SENARAI PERALATAN DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN PERALATAN ANALISIS FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA UITMPP

 

Peralatan

Ujian/Analisa Dilakukan

Kadar Caj UiTM

(RM)

Kadar Caj Luar UiTM

(RM)

Catatan

Surface Area Analyzer (BET)

Penentuan pelbagai aspek kuantiti bahan berliang (diameter pori, jumlah liang liang, luas permukaan, ketumpatan pukal & mutlak)

50/sampel

300/sampel

Minimum sekurang-kurangnya 8 sampel

* Jika <8, amaun akan dikenakan mengikut jumlah ‘consumable items’ yang digunakan

GC-FID/TCD

 

- Kenal pasti bahan yang berlainan sampel

- Saringan kimia & pengenalpastian komponen

60/sampel

150/sampel

Penyediaan sample perlu dilakukan oleh pemohon sebelum analisis sampel.

‘Column’ dan ‘standard’ tidak disediakan oleh FKK. Minimum 5 sampel setiap analisa

GC-MS

ICP-OES

Pengesanan logam berat

20/elemen/ sampel

30/elemen/sampel

Penyediaan sample perlu dilakukan oleh pemohon sebelum analisis sampel.

 

Simultaneous Thermal Analyzer (TGA & DSC)

-  Penentuan perubahan berat berkaitan dengan perubahan suhu

-  Untuk menentukan ciri-ciri bahan, tahap komponen organik & organik dalam bahan, titik penguraian bahan peledak & pelarut residu

-  Perbezaan dalam jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sampel & rujukan

50/sampel

200/sampel

Maksimum 10 sampel dibenarkan pada satu masa

FTIR

Pilihan kumpulan sampel yang berfungsi

40/sampel

50/ sampel

Sampel cecair dan serbuk. Minimum 5 sampel setiap analisa.

 

UV-VIS Spectrophotometer

-  Pengesanan penyerapan

-  Penentuan kuantitatif terhadap pelbagai analisis

-  Ukur intensiti sebagai fungsi warna atau lebih khusus panjang gelombang cahaya

20/ sampel

50/ sampel

Sampel cecair dan serbuk (filem nipis telus). Minimum 10 sampel setiap analisa.

 

 

HPLC

-  Untuk mengenal pasti dan mengukur komponen individu campuran

-  Saringan kimia / pengenalpastian komponen kimia untuk sampel yang tidak ‘volatile’

-  Penentuan asid amino

30/ sampel /analisa

100/sampel/analisa

Penyediaan sample perlu dilakukan oleh pemohon sebelum analisis sampel.

‘Column’ dan ‘standard’ tidak akan disediakan oleh pihak FKK. Minimum 5 sampel bagi setiap analisa.

CHEMISORPTION:

 

TPR

TPD

TPO

Ujian penjerapan kimia dan fizikal yang menjadi pusat kepada penghasilan, pengujian dan pengeluaran pemangkin

 

50/ sampel

300/ sampel

Maksimum 5 sampel yang dibenarkan.

 

PYCNOMETER

Penentuan ketumpatan

 

50/sample

100/sample

Maksimum 5 pengukuran. Tambahan pengukuran akan dikenakan sebanyak Rm5/pengukuran

 

FURNACE

 

 

 

Penentuan abu

 

40/(3 kali bacaan)

70/(3 kali bacaan)

-

PH METER

 

Penentuan pH

20/(3 kali bacaan)

30/(3 kali bacaan)

-

OVEN

 

Penentuan kelembapan

25/(3 kali bacaan)

45/(3 kali bacaan)

-