LATAR BELAKANG

Kumpulan penyelidikan REM ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyelidikan di kampus Pulau Pinang bagi meningkatkan jumlah penyelidikan dan perundingan di kalangan pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan pelajar pasca siswazah terutamanya.

 

OBJEKTIF

Menjalankan aktiviti penyelidikan dan perundingan di dalam bidang “Renewable Energy and Energy Management”.

 

VISI

Untuk menjadi kumpulan penyelidikan yang aktif menjalankan penyelidikan dan perundingan dalam bidang ‘Renewable Energy and Energy Management’ bagi menerajui kelangsungan penyelidikan dan perundingan bertaraf antarabangsa supaya terhasil kajian penyelidikan yang berimpak tinggi dan berpotensi untuk dikomersialkan.

 

MISI

Mempertingkatkan tahap keilmuan dan kepakaran staf yang berpotensi dalam bidang perundingan dan penyelidikan melalui perolehan geran.

 

ORGANISASI KUMPULAN

 Pengerusi   : Dr. Nor Azlan Othman
 Timbalan pengerusi  : Mohd Affandi Shafie
 Setiausaha 1  : Ahmad Asri Abd Samat
 Setiausaha 2  : Nur Atharah Kamarzaman
 Bendahari  : Noor Azila Ismail
 Ahli – ahli :  : Dr. Nor Salwa Damanhuri
    Dr. Mohd Najib Mohd Hussain
    Wan Salha Saidon
    Kamarulazhar Daud
    Intan Rahayu Ibrahim
    Mohamad Adha Mohd Idin
    Prof. Madya Dr. Ngah Ramzi Hamzah

 

PELAJAR PASCASISWAZAH

Bil. Pelajar Peringkat Penyelia Mula Tajuk
1. Kharismi bin Burhanuddin Master Nur Atharah Kamarzaman 2015 An improved particle swarm mismatching optimization(PSO) for PV system during photovoltaic system
      (Co-supervisor)  
         
         
 2. Abdul Mu’iz Bin Nazelan Master Ahmad Asri Abd Samat 2016 A novel adaption scheme used in the model reference adaptive system for speed tracking in high accuracy for permanent magnet synchronous motor
      (Co-supervisor)  
         
         
         

KERJASAMA PENYELIDIKAN

1. Power Electronics Control and Optimization Research Group (PECO), Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Perlis.

2. UM Power Energy Dedicated Advanced Centre (UMPEDEC), Universiti Malaya, Kuala Lumpur

3. Relektrikal Sdn Bhd, Kepala Batas, Pulau Pinang.

4. Green Energy Research Centre, Faculty of Electrical Engineering, UiTM Shah Alam.

5. Malaysian Green Technology Corporation (GreenTech Malaysia), Bandar Baru Bangi, Selangor.

 

PROJEK PERUNDINGAN

PROJEK SASARAN KOS PROJEK  MULA TAMAT
A Short Course on Power Quality Agensi Kerajaan / Perdagangan RM 20000 22-Jun-2010 24-Jun-2010
A Short Course on Power Quality Agensi Kerajaan / Perdagangan RM 20000 23-Jun-2009 25-Jun-2009
Solar Photovoltaic System for Beginner  Universiti, Politeknik dan industri sekitar Pulau Pinang / Kedah RM 900  2010  2010 
LabVIEW and Multisim for Beginner UiTM Kedah, UNIMAP RM 3400 21-July-2011 22-July-2011