Print
PJIM&A
Hits: 1061

PANDUAN PERMOHONAN

Dokumen - dokumen yang perlu disertakan dan hantar kepada URUSETIA JITEP: 

  1. Surat Permohonan kepada Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni (Merangkap Pengerusi JITEP)
  2. Borang Permohonan JITEP-1 yang telah lengkap diisi
  3. Sebutharga bagi Item Yang Ingin Dibeli - 1 sahaja sebagai rujukan harga
  4. Katalog Item Yang Ingin Dibeli - (jika ada)
  5. Spesifikasi Item Yang Ingin Dibeli - (jika ada)
  6. Dokumen Sokongan Yang Berkaitan

PERINGATAN :

  1. Sila pastikan permohonan yang dihantar telah lengkap dan mematuhi senarai semak di atas.
  2. Semua permohonan yang lewat dihantar akan dibawa ke Mesyuarat JITEP seterusnya