1. Rawatan Harian
  • Perkhidmatan rawatan kesihatan/perubatan kepada para pelajar dan kakitangan UiTM Pulau Pinang.
  • Merujuk kes-kes yang memerlukan rawatan lanjutan ke klinik/hospital kerajaan.
  • Bantuan khidmat nasihat kepada para pelajar yang mengalami masalah kesihatan/emosi.
 2. Perkhidmatan Kecemasan
  • Rawatan selepas waktu kerja sekiranya diperlukan.
 3. Perkhidmatan 'Sick Bay'
  • Disediakan untuk para pesakit yang memerlukan rawatan pengasingan atau yang memerlukan pemerhatian.
  • Menyediakan ubat-ubatan dan peralatan perubatan untuk keperluan para pesakit.
 4. Perlindungan Perubatan
  • Semasa aktiviti kolej, sukan dan ko-kurikulum di dalam dan di luar kampus.
 5. Latihan
  • Melatih anggota-anggota PBSM UiTM Pulau Pinang.