Print
BENDAHARI
Hits: 1629

 

Bahagian

Unit PentadbiranPn Foziah Binti Ramli. Ext - 2729

 

Perkhidmatan yang diberi:

 1. Rekod Surat Masuk & Keluar
 2. Pengurusan Fail
 3. Menguruskan Edaran
 4. Mengeposkan surat
 

Unit Pengurusan Perolehan

 


  
 En. Syahrizan Bin Saad. Ext - 2730

 

Perkhidmatan yang diberi:

 1. Menguruskan Perolehan Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja-kerja secara :
 • Pembelian Terus
  • Perolehan yang tidak melebihi RM50,000.00 setahun bagi tiap-tiap jenis item.
 • Sebutharga Rasmi
  • Perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan yang melebihi RM50,000.00 tetapi tidak melebihi RM500,000.00 bagi tiap-tiap permohonan perolehan.
  • Perolehan bagi kerja-kerja yang melebihi RM20,000.00 tetapi tidak melebihi RM500,000.00 bagi tiap-tiap permohonan perolehan.
 • Tender
  • Perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan yang melebihi RM500,000.00 bagi tiap-tiap permohonan perolehan.
 • Rundingan Terus
 1. Mengeluarkan Pesanan Jabatan bagi permohonan penginapan di hotel daripada kakitangan berjawatan tetap UiTM samada Akademik atau Bukan Akademik atas urusan rasmi UiTM termasuk berkursus.
 

Unit Bayaran  Puan Nur Darina Binti Abd Halim / Ext. 2721

 

Unit Bayaran merupakan salah satu bahagian yang penting dalam urusan kewangan dan pembayaran Universiti. Menguruskan urusan pembayaran pengurusan dan penerimaan hasil-hasil universiti.  Unit ini terbahagi kepada beberapa sub unit iaitu:-
 1. Bayaran Pelbagai/Pembekal
 2. Bayaran Kakitangan.

Fungsi utama Unit Bayaran adalah;

 1. Menguruskan hal-hal kewangan pelajar seperti pendaftaran, kutipan wang, bayaran dan penyelenggaraan akaun pelajar.
 2. Menguruskan pembayaran kepada kakitangan (tetap /harian / pakej) seperti gaji, upah, elaun dan lain-lain.
 3. Menguruskan bayaran kepada pihak pembekal yang mengadakan perkhidmatan dengan Universiti.

 

 

Unit Pengurusan Harta & Inventori  Puan Roziah Binti Ahmad / Ext. 2903

Unit Pengurusan Harta & Inventori terbahagi kepada dua unit.

 • Unit Pengurusan Harta & Inventori
 • Unit Pengurusan Stor
  
Unit Pengurusan Harta & Inventori
 1. Membantu menguruskan permohonan pembelian harta & inventori untuk keperluan fakulti/jabatan/unit di UiTM Cawangan Pulau Pinang.
 2. Menguruskan pelupusan harta & inventori fakulti/jabatan/unit di UiTM Cawangan Pulau Pinang.
 3. Melakukan kerja-kerja verifikasi harta setiap tahun untuk fakulti/jabatan/unit di UiTM Cawangan Pulau Pinang.

  
Unit Pengurusan Stor
 
 1. Menguruskan permohonan barang-barang stor alatulis untuk keperluan fakulti/jabatan/unit di UiTM Cawangan Pulau Pinang.
 2. Pengeluaran barang stor dibuat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 3. Melaksanakan kerja-kerja verifikasi stok stor-stor UiTM Cawangan Pulau Pinang sekurang-kurangnya setahun sekali.

 

Unit Pengurusan Terimaan dan Kawalan Kredit  Puan Nurul Nadiah Binti Kamalolzaman / Ext. 2727

Unit Pengurusan Terimaan dan Kawalan Kredit merupakan salah satu bahagian yang penting dalam urusan kewangan dan terimaan Universiti. Menguruskan urusan penerimaan hasil-hasil universiti.  Unit ini terbahagi kepada beberapa sub unit iaitu:-

 1. Penerimaan &  Akaun Pelajar

 

Fungsi utama  Pengurusan Terimaan dan Kawalan Kredit:-

 1. Menguruskan penerimaan hasil.

 

Unit Pengurusan Akaun Puan Hasanatul Asmal Mokhtar - Ext. 2939

 

