Print
FKE
Hits: 6725


DIPLOMA PROGRAMMES

 BIL PROGRAM  SYARAT KEMASUKAN
1 EE111 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) Rujuk portal pengambilan pelajar    
2 EE112 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 

DEGREE PROGRAMME

 BIL PROGRAM  SYARAT KEMASUKAN
1

EE200 - Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kepujian)

Buku panduang pelajar

Rujuk portal pengambilan pelajar    

 

POSTGRADUATE PROGRAMME

 BIL PROGRAM  SYARAT KEMASUKAN
1 EE750 - Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (MSc) (penyelidikan)

 Rujuk 

2 EE950 - Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik (PhD) (penyelidikan)