PERKHIDMATAN UNIT PENGURUSAN KUALITI

 BIL BAHAGIAN KETUA BAHAGIAN
1 Sistem Audit  Noor 'Aina Binti Abdul Razak
2 Unit Perancangan Strategik Dr Masyitah Md Nujid
3 Unit Pengurusan Risiko Dr Rozan Boudville
4

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

Norain Isa
5 Pengurusan Bencana Zakaria Ishak
6

Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

Marina Mokhtar
7

Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC)

Fairuz Bin Abd Hakim
8

Self Review Report (SRR)

Noorezal Atfyinna Binti Mohammed Napiah
9

Operational Excellence (OE)

Chew Yee Ming
10 Analisa Data Farah Hayati Binti Mustafa
11 Pegawai Dokumen Muhammad Fikri Bin Ramli
12 Web Content Manager Azlina Mohd Mydin

 Dikemaskini @ 1/7/2019