KUMPULAN SIG (SPECIAL INTEREST GROUP) FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

 

ENVIRONMENTAL AND ENERGY GROUP (EEG)

 

Visi

Menjadi kumpulan penyelidikan terkemuka di UiTM yang mengkhususkan diri dalam bidang penyelidikan khusus alam sekitar dan tenaga.

 

Misi

Untuk memulakan penyelidikan dalam bidang alam sekitar dan tenaga.

Untuk menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi sejajar dengan kemajuan teknologi global.

Untuk membangunkan hubungan antara akademia dan industri / komuniti melalui kerjasama dalam projek penyelidikan khusus.

 

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

KPI Geran Penyelidikan Penerbitan yang ada index daripada ISI/Scopus Rundingan dan kepakaran dengan industri Innovasi dan reka cipta Pelajar Pasca Siswazah
Pencapaian dalam setahun 1 4 1 4 1

 

 Strategi Perancangan

Aktiviti

Pegawai yang bertanggungjawab

Tahun

Memaklumkan ahli fakulti mengenai geran penyelidikan yang ada

Chang Siu Hua

2016-2018

Menghadiri taklimat dan bengkel bantuan penyelidikan

Semua

2016-2018

Permohonan geran penyelidikan

Ketua

2016-2018

Penyerahan kertas kepada jurnal / persidangan yang diindeks oleh ISI / SCOPUS

Semua

2016-2018

Mengenalpasti kolaborator industri berpotensi

Semua

2016-2018

Permohonan geran perindustrian

Ketua

2016-2018

Mengendalikan kursus / bengkel / seminar / persidangan pendek / persidangan

Semua

2016-2018

Mengambil bahagian dalam pertandingan inovasi dan penciptaan

Semua

2016-2018

Menggalakkan penyelidikan pasca siswazah kepada pelajar siswazah

Pemegang PhD

2016-2018