Selamat Datang Ke Website Pejabat Pengurusan Fasiliti  

 

Pengenalan Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN) UiTMCPP

Pengurusan Universiti melalui Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (JKE) UiTM Bil. 12/2015 pada 22 Disember 2015 dan Mesyuarat Lembaga Pengarah Ke 148 pada 22 Oktober 2015 telah bersetuju meluluskan struktur tadbir urus dan penurunan kuasa Naib Canselor bagi tujuan memantapkan pengurusan fasiliti dan ICT di peringkat UiTM Negeri yang berkuatkuasa untuk tempoh 2 tahun bermula 1 Februari 2018.

Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN) bertanggungjawab membangunkan polisi, halatuju dan objektif pengurusan tenaga di UiTM Cawangan Pulau Pinang.

 

Objektif Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN) UiTMCPP

Tujuan Jangka masa panjang:

  1. Melaksanakan program pengurusan tenaga yang lestari dan budaya penjimatan dikalangan warga UiTM di seluruh sistem universiti.
  2. Memanfaat dan melaksanakan tenaga boleh diperbaharui.
  3. Mengurangkan pembebasan karbon melalui pengurusan tenaga yang cekap.

Sasaran segera:

  1. Memantau penggunaan tenaga tidak melebihi 30 sen per kaki per segi.
  2. Melihat prestasi PTJ dalam melaksanakan program-program kesedaran dan amalan teknologi hijau.
  3. Membentuk struktur organisasi yang merangkumi penglibatan kampus cawangan dan ahli pakar yang dilantik.
  4. Mengambilkira kos kitaran hayat dalam pelaksanaan pembangunan baru, ubahsuai dan baikpulih serta pembelian peralatan yang cekap tenaga.
  5. Melantik Pengurus Tenaga Berdaftar bagi maksud mematuhi keperluan Akta Bekalan Elektrik 1990 dibawah Peraturan-Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik Dengan Cekap 2008(P.U. (A) 444).

 

Senarai Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN) UiTMCPP

BIL NAMA JAWATAN 
1  Prof Madya Ts. Dr. Mohd Hisbany Mohd Hashim  Pengerusi
2  Dr. Mohd Rozaiman Aziz Ahli
3  En. Mohd Salleh Hussin Ahli
4  En. Badrul Hisham Kimin Ahli
5  Ts. Zainolasri Abdul Sani Ahli
6  Dr. Anuar Mohamad Ahli
7  Ir. Mohd Azrizal Fauzi Ahli
8  Ir. Sh Mohd Firdaus Sh Abdul Nasir Ahli
9  Pn. Saadiah A. Majid Ahli
10  En. Zolkifli Jab Ahli
11  Dr. Siti Nurfadzillah Muhsin Ahli
12  Cik Aznida Kamaruddin Ahli
13  En. Mohd Asri Md Daud   Setiausaha
14  En. Mohammad Shamsurinaim Ahmad Urusetia
15  En. Mohd Azli Mat Dris Urusetia

 

 

Mesyuarat JPUN Bil. 1

 

 

 

 

 

Dikemaskini : 24/06/2019