Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) ada menyediakan sebuah makmal untuk kemudahan para pensyarah JSKM dalam menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Maklumat berkenaan makmal tersebut adalah seperti berikut:

NAMA    :  MAKMAL MATEMATIK (BYOD PERDANA 4) 
LOKASI :  TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA

   

JSKM juga menyediakan satu bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan. Maklumat berkenaan bilik mesyuarat tersebut adalah seperti berikut:

NAMA    :  BILIK MESYUARAT JSKM
LOKASI :  TINGKAT 3, KOMPLEKS PERDANA