUMPULAN KLIEN  AMAUN (RM) TARIKH MULA & TAMAT
 1 Mutiara Program Didik Cemerlang Akademik (MPDCA): Program Bumiputera Cemerlang Sains (PBCS) Sesi 2014-2015 Subri Tahir, Mawardi Omar, Balqis Shariff Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang, Jabatan Perdana Menteri (ICU)  600,000.00 April 2014 - Okt 2015
2 Inno-Homestay Trip Mohd Subri Tahir, Zamri Ahmad, Mawardi Omar, Nor Aminin Khalid, Basharudin Badul Hadi Perbadanan Wilayah Tengah (PERDA)  19,950.00 Mei 2014 - Okt 2014
3 5th International Conference on Science and Technology, 2014 Ahmad Zia Ul-Saufie Mohamad Japeri, Norazah Umar, Maisurah Samsudin, Sit Asmah Mohamad, Suryaefiza Karjanto Persidangan 72,000.00 Jan - Disember 2014