Jawatankuasa IT & Elektronik Penyelidikan (JITEP)
   
 Pengerusi

Prof. Madya Dr. Nor Aziyah Bakhari

Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni

   
Pengerusi Ganti/Ahli

 Dr. Ainorkhilah Mahmood

 Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan

   

Ahli

 

 

 

 

 

 
  •  Encik Jamal Othman - Pensyarah Kanan JSKM

  •  Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar - Pensyarah Kanan JSKM

  •  Encik Mohammad Noor Azizi Yaakob - Penolong Bendahari

  •  Encik Shahrilnizam Abd Samad - Penolong Jurutera BPF

  •  Encik Shahrozie Arifin - Penolong Jurutera HEA

  •  Puan Norhasniza Sabarudin - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat JPICT

 
Setiausaha  Encik Syamsul Mizan Mohd Said - Pengawai Eksekutif PJIM&A
   
Urusetia  Puan Nurwahida Muhamad Pengiran - Pembantu Tadbir Kanan RMU