Print
PJIM&A
Hits: 867
Jawatankuasa Jaringan Negeri (JKJN)
   
 Pengerusi

 Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Hisbany Mohd Hashim

 Rektor

   
Timbalan Pengerusi

 Dr. Nor Aziyah Bakhari

 Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni

   
Ahli      
  • Prof. Madya Ir. Dr. Ahmad Rashidy Razali - Timbalan Rektor HEA
  • Dr. Mohd Rozaiman Aziz - Timbalan Rektor HEP
  • Dr. Siti Nur Fadzilah Muhsain - Penolong Rektor Kampus Bertam
  • Encik Mohd Alias Jais - Timbalan Pendaftar Kanan
  • Dr. Nor Azlan Othman - Koordinator ICAN
  • Encik Ahmad Asri Abd Samat - Ketua AJK Alumni & Masyarakat
  • Puan Nurul Hayani Abd Rahman - Koordinator MASMED
 
Setiausaha

 Encik Syamsul Mizan Mohd Said - Pegawai Eksekutif PJIM&A

   
Sekretariat  Puan Rusne Abd Razak - Pembantu Tadbir PJIM&A