LATAR BELAKANG

Kumpulan penyelidikan AMRG ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyelidikan di kampus Pulau Pinang bagi meningkatkan jumlah penyelidikan dan perundingan di kalangan pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan pelajar pasca siswazah terutamanya.

 

OBJEKTIF

Menjalankan aktiviti penyelidikan dan perundingan di dalam bidang ‘Advanced Microwave, Antenna and Wireless Communication’.

 

VISI

Menjadi kumpulan penyelidikan yang aktif menjalankan penyelidikan dan perundingan dalam bidang ‘Advanced Microwave, Antenna and Wireless Communication’ bagi menerajui dinamisme penyelidikan dan perundingan bertaraf dunia supaya terhasil kajian penyelidikan yang berimpak tinggi dan berpotensi untuk dikomersialkan.

 

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran staf yang berbakat dan berpotensi dalam bidang penyelidikan dan perundingan melalui perolehan geran penyelidikan untuk peruntukan kemudahan dan fasiliti penyelidikan.

 

ORGANISASI KUMPULAN

Pengerusi : Dr. Ahmad Rashidy Razali
Timb. Pengerusi I : Hasnain Abdullah
Timb. Pengerusi II : Dr. Ali Othman
Timb. Pengerusi III : Dr. Aslina Abu Bakar
Setiausaha : Najwa Rawaida Ahmad Fauzi
Ahli – ahli : Roslan Seman
    Mohamad Soufee Ismail
    Mohd Khairill Nizam Mohd Fazil
    Mohd Sobri Said
    Aiza Mahyuni Mozi
    Azwati Azmin
    Dayang Suhaida Awang Damit
    Fatimah Zaharah Ali
    Ida Rahayu Mohamed Nordin
    Juliana Md Sharif
    Norhayati Mohamad Noor
    Normasni Ad Fauzi
    Nursyazwani Mohamad Affandi
    Zafirah Faiza
    Najwa Mohd Faudzi
    Amiruddin Ibrahim
    Samihah Abdullah

 

GERAN PENYELIDIKAN

KETUA PROJEK NAMA PROJEK GERAN KOS GERAN MULA TAMAT
Asmalia Zanal & Dielectric Reflectivity Charactheristic FRGS RM128,000 2014 2016
Tn Hj Hasnain Abdullah Of Multiple Biomass Multiple Layer        
  Microwave Absorber        
Pn Normasni Ad Fauzi & Time Domain Approach in Near Field RAGS RM 65,000 2013 2015
Dr Aslina Abu Bakar Microwave Imaging        
Dr Ahmad Rashidy Razali & Miniaturization of Single-fed Multiband E-Science Fund RM146, 200 2012 2014
Dr Aslina Abu Bakar Inverted-F Antenna using Novel Finite (MOSTI)      
  Ground Slots for Slim        
Tn Hj Hasnain Abdullah & Cross-section Absorption Properties FRGS RM 77,150 2012 2014
PM Rusnani Ariffin of Microwaves        
Dr Ahmad Rashidy Razali Novel Antenna Design using Ground UiTM Excellent Fund RM 3,500 2012 2013
  Plane Modification for Compact        
  Multiband Devices        
Juliana Md Sharif Implementation Of Seeding And UiTM Excellent Fund RM7,000 2011 2012
  Constraints For T-Way Strategies        
Dayang Suhaida Awang 2.46GHz Helical Antenna Design UiTM Excellent Fund RM10,000 2011 2012
Damit For Wimax And WiFi Application        
Ida Rahayu Mohamed Modelling of Palm Ash Microwave UiTM Excellent Fund RM10,000 2011 2012
Noordin Absorber For Broadband Application        

 

JARINGAN PENYELIDIKAN

1. Microwave Technology Centre (MTC), Fakulti Kejuruteraan Elektrik, UiTM Shah Alam.

2. Advanced Communication Engineering (ACE) Centre, School of Computer and Communication Engineering, Unimap, Perlis.

3. School of Electrical and Electronic Engineering, USM Nibong Tebal, Penang

4. Wireless Communication Centre (WCC), FKE, UTM Skudai, Johor.

5. School of ITEE, University of Queensland, Australia. vi) Penang Design Centre, Motorola Solution Malaysia Sdn Bhd, Penang