Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Jaringan Negeri adalah seperti berikut:

A. 1.0  Pendahuluan/Pengisytiharaan kepentingan

    2.0  Ucapan Aluan Pengerusi

B. 1.0  Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu

    2.0  Perkara-perkara Berbangkit

C. Jaringan Industri

D. Jaringan Komuniti

E. Jaringan Alumni

F. Kebolehanpasaran Graduan

G. Perjanjian Persefahaman MoU/MoA/Lol

H. Hal-hal Lain