DR.  AINORKHILAH MAHMOOD

KOORDINATOR RMU

04-3823323

 

UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMU)

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS RMU

RMU UiTMCPP merupakan satu unit di bawah penyelian Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A). Unit ini antara lain bertanggungjawab di dalam mengerakkan aktiviti penyelidikan, perundingan dan pengkomersialan di UiTMCPP.

 

PERANAN RMU UiTMCPP merangkumi :

  1. Membantu PJIM&A mencapai sasaran penyelidikan yang ditetapkan universiti.
  2. Merangka, melaksana dan meguruskan aktiviti berkaitan penyelidikan.
  3. Menguruskan aktiviti penyelidikan dan perundingan melalui sistem IRES, ICONS dan IRMIS
  4. Membuat hebahan peluang geran penyelidikan dan perundingn.
  5. Melaksanakan aktiviti bagi menyokong dan mengalakan penyelidikan, perundingan dan pengkomersialan.
  6. Membantu pemantauan KPI penyelidikan (Penghasilan modal insan dan penerbitan berindex) bersama Unit Pemantauan IRMI.
  7. Mengumpul dan menguruskan data penyelidikan dan perundingan bagi pelaporan audit, dan pihak yang memohon.
  8. Menyelaras pembentukan Entiti Kecemerlangan dan memantau aktiviti yang dilaksanakan.
  9. Menyelaras kerjasama dalam penyelidikan dan institusi dan bahan-bahan lain di dalam dan di luar negara.
  10. Membantu meningkatkan usaha penjanaan harta intelek (paten dan hak cipta) serta pengkomersialan hasilan penyelidikan dan perundingan.

 

RMU di UiTMCPP ketuai ole Dr. Alhan Farhanah Binti Abd Rahim bermula pada Januari 2016. Di bawah portfolio ini, terdapat seorang pembantu tadbir, Cik Siti Fatehah Abd Rahman dan 11 Ahli jawatankuasa yang membantu perjalanan pengurusan di RMU. Pada oktober 2016, Pejabat PJIM&A menerima Pegawai Eksekutif, Cik Nor Haslinda Othman yang turut membantu kerja-kerja di RMU.

 

SENARAI AHLI JAWATANKUASA RMU

FAKULTI/JABATAN

TEMPOH LANTIKAN (1 Januari 2018 - 31 Disember 2019)

Fakulti Kejuruteraa Kimia  Dr Siti Aminah Md Ali
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan  Encik Mohd Shafiq Othman 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik  Dr Iza Sazanita Isa 
Fakulti Kejuruteraan Awam  Encik mohd Ikmal Fazlan Rozli@Rosli 
Fakulti Farmasi  Dr Wong Yuet Yen 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  Dr Aznifa Mahyam Zaharudin 
Akademi Pengajian Bahasa  Puan Er Ann Nah 
Akademi Pengajian Islam Komtemporari  Dr Mohd Hafiz Mahaiyadin 
Jabatan Sains Gunaan  Puan Intan Syaffinazzilla Zaine 
Jabatan Sains Komputer & Matematik  Dr Syarifah Adilah Mohd Yusoff 
Fakulti Pengurusan Perniagaan  Puan Melinda Yunos 
Fakulti Sains Kesihatan  Puan Nor Raihan Mohammad Shabani