Print
PJIM&A
Hits: 1698

 

DR. NOR AZLAN OTHMAN

KOORDINATOR ICAN

04-3822830

UNIT ICAN

 

 

 

 

 

FUNGSI ICAN

1.         Mengurus dan mewujudkan program jaringan profesional yang mantap antara kampus dengan industri bagi tujuan pembangunan                akademik dan meningkatkan kebolehpasaran graduan.

2.        Bekerjasama untuk mengenalpasti dan memantapkan lagi perhubungan industri dan UiTM DALAM BIDANG 'niche'.

3.        Meningkatkan penglibatan pensyarah dengan industri untuk memastikan silibus adalah bersesuaian dengan memenuhi kehendak                  universiti.

4.        Membuat lawatan bersama ke industri bila mana perlu untuk mendapatkan maklumat dan memantapkan perhubungan industri.

5.        Mencari peluang kerjasama bagi mebuat pperjanjian persefahaman bersama (mou/moa) di antara UiTM Cawangan Pulau Pinang                dengan industri sama ada melalui latihan industri pelajar 

           atau bagi tujuan penganjaran dan pembelajaran.

6.        Bekerjasama dengan pihak luar bagi memenuhi kehendak latihan industri pelajar.

7.        Membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM.

8.        Mengendali dan menyelaras program khidmat masyarakat

9.        Mengendali mengurus dan menyelaras program jaringan industri untuk Fakulti/Kampus Cawangan, cth : CEO Talk, Interview by                        Industri, Penyelidikan PPRN.

10.       Memberi laporan dan maklum balas kepada Timbalan Rektor PJIM&A berkaitan pelaksanaan aktiviti jaringan industri dan masyarakat.

 

SENARAI AHLI JAWATANKUASA ICAN

FAKULTI/JABATAN

TEMPOH LANTIKAN (1 Januari 2018 - 31 Disember 2019)

Fakulti Kejuruteraa Kimia  Puan Nur Alwani Ali Bashah
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan  Puan Siti Anis Adilah Tarmazi
Fakulti Kejuruteraan Elektrik  Puan Azwati Amin
Fakulti Kejuruteraan Awam  Dr Basharudin Abdul Hadi, Encik Badrul Nizam Ismail &  Encik Juhaizad Ahmad
Fakulti Farmasi  Puan Roz Azinur Che Lamin
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  Encik Muhamad Ridzuan Arifin
Akademi Pengajian Bahasa  Puan Hanani Ahmad Zubir 
Akademi Pengajian Islam Komtemporari  Encik Mohd Khairuddin Md Sul Haimi 
Jabatan Sains Gunaan  Puan Nurul Nazwa Mohammad 
Jabatan Sains Komputer & Matematik  Puan Wan Anisha Wan Mohammad 
Fakulti Pengurusan Perniagaan  Encik Azli Umar
Fakulti Sains Kesihatan  Cik Nurdiana Zainuddin 
Hal Ehwal Pelajar (Kampus P.Pauh)  Puan Muzzaleena Musa