DR. SALINA ALIAS

KOORDINATOR PENERBITAN

04-3822501

 

 UNIT PENERBITAN

Unit Penerbitan UiTM Cawangan Pulau Pinang (UiTMCPP) sebelum ini dikenali sebagai UPENA. UPENA ditubuhkan pada 10 Januari 1981 dengan tujuan meningkatkan bilangan penulisan akademik dalam kalangan staf akademik di Institut Teknologi MARA (ITM) sebelum dinaiktarafkan menjadi UiTM padatahun 1999 dan seterusnya menerbitkan hasil-hasil penulisan mereka. Unit Penerbitan Universiti di UiTM Shah Alam kemudianya ditukar nama menjadi Pusat Penerbitan Universiti pada 15 JUlai 2001 tetapi singkatannya masih menggunakan perkataan UPENA kerana Naib Canselor UiTM suka akan maksud isitilah U-PENA yang berasal daripada Bahasa Itali, iaitu 'kamu tulislah'. Pada 12 Oktober 2011, UPENA telah ditukaran kepada Penerbit UiTM melalui keputusan Jawatankuasa Eksekutif Bil. 21/2011 pada 15 November 2011.

 

 VISI

Menjadi penerbit universiti yang berdaya saing dan cemerlang.

 

MISI

Beriltizam menngkatkan penyebaran dan penyampaian ilmu melalui penerbitan.

 

 OBJEKTIF

    • Memberi perkhidmatan berkualiti dalam semua urusan penerbitan.
    • Meningkatkan bilangan dan kualiti penerbitan dari semasa ke semasa.
    • Meningkatkan pengurusan pemasaran  yang ekfektif dan efisen.
    • Membina jaringan dengan agensi kerajaan, badan profesional dan industri tempatan dan antarabangsa.
    • Menyediakan program-program kemahiran penulisan.
    • Melaksanakan penyelidikan yang berkaitan dengan penerbitan.
 

DASAR KUALITI UNIT PENERBITAN UiTM CAWANGAN PULAU PINANG

Mencapai 120 penulisan dan penerbitan yang berkaitan dengan penerbitan.

 

 PIAGAM PELANGGAN

    • Memberi perkhidmatan dengan penuh tanggungjawab dan komitmen.
    • Memberi bimbingan dalam mengisi Sistem PRISMa yang berkenaan dengan maklumat penulisan akademik pensyarah dan memberi bantuan kepada pensyarah yang ingin menerbitkan buku.
    • Menyediakan program atau aktiviti seperti yang telah ditetapkan.
    • Memproses artikel yang dihantar oleh pensyarah mengikut prosedur-prosedur  yang telah ditetapkan untuk mengekalkan kualiti jurnal akademik terbitan UiTM Cawangan Pulau Pinang.
    • Membantu pensyarah menerbitkan buku yang ditulis oleh mereka dalam tempoh yang ditetapkan oleh Penerbitan UiTM.Borang-borang berkaitan dengan peneribitan boleh dimuat naik dari laman web Penerbitan UiTM.
    • Esteem Journal : Journal of Science & Technology http:uppp.uitm.edu.my/
 

  SENARAI AHLI JAWATANKUASA UNIT PENERBITAN

FAKULTI/JABATAN

TEMPOH LANTIKAN (1 Januari 2020 - 31 Disember 2021)

Fakulti Kejuruteraa Kimia  Dr Vicinisvarri Inderan
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan  Cik Siti Aishah Tumin
Fakulti Kejuruteraan Elektrik  Dr Zuraida Muhammad
Fakulti Kejuruteraan Awam  Dr Kuan Woei Keong
Fakulti Farmasi  Dr Lean Qi Ying
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  Encik Azman Ahmad Bakir
Akademi Pengajian Bahasa  Puan Noraziah Mohd Amin
Akademi Pengajian Islam Komtemporari  Dr Emei Sylviana Mohd Zahid
Jabatan Sains Gunaan  Encik Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah 
Jabatan Sains Komputer & Matematik  Puan Siti Nurleena Abu Mansor
Fakulti Pengurusan Perniagaan  Dr Samsudin Wahab
Fakulti Sains Kesihatan  Puan Norhafeeda Rosdan