Print
HEA
Hits: 19891

 Bahagian Hal Ehwal Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Pulau Pinang.

 

VISI

Melaksanakan aktiviti akademik yang berteraskan kecemerlangan bagi melahirkan graduan yang berdaya saing global dan beretika
 

MISI

Memberi khidmat profesional kepada program-program yang ditawarkan di UiTM Pulau Pinang bagi melahirkan generasi profesional bumiputera yang berilmu, berinovatif, beriltizam, bertaqwa serta berdaya saing yang berlandaskan nilai-nilai murni dan beretika keprofesional dan mampu menerajui pembangunan negara.
 
 

OBJEKTIF

 

PIAGAM PELANGGAN

Bahagian Hal Ehwal Akademik berjanji untuk berusaha memastikan pelanggan-pelanggan kami yang terdiri dari para pelajar, pensyarah, ibubapa, industri dan masyarakat memperolehi impak yang maksimum
 
Pelajar
 

Staf Unit dan Bahagian

 

Ibubapa dan Industri

 

 

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Pengurusan Rekod Pelajar

 • Mengemaskini maklumat dalam fail peribadi pelajar dari sistem iSIS
 • Menyimpan maklumat pelajar/fail peribadi pelajar
 

Pengurusan Kursus dan Pelajar

 • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester, menyediakan senarai kursus dan kelas.
 

Pengurusan Peperiksaan

 • Menyediakan bilik peperiksaan
 • Membuat hebahan maklumat dan peraturan peperiksaan kepada pelajar dan pensyarah
 • Menyedia dan mengedar jadual jadual waktu peperiksaan dan pengawasan peperiksaan
 • Mengurus jadual peperiksaan
 • Menyediakan keperluan dan kelengkapan peperiksaan
 • Mengurus kertas soalan
 • Memproses keputusan peperiksaan
 

Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran

 • Menyedia dan mengedar jadual waktu kuliah kepada pensyarah dan pelajar
 • Memberi latihan kemahiran menggunakan alat bantuan mengajar yang disediakan
 • Mengurus maklumbalas dan penilaian pengajaran.
 

Jaminan Kualiti

 • Penambahbaikan proses kerja dan dokumentasi 5s dan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
 • Perkhidmatan dan kepuasan pelanggan
 

Latihan dan Penilaian Pengajaran

 • Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester
 • Mengurus audit pengajaran
 • Mengedarkan maklumbalas pelajar
 

Sekretariat

 • Urusetia kepada jawatankuasa berkaitan dengan Hal Ehwal Akademik.
 

 

 KETUA BAHAGIAN 

 BIL BAHAGIAN  KETUA BAHAGIAN
1. KETUA JABATAN PROF. MADYA IR. DR. AHMAD RASHIDY RAZALI
2.

KETUA UNIT PENTADBIRAN DAN UNIT REKOD

TUAN AHMAD SYAHMI B TUAN MOHD ROSLI
3.

KETUA UNIT PEPERIKSAAN DAN UNIT PENERBITAN

ENCIK MUHAMMAD FIKRI BIN RAMLI