Print
PJIM&A
Hits: 11828

1. Contoh: Kertas Cadangan

    1.0 Tujuan

    2.0 Latar Belakang

    3.0 Objektif

    4.0 Implikasi Kewangan

    5.0 Cadangan Tarikh Dan Tempat

    6.0 Penutup

 

2. Format Pelaporan/Borang Laporan yang Digunakan

Penyediaan kertas kerja dibuat oleh pihak Fakulti/Ketua Bahagian/Ketua Pusat/Ketua Unit dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:

i.  Mengikut format yang ditetapkan.

ii.  Tarikh penghantaran kesemua dokumen dan kertas kerja adalah tidak kurang daripada 7 hari bekerja sebelum tarikh sebenar mesyuarat Jawatankuasa Jaringan Negeri.