Print
SAINS GUNAAN
Hits: 554

Jabatan Sains Gunaan ada menyediakan kemudahan-kemudahan yang berikut:

 

1. Research Equipment Directory (RED)

Menyediakan kemudahan peralatan yang boleh dipohon untuk digunakan oleh pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.

 

2. Senarai Bahan Kimia

Menyenaraikan bahan kimia beserta Maklumat Keselamatan Bahan Kimia (SDS) untuk kegunaan pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.