Print
PJIM&A
Hits: 1648

 

 

DR. SALINA ALIAS

KOORDINATOR PENERBITAN

04-3822501

 

 UNIT PENERBITAN

Unit Penerbitan UiTM Cawangan Pulau Pinang (UiTMCPP) sebelum ini dikenali sebagai UPENA. UPENA ditubuhkan pada 10 Januari 1981 dengan tujuan meningkatkan bilangan penulisan akademik dalam kalangan staf akademik di Institut Teknologi MARA (ITM) sebelum dinaiktarafkan menjadi UiTM padatahun 1999 dan seterusnya menerbitkan hasil-hasil penulisan mereka. Unit Penerbitan Universiti di UiTM Shah Alam kemudianya ditukar nama menjadi Pusat Penerbitan Universiti pada 15 JUlai 2001 tetapi singkatannya masih menggunakan perkataan UPENA kerana Naib Canselor UiTM suka akan maksud isitilah U-PENA yang berasal daripada Bahasa Itali, iaitu 'kamu tulislah'. Pada 12 Oktober 2011, UPENA telah ditukaran kepada Penerbit UiTM melalui keputusan Jawatankuasa Eksekutif Bil. 21/2011 pada 15 November 2011.

 

 VISI

Menjadi penerbit universiti yang berdaya saing dan cemerlang.

 

MISI

Beriltizam menngkatkan penyebaran dan penyampaian ilmu melalui penerbitan.

 

 OBJEKTIF

 

DASAR KUALITI UNIT PENERBITAN UiTM CAWANGAN PULAU PINANG

Mencapai 120 penulisan dan penerbitan yang berkaitan dengan penerbitan.

 

 PIAGAM PELANGGAN

 

  SENARAI AHLI JAWATANKUASA UNIT PENERBITAN

FAKULTI/JABATAN

TEMPOH LANTIKAN (1 Januari 2020 - 31 Disember 2021)

Fakulti Kejuruteraa Kimia  Dr Vicinisvarri Inderan
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan  Cik Siti Aishah Tumin
Fakulti Kejuruteraan Elektrik  Dr Zuraida Muhammad
Fakulti Kejuruteraan Awam  Dr Kuan Woei Keong
Fakulti Farmasi  Dr Lean Qi Ying
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  Encik Azman Ahmad Bakir
Akademi Pengajian Bahasa  Puan Noraziah Mohd Amin
Akademi Pengajian Islam Komtemporari  Dr Emei Sylviana Mohd Zahid
Jabatan Sains Gunaan  Encik Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah 
Jabatan Sains Komputer & Matematik  Puan Siti Nurleena Abu Mansor
Fakulti Pengurusan Perniagaan  Dr Samsudin Wahab
Fakulti Sains Kesihatan  Puan Norhafeeda Rosdan