PENGENALAN

Unit Hal Ehwal Islam (UHEI) bertanggungjawab merancang, melaksana, menyelia serta memantau segala program dan aktiviti kerohanian di UiTM selaras dengan aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menjadi teras pegangan aqidah di Malaysia. Bahagian ini terbahagi kepada tiga pusat: 1. Pusat Pengurusan Dan Imarah Masjid 2. Pusat Bimbingan Dan Pendidikan 3. Pusat Dakwah Dan Khidmat Komuniti 

 

Pusat Bimbingan Dan Pendidikan (PBP)  

Bertanggungjawab menjalankan penyelarasan program bimbingan dan nasihat agama kepada warga UiTM dan komuniti dengan program dan aktiviti kerohanian.

 • Perkhidmatan Bimbingan Dan Nasihat Agama Individu
 • Perkhidmatan Bimbingan Dan Nasihat Agama Kelompok
 • Program Kerohanian Pelajar Baru
 • Kelas Kokurikulum Kerohanian
 • Kuliah Maghrib
 • Kuliah Jumaat 
 • Kuliah Bulanan
 • Kelas Al Quran
 

Pusat Dakwah Dan Khidmat Komuniti (PDKK)

Bertanggungjawab menjalankan program dan aktiviti dakwah.

 • Program Bulan Bulan Islam
 • Kursus Pra Perkahwinan
 • Program kerjasama
 • Semarak Solat Berjemaah
 • Seminar Keluarga Sakinah
 • Daurah Ilmiah
 • Program Karnival Check In Masjid