Print
HEP
Hits: 5128

 

PENGENALAN 

Unit Kokurikulum ini telah diwujudkan selaras dengan kursus kokurikulum yang diperkenalkan di Universiti Teknologi MARA sejak tahun 1976. Kursus ini dijadikan sebahagian daripada kursus wajib sepertimana kursus-kursus akademik yang lain. Kokurikulum adalah keperluan luar kuliah yang diberi nilai kredit untuk memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma ataupun ijazah.

 

VISI UNIT KOKURIKULUM 

Menjadi sebuah unit yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar. 

 

MISI UNIT KOKURIKULUM 

Meningkatkan daya saing di kalangan pelajar UiTM Pulau Pinang dalam percambahan jati diri serta memandu mereka ke arah kecemerlangan insaniah, berlandaskan nilai-nilai murni serta penerapan disiplin yang tinggi. 

 

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM 

 

DASAR PELAKSANAAN 

Dasar Universiti telah menetapkan bahawa semua pelajar sama ada  mengikuti kursus diploma ataupun ijazah Universiti Teknologi MARA dikehendaki mendaftar dan wajib lulus kursus kokurikulum dalam pengajian mereka bergradusi .