Perkhidmatan yang diberi:

 1. Menyelenggara dan menyediakan akaun Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang.
 2. Penyelenggaraan akaun
  • Membuat semakan posting
  • Menyediakan Jernal Pelarasan(JV)
  • Menyediakan Jernal Tunai(JT)
  • Menyediakan Jernal Pembatalan (JP)
  • Menyediakan Penyesuaian Bank
  • Menyelia dan membuat pelarasan Inter Branch dan Inter Fund
  • Menyelia dan membuat pelarasan Wang Tak Dituntut
 3. Menyelenggara akaun pelaburan
 4. Pre- Auditing
 5. Konsulidasi Akaun
 6. Panyedian Akaun  Interim 3 bulan sekali
 7. Penutupan akaun tahunan
 8. Mencetak dan menyerahkan surat setuju terima dan surat perjanjian Bantuan Memiliki Kenderaan kepada kakitangan yang telah diluluskan permohonannya.
 

Unit Akaun AmanahPuan Shahirah Binti Khairudin - Ext. 2722

 

PerKhidmatan yang diberi:

 1. Membantu melancarkan perjalanan program-program yang melibatkan pelajar dengan cara:
 • Membuat pengagihan tabung-tabung yang berkaitan dengan program pelajar yang telah diluluskan oleh pihak Hal Ehwal Pelajar (HEP) dan Hal Ehwal Akademik (HEA).
 • Memproses pendahuluan pelbagai bagi sesuatu program dari segi pemberian elaun makan pelajar, penginapan pelajar dan lain-lain yang berkaitan.
 • Memproses tuntutan balik mendahulukan wang bagi program-program tersebut.
 • Mengeluarkan cek di atas nama penasihat / pensyarah bagi sesuatu program yang berkaitan.
 1. Tabung-tabung amanah yang aktif bergiat bagi tujuan program-program pelajar adalah seperti :
 • Tabung Kegiatan Pelajar
 • Tabung Ko-Kurikulum
 • Tabung Kolej
 • Tabung Pembangunan Pelajar- tabung ini di pertanggungjawabkan kepada Hal Ehwal Akademik (HEA)
 1. Membantu memproses pengagihan peruntukan geran penyelidikan setiap penyelidik yang terdiri daripada pensyarah UiTM Cawangan Pulau Pinang.
 2. Bertanggungjawab membuat bayaran tuntutan dan sebagainya yang melibatkan peruntukan geran penyelidikan. 

  Antaranya adalah seperti:
 • Tuntutan Perjalanan
 • Tuntutan Pendahuluan Pelbagai
 • Tuntutan Balik Mendahulukan Wang
 1. Membantu setiap pensyarah yang mendaftar sebagai perunding bagi sesuatu projek yang dijalankan dengan cara:
 • Mewujudkan kod projek bagi setiap perundingan yang diluluskan.
 • Membantu setiap transaksi yang berkaitan dengan perundingan sesuatu projek antaranya seperti:
  • Hasil-hasil yang melibatkan perundingan bagi projek tersebut.
  • Bayaran Yuran Penyertaan peserta
  • Hasil bayaran kursus dan seminar.
 

 

 

Unit Tabung Penyelidikan dan Perundingan


En Mohamad Ameen Imran Bin Jamaludin. Ext - 2710

 
Unit Tabung Penyelidikan dan Perundingan
Kumpulan Wang Pengurusan

- Penyediaan belanjawan mengurus dwi tahunan cawangan.
- Pengagihan peruntukan cawangan mengikut jenis dasar seperti:
 1. Dasar sedia ada
 2. Dasar Baru
 3. One Off

- Pemantauan peruntukan dan viremen peruntukan cawangan
- Permohonan peruntukan tambahan cawangan
- Laporan bulanan peruntukan dan laporan supplementari cawangan
- Lain-lain laporan seperti laporan suku tahunan, laporan harta, laporan komitmen dan lain untuk cawangan

Pengurusan Perundingan dan Penyelidikan

Fungsi utama Pengurusan Perundingan dan Penyelidikan adalah;

 1. Menguruskan kod projek untuk semua tabung
 2. Menguruskan proses perolehan
 3. Menguruskan proses bayaran

 

 

Kemaskini terakhir: 31/01/2020