Penyelidikan, Perundingan & Inovasi di APB UiTMCPP

Tahun 2019

 

Tahun 2018

NO NO RUJUKAN RMU TAJUK  KETUA PERUNDING FAKULTI PERUNTUKAN (RM) TAHUN KLIEN
1 011/2018 PROJEK WORKCAMP PEMANTAPAN FASILITATOR PROGRAM BUKU LOG BAHASA INGGERIS KEPADA TENAGA PENGAJAR VOKASIONAL PERDA-TECH WAN NOORLI BINTI RAZALI Akademi Pengajian Bahasa         3,600.00 2018 PERDA, PULAU PINANG
2 028/2018 PENGEDITAN KERTAS KERJA NORHAFIZAH BINTI ABDUL HALIL Akademi Pengajian Bahasa         1,050.00 2018 SITI AISHAH ISMAIL - UMT
3 029/2018 PENGEDITAN KERTAS KERJA NORHAFIZAH BINTI ABDUL HALIL Akademi Pengajian Bahasa            153.85 2018 DR AZILA AZMI - UITMCPP
4 051/2018 HAJIMETE NO NIHONGO I MELATI BINTI DESA  Akademi Pengajian Bahasa            400.00 2018 DR. NORAZIYAH BAKHARI

 

Tahun 2017

NO NO RUJUKAN RMU TAJUK  KETUA PERUNDING FAKULTI PERUNTUKAN (RM) TAHUN KLIEN
1 600-UiTMPP(RMU:5/4/506) TERJEMAHAN TANPA BAYARAN (KOMUNITI MELAYU CAMPA SUNGAI BULUH: LEGASI SEBUAH TAMADUN MELAYU YANG HILANG) NORAZIAH MOHD AMIN Akademi Pengajian Bahasa TANPA PEMBIAYAN 2017 NOOR AZAM ABDUL RAHMAN 
2 600-UiTMPP(RMU:5/4/507) TERJEMAHAN TANPA BAYARAN (PENDEKATAN KREATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BERBAHASA MELAYU: PENGALAMAN DI UNITEN) NORAZIAH MOHD AMIN Akademi Pengajian Bahasa TANPA PEMBIAYAN 2017 NOOR AZAM ABDUL RAHMAN 
3 600-UiTMPP(RMU:5/4/515) PROGRAM PERUNDINGAN PENYUNTINGAN, PENGEROKSIAN DAN PENTERJEMAHAN 2016 DR MAH BOON YIH Akademi Pengajian Bahasa 264.56 2017 MOHD ASHA’ARI MASROM
4 600-UiTMPP(RMU:5/4/527) PENGEDITAN KERTAS KERJA NORHAFIZAH ABDUL HALIL Akademi Pengajian Bahasa 153.00 2017 IPTA/IPTS
5 600-UiTMPP(RMU:5/4/531) ENGLISH IS FUN (EIF) - LET'S TALK ROSMALIZA MOHAMED Akademi Pengajian Bahasa       50,000.00 2017 BAHAGIAN PENYELARASAN DAN PENYERTAAN BUMIPUTERA ICU JABATAN PERDANA MENTERI, PULAU PINANG