Print
PENTADBIRAN
Hits: 13231

Bahagian Pentadbiran, UiTM Cawangan Pulau Pinang adalah salah sebuah bahagian yang diwujudkan apabila  kampus ini mula beroperasi pada 16 Jun 1996. Peranan utama bahagian ini adalah sebagai urus setia pentadbiran dan menguruskan semua ehwal staf meliputi perjawatan, perkhidmatan dan kebajikan staf. 

Dengan perkembangan penggunaan IT, bahagian ini kini dihubungkan secara online dengan Sistem Maklumat Staf Bersepadu di Pejabat Pendaftar, UiTM Kampus Induk. 

Sehingga kini, staf Pentadbiran meliputi pelbagai jawatan yang masing-masing mempunyai fungsi dan senarai tugas serta tanggungjawab.

 

Objektif Bahagian Pentadbiran

 

Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran

Kami berjanji memberikan perkhidmatan terbaik dan mesra kepada semua pelanggan yang berurusan dengan Bahagian Pentadbiran, UiTM  Cawangan Pulau Pinang meliputi urusan-urusan seperti berikut: 

 

Jumlah Staf UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh 

 KUMPULAN AKADEMIK PENTADBIRAN JUMLAH
 TETAP 530 316  846

 

Nisbah Akademik : Pentadbiran = 1 : 0.60
 
(Data Setakat September 2017